Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Napajedla

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Zlín
Nadřazený celek: Zlínský kraj
První zpráva: 1869
1864 zřízován Čtenářský spolek.
1869 - ochotníci Čtenářského spolku.

1871 zal. Ochotnické divadlo. Hráli v hostinci U Kedrušů (později hotel Morava).
DS zanikl patrně 1876.

1885-1890 druhý pokus o OS.

SDO, Napajedla (1871),
Stálý SDO z iniciativy mládeže až 1891-1929, 253 představení.

1910 - obec napomohla ochotníkům k vybudování jeviště částkou 10.000 korun.

1911 - Křesťansko-sociální spolek pro Napajedla a okolí

1937 zde Hanácká sokolská župa uskutečníla jubilejní 10. loutkářskou školu, na níž přednášeli ing. Fr. Čech, dr. J. Malík, B. Česaná ad.

1939 - žáci společně s učitelským sborem nacvičili ke dnu Svátku matek Sousedíkovu hru "Zlatý květ".

Ve 20. a 30. letech i DrO Sokola, DS Orla a DS FDTJ.

Nejvyšší umělecké úrovně dosáhl DrO Sokola, do něhož po zániku SDO přešla většina členů.

1942 zal. Divadelní odbor SK Fatra.

1946 DS Orla

1945 zal. DS Vojan, později přešel do ZK Fatra.

1950 zal. DS ZK Slavia-motor, neměli základní vybavení, první představení až 1952.

1957-1997 DS Zdeňka Štěpánka, pořadatel 40 festivalů.

2001 44. ročník festivalu Moravský Hronov, nejstarší moravské soutěžní přehlídky DS.
Organizace DS Zdeňka Štěpánka a Klub kultury, Poprvé udělena Cena Svatopluka Skopala (*1919, profes. r., mj. Jihlava, Karlovy Vary, Gottwaldov, spolupráce s ODi) za dlouholetou a obětavou práci pro divadlo.

1960 JH - DS Zdeňka Štěpánka ZK Slavia - Fatra, Karvaš: Půlnoční mše
1974 NP RSDH - DS Zdeňka Štěpánka ZK Slavia – Fatra, Volodin: Pět večerů

LD
1904-1956 LD Sokola.

1907-1908 zal. LS Klubíčko Slavia Fatra.

1921 loutkářský odbor Sokola.

1942 - škola měla soubor loutkového divadla

1948 další scéna v n. p. Fatra pod názvem Ku-Ku.

1959 - marionetový soubor Klubíčko

Počátkem 60. let působila na Jedenáctileté střední škole v Napajedlích pionýrská maňásková scénka.

Maňásková scénka 1. mateřské školy - působila počátkem 60. let pod vedením učitelky Střechové, hrála jednou za 14 dní.

Maňásková scénka 2. mateřské školy - působila počátkem 60. let pod vedením učitelky Janišové.

1960 VII. kraj. festival loutek zah. domácí LS, Kaimovo dobrodružství. 1960 nové prostory v zámeckém parku.
Principál Jar. Rosenzweig (1903-1971).
Ved. LS M. Janoušková, umělecký ved. a r. Ant. Harník.

1942 škola vlastní soubor

1995 LS Klubíčko – oslava 90 let LD.
Činný i 2001, ved. D. Kouřilová.

2005 Loutkové divadlo v Napajedlích slaví 100. výročí založení.

2006 V Napajedlích se ve dnech 22.-28.4. konal již 49. festival ochotnických souborů.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 246.

BEDNÁŘOVÁ, Hana: Materiály k soupisu spolků Gottwaldovského kraje (1886-1952). Viz Místa/Okresy/Zlín/Texty.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2008 - Němčice nad Hanou – Hanácký divadelní máj. AS 2008, č. 4, s. 46-47.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. s. 981.; 2027 záznamů.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 198.; 357 obr. v textu.

CÍSAŘ, Jan: KAROLINSKÉ SNAŽENÍ. AS 2008, č. 2.

DALŠÍ padesátník mezi festivaly. Napajedla 21.4.-27.4.2007. Rozhovor s Pavlem Pilátem, ředitelem Klubu kultury v Napajedlích a předsedou festivalové komise. Rozhovor připravila Pavlína Schejbalová. AS 2007, č. 3, s. 67-69.

DOMES, Hugo: Vyhrálo mládí, Amatérská scéna 1977, č. 6, s. 11.

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2006. 40. Třebíčské loutkářské jaro, Třebíč 25.3.2006. AS 2006, č. 3, s. 63-64.

HEJL, Emil, PROCHÁZKA, Zdeněk: Divadlo našeho domova. ( KP 1962 Adamov.) Blansko, OKS 1986, s. 20-21.

HUBENÁ, V.: Loutkáři před velkou slávou. Napajedla - městské noviny 1995, č. 3, s. 4.

HVOZDNÁ 2004 - IV. ročník krajské přehlídky dětských ochotnických souborů a souborů hrajících pro děti Hvozdenský měšec plný pohádek. OBECNÍ NOVINY - PŘÍLOHA DIVADLO HVOZDNÁ 2004.

INFORMACE pro MČAD zaslal OÚ. Rkp. 2001. 4 s. kART.

JURÁK, Miloslav: Luhačovické klasobraní. Amatérská scéna 1970, č. 9, s. 2-3.

KAFKOVÁ, Jana: Povzbuzující zpráva z 49. divadelního festivalu v Napajedlích. Amatérská scéna 2006, č. 4, s. 33-34.

KUSLOVÁ,Hana: Informace pro MČAD. Rkp. 2000. Viz Místa/Okresy/Zlín/Texty.

KOVAŘÍKOVÁ, G.: Historie napajedelských ochotníků. Zlínské listy 1996, č. 4O, s. 4.

MATULA, Bohumil: Štramberské Divadelní úterky posedmé Amatérská scéna č. 5, s. 8

MĚŠCI, MĚŠCI, CO SE V TOBĚ LETOS UKRÝVÁ? - program 2003 (Internet)

(mf): Festival v Napajedlích. Zpráva. Amatérská scéna 1984, č. 5, s. 7.

MF Dnes, 18.11.2005

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 38.

ONDRÁK, Antonín: Odjížděl jsem se závistí. Amatérská scéna 1966, č. 8. s. 9.

SEMERÁD, Karel: Napajedla 98´. Amatérská scéna 1998, č. 3, s. 21-22.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SITEK, Dušan: Hodnocení 1. ročníku KP Hvozdenský měšec plný pohádek - 2001. (Internet)

SOLECKÝ, Bedřich: Napajedla po desáté čili Děláme to pro sebe. AS 1967, č. 4, s. 2-3.

STEHLÍKOVÁ, Eva: Productions of Greek and Roman Drama on the Czech Stage. Studia graeca et latina (Theatralia), Eirene XXXVII, 2001, s. 109. (DS Zdeněk Štěpánek 1958, Aristofanés: Lysistrata.)

STOLETÁ tradice ochotnického divadla. (Autor ani redaktor neuveden.) Praha, SČDO s. a. 40 s. Historie vybraných souborů. kART.

100 LET loutkářů v Napajedlích. 1905-2005. Napajedla, vl. nákladem 2005. 36 s.

ŠINDELÁŘ, Jaroslav - VEDRAL, Jaroslav - VALENTA, J.: Náš přítel Shakespeare?. (Samostatné referáty o festivalu amatérských souborů v Napajedlech, spojené pod jedním nadpisem.) Amatérská scéna 1964, č. 6, s. 12-14, foto.

ŠTĚPÁNKOVÁ, Stáňa zprac. Místopis okresu. Rkp. 1998-2000. PC ART.

ŠTULA, Lubomír: VII. Michálkovická divadelní přehlídka (1960). Ochotnické divadlo 1961, č. 2, s. 42.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 259. kART.

VOTÁNEK, Jaroslav: Kronika amatérských loutkářských souborů na Gottwaldovsku. Gottwaldov, Okresní kulturní středisko 1988, s. 73.

ZBOŘILOVÁ, Libuše: Seznam divadelních souborů Jihomoravského kraje. Rkp. 1997. 13 s. kART.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. rok. 1946.

Amatérská scéna 1964, č. 5, s. 1.
Slovácké noviny plus, 03.05.2006.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1974, Ka 42, i. č. 123
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1976, Ka 42, i. č. 123

Třebíč, Státní okresní archiv:
Záznamy 1905-1907, fond OÚ, i.č. 1668-1670 N, ka 459-466 a i.č. 1673 N, ka 473-475.

Zlín, Státