Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Řevnice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-západ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 188x
Divadelní ochotníci třebaňsko-řevničtí pořádají v úterý 1.1.1889 v sále pana Josefa Kučiny novoroční zábavu za řízení F.Pazelta, statkáře a pana lesního Adolfa Kalkusa, při níž nino žertovné výstupy a kreslení zábavné provedena bude veselohra "Bez srdce a bez hlavy" od R.Vunše a původní fraška ve dvou jednáních "Osudné námluvy" od F.R.Hocke.
Národní politika 31.12.1888.

Ochotníci řevničtí uspořádají 16.3.1890 v místnostech Jos. Kučiny divadelní představení frašky "Třiasedmdesát krejcarů pana Čvančary" v úpravě Elišky Peškové a veselohra "Tři ženichové" od H.Hany.
Národní politika 15.3.1890.

V neděli 13.4.1890 uspořádají divadelní ochotníci v Řevnicích představení v hostinci Jos. Kučiny "Který je ten pravý", fraška v jednom dějství od J.Štolby a "Já jsem doma", veselohra v jednom jednání, z francouzského přeložil R.Skála.
Národní politika 11.4.1890.

Začátkem 20. stol. Divadelní skupina J. Weissové-Cavallarové (kolem 1910).

1916-1924 Čekanova dramatická družina při Okrašlovacím spolku.
Dramaturgie se přizpůsobovala podmínkám Lesního divadla. Hrálo se též v sálech U Kučinů, Na kopečku, Na Větrově, U Grima.

Divadelní aktivity také vyvíjel v době 1. republiky řevnický Sokol (režisér Giesel), Dělnická tělocvičná jednota, Dělnická beseda Havlíček a další spolky.

1923 zal. Jednota divadelních ochotníků, činná i během 2. svět. války a po ní. 1952 Jednota divadelních ochotníků Řevnice převedena k ZV ROH ČSD (poté ZV ROH Jednota 20 Řevnice, znovu ČSD, dále OB, po šestileté pauze v činnosti od 1971 Komunální služby a nakonec od 1973 MěKS do r. 2000, s pauzami a stagnací v průběhu 90. let. Od 2001 nově ustaven Divadelní soubor Řevnice, který se hlásí k tradici JDO od 1923.

1930 vlivem rozporů v JDO se oddělil Dramatický kroužek J. K. Tyl. Po šestiletém rozkolu se obě skupiny znovu sblížily a soubor Tyl postupně zanikl.

1948 též Spolek div. ochotníků Ignát Herrmann.

Od 70. let hrály děti společně s dospělými v rámci DS MěKS, později jako samostatný dětský soubor, od 1985 Dětský div. soubor Dráče.

V 90. letech zal. občanské sdružení pro obnovu Lesního divadla.

1993 Div. sdružení Divadla pod Popelnicí. Na počátku skupina činná v kapele Old can dance.
Koncem 90. let část souboru pokračovala jako pantomimická sekce Z popela.

Od 90. let činné Divadelní studio mladých - součást Literárně dramatického oddělení ZUŠ Řevnice. Úzce spolupracuje s Divadelním souborem Řevnice.

2001 založen Divadelní soubor Řevnice, o. s. (hlásí se k tradici JDO).

LOUTKOVÉ DIVADLO
20. léta 20. stol. Loutkové divadlo Sokola.

1949-1950(?) Loutkářský kroužek SČM, ved. S. Bártl.
1954 zaznamenán Loutkářský soubor (ještě SČM?)

1980 Loutkářský soubor MěKS, činný ještě 1988.
Bibliografie:
100 LET Lesního divadla v Řevnicích. Jindřich König: Čekanova dramatická družina, Pavla Nováčková: V hlavní roli Lesňák. Vydalo město Řevnice, 2016.

50 LET práce 1923-1973. Řevnice, ZV ROH Komunálních služeb, 1973.

60 LET práce 1923-1983. Řevnice, MěKS a OKS Praha- západ 1983. Nestr.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 357 obr. v textu., s. 123, 125, 129, 136, 393; obr. s. 125: Snímek z představení Čapkova Loupežníka s Jarmilou Horákovou jako Fankou, Lesní divadlo Řevnice, 1923.

ČAS přešel po prknech (25. výročí JDO Řevnice). Řevnice, JDO 1948, 61 s. UK, DNM: T 10.875. (Na spolupráci vzpomínají R. Nasková, R. Šlemrová, L. Pešek, J. Steimar, J. Vojta, K. Třešňák, R. Hrušínský, L. Ryšlink, V. Werner, A. J. Urban.)

ČEKAN, Václav: Vznik Lesního divadla v Řevnicích. In: ČAS přešel po prknech, s. 42-43.

ČERNÍKOVÁ, Jarmila: Erbenův Žebrák 1980. Amatérská scéna 1980, č. 12, s. 4 - 6.

DVACET PĚT let pražského okrsku Dra Hermana ÚMDOČ. Praha, ÚMDOČ 1933, s. 48. kART.

