Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Roztoky

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-západ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1913
1913 založen Vzdělávací spolek div. ochotníků Vrchlický Roztoky u Prahy. 1932 jako Lidové divadlo, 1948 Lidové divadlo Vrchlický. 1949 majitelem jeviště div. sálu v Jungmannově ulici. 1951 přejmenováno na DS ROH Biogena Roztoky.

Ve 20. letech 20. stol. hrál soubor Dělnické tělocvičné jednoty.

1934 zazn. Místní osvětový sbor uv. hru Fidlovačka.

1949-1951 ČSM.

1951 Salonní orchestr MSLH.

V 70. letech Divadelní soubor mladých MěKS a Dětský div. soubor Očko v ZDŠ.

Od pol. 90. let 20. stol. o. s. Roztoč, též loutkové divadlo.

Od 2004 Divadlo Bez slovníku.

2007 taneční a div. soubor Chores.

LOUTKOVÉ DIVADLO
1919-1950 Loutkové divadlo Sokola. Ročně průměrně 10 představení.

1935-1937 Dělnické loutkové divadlo (DTJ).

Od 1977 činný Loutkářský soubor Kvítko.
2001 pořádal festival LD jako součást výstavy z historie loutek a loutkářství ve Středočeském muzeu.

Po 2000 Tichý jelen - divadlo loutek, hudby a vtipu (pod záštitou o. s. Roztoč).
Bibliografie:
Adresář 93: LS Kvítko.

Dotazník ÚLK 1999. Loutkové divadlo Kvítko.

CÍSAŘ, Jan: Meze Hronova 2010. Amatérská scéna 2010, č. 5, s. 26 - 30.

ČERNÍK, Roman: Inscenace doporučené a nominované z Loutkářské Chrudimi na Jiráskův Hronov 2009 - Richard 3. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 31 - 32 (převzatá recenze z deníku LCH Valderon).

ČESANÁ, R.: Loutková divadla Volného sdružení pěti pražských žup do konce roku 1930. L 1931/32, s. 70.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1983, IV. díl, obr. s. 434. Loutka proletáře z LD v Roztokách,1932.

DĚLNICKÉ loutkové divadlo v Roztokách u Prahy 1935-1937. Rozmnožený tisk pro výstavu. Oblastní muzeum v Roztokách u Prahy 1971. 3 s. kART.

Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna, vl. n. s. a., s. 55-57.

DUDKOVÁ, M.: Příspěvek k dějinám novodobého loutkového divadla. Dělnické loutkové divadlo v Roztokách u Prahy 1935-1937. Rigorózní práce. Praha, FF UK, katedra etnografie a folkloristiky 1968.

DUBSKÁ, Alice: zprac. Informace pro MČAD Rkp. 2000. PC ART.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. 3. Pražský Tajtrlík. AS 2007, č. 3, s. 64.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Kouzelné dobrodružství na Náchodské prima sezóně mezi 2. a 6. květnem 2005. AS 2005, č. 3, s. 24-28.

INFORMACE Středočeského muzea Roztoky u Prahy. Pro MČAD zprac. Vanda Jiřikovská. Rkp. 1999, 1 s., kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 53. kART, KK.

jf.: Přehlídka loutkářských souborů okresu Praha-západ. Čs. loutkář 1980, č. 1, s.15.

KOHOUTOVÁ, Barbora, studentka, Kabinet divadelních studií FF MU Brno: Soupis divadelní činnosti DO Sokola v roztokách u Prahy. Rkp. pro DČAD duben 2012.

KOSOVÁ, Petra: Loutkářská Chrudim 2009. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 27 - 30.

kART: Pozůstalost Huga Güntera-Lounského: Pl Lidové divadlo Vrchlický 1948.

LIBČICE. Amatérská scéna 1976, č. 1, s. 21.

MANDLOVÁ, Jana: Posed ve Svitavách (2005); KADLEC, Michal: Pohled z Posedu. HROMADA 2006 - jaro. Viz Texty / Posed 2005.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 405-406.

Odborná porota 58. Loutkářské Chrudimi 2009 udělila tyto ceny. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 34.

PEJŘIL, Miloslav: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 2002, 2 s. kART.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 - Loutkářská přehlídka v Hradci Králové. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38 - 44.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: O loutkářském nadělení v Čechách 2010 - Pracná, Sylva: Opavská rolnička, 26–28. 3. 2010. (Viz texty)

STROTZER, Milan: Faktografie 80. Jiráskova Hronova. Amatérská scéna 2010, č. 5, s. 17 - 25.

TEJNOROVÁ, Petra: 57. Loutkářská Chrudim – kapitoly z loutkorybaření. AS 2008, č. 4, s. 32-37.

VÝSTAVA Scénografické školy SČDO & Amatérské scénografie. Katalog výstavy pořádané SČDO ve spolupráci s DÚ, Městskou knihovnou, Kulturním domem hl. m. Prahy v Městské knihovně v Praze 20. 6. - 15. 7. 1979.

WEBOVÉ stránky města Roztoky - Divadélko Kvítko:
http://www.roztoky.cz/divadelko-kvitko
(27. 6. 2011)

WEBOVÉ stránky o. s. Roztoč:
http://www.roztoc.cz/nase-cinnost/krouzky-a-kurzy/pro-deti/dramaticke/
http://www.roztoc.cz/nase-cinnost/umelecke-soubory/tichy-jelen/
(30. 6. 2011)

Amatérská scéna 2008, č. 1, s. 36.
České divadlo 1940, č. 5, s. 92.
Ochotnické divadlo 1932, str. 72.
Archivy:
Archiv Oblastního muzea v Roztokách u Prahy.

Informace ONV PRAHA – ZÁPAD o převodu div.spolků pro KNV v Praze 1951. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.
Pozůstalost Huga Güntera-Lounského: Pl Lidové divadlo Vrchlický 1948.

Muzeum Roztoky: DO Sokola - soubor Pl 1930-1946.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1912-1915, i. č. 367/632/48760/1913, Vzdělávací SDO Vrchlický.
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/5795/1932 Lidové divadlo (zal.).
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/446/1934, Lidové divadlo.
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/6436/1938, Lidové divadlo.
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/605/1940, Lidové divadlo.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
C 863, Pl Místní osvětový svaz, 1934.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-západ pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Státní okresní archiv Praha-západ:
Archiv obce Roztoky, Vzdělávací SDO Vrchlický, 1913-1945. Ev. č. pomůcky 67/8. (Pamětní kniha, protokoly schůzí, hodnocení jednotlivých představení, účetní záznamy, korespondence.)

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související www odkazy

Mapa - Roztoky

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.