DVOŘÁK, Otomar - GLASOVÁ, Hana - ZAJÍC, Vladimír: Amatérské divadlo na okrese Praha-západ. Praha-západ, OKS 1983, s.13-15. Doplňky: Křivánková. 2 s. 1998. Rkp. kART.

FREJKA, Jiří: Deník Jarmily Horákové. Praha, Českomoravský kompas 1940.

GLASOVÁ, Hana: Jílovský divadelní podzim. AS 1988, č. 2, s. 11.

HRANÍM ke hře v Jílovém (šin). AS 1989, č. 1, s. 5. Foto:
Jílové, Sen smíchovské noci.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.

KŘIVÁNKOVÁ, Marie: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Praha-západ. Rkp. pro MČAD 1998. 3 s. Viz Místa/Okresy/Praha-západ/Texty.

LIBČICKÝ divadelní podzim. AS 1979, č. 2, s. 21.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 421 - 423.

MÜLLER, V.: Na okraj 4. Čapkova divadelního léta. Amatérská scéna 1965, č. 9, s. 18.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988. 624 s.

PŘEHLÍDKA v Libčicích. Amatérská scéna 1977, č. 1, s. 20.

RYŠÁNEK, Čestmír: Na čestné místo. In: Čas přešel po prknech... 25 let práce. Řevnice, JDO 1948, s. 41.

SEDMDESÁT let řevnických ochotníků. In: Ruch 1993, č. 2-3.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

STEIMAROVÁ, Jiřina: Život plný kotrmelců. Praha, HaK 1996, s. 18.

STROTZER, Milan: Krajská dílna dětského divadla Středočeského kraje. (Mnichovo Hradiště, předposlední listopadový víkend 1987) Amatérská scéna 1988, č. 3, s. 6-7.

ŠTOLL, Pavel: Řevnický Ubu. Amatérská scéna 1974,Č. 11, S. 13, 4 foto.

WEBOVÉ stránky Divadelního souboru Řevnice:
http://www.divadlorevnice.cz/
(14. 6. 2011)

WEBOVÉ stránky ZUŠ Řevnice:
http://www.zus-revnice.cz/obor-dramaticky.html
(6. 7. 2011)

ZAJÍČEK, Karel JUDr: O jeho práci. VE SLUŽBÁCH Thalie II. s.135.

ZA TĚMI, kteří nemohou jít za kulturou... AS 1986, č. 2, s. 10-11.

Amatérská scéna 1967, č. 2, s. 22; 1980, č. 3, s. 21.
Československé divadlo 1925, č. 15, s. 240.
Československé divadlo 1931, č. 6, s. 92.
České divadlo 1940, č. 9, s. 179.
České divadlo 1941, č. 2, s. 38, č. 4, s. 75.
ČsL 1954, s. 62.
Ochotnické divadlo 1932, str. 55, č. 3, 3. str. ob. (?). č. 4 (?), 3. str. ob., č. 5, 3. str. ob., str. 62, č. 9 (?), 3. str. ob., str. 72.
MF Dnes, 30. 6. 2006.
Za oponou 1940, č. 1, s. 6.
Zprávy Loutkářského soustředění 1950, č. 1, s. 4-5.
Archivy:
kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
C 749-754, 6 Pl Lesní divadlo mládeže, 1918-1920.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
Jednota divadelních ochotníků 1923, 1924, 1925.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1948, i. č. 434/2589/1948, SDO Ignát Herrmann.
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/1333/1930, DrKr J. K. Tyl, (zal.).
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/7041/1940, DrKr J. K. Tyl.

Muzeum Nové Strašecí.

SA foto Pavel Štoll.

Státní oblastní archiv, Praha:
Fond: Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4.
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-jih pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Organizace

Související Obrázky

Řevnice,
Řevnice, Bývalý Dělnický dům,  stopa po DTJ v roce 2014
Řevnice, Dohráno - jen prázdné lavice a les, 1920
Řevnice, Klub Bramaputra, 1921
Řevnice, Klub Želv na koupališti, 1921
Řevnice, Lesní divadlo,
Řevnice, Lesní divadlo, po sezóně, podzim 2014
Řevnice, Lesní divadlo, zastřešené jeviště 2014
Řevnice, MěKS, Lesní divadlo: Na letním bytě (Štolba), 1999
Řevnice, Okrašlovací spolek, 	Čekanova dramatická družina v civilu poblíž Lesního divadla, 1920
Řevnice, Sokol, Tyršův den - plakát, 1918
Titulní strana publikace Čas přešel po prknech


Mapa - Řevnice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Řevnice, Dohráno - jen prázdné lavice a les, 1920
Řevnice, Okrašlovací spolek, 	Čekanova dramatická družina v civilu poblíž Lesního divadla, 1920
Řevnice, MěKS, Lesní divadlo: Na letním bytě (Štolba), 1999
Řevnice, Lesní divadlo,
Řevnice, Lesní divadlo, zastřešené jeviště 2014
Titulní strana publikace Čas přešel po prknech


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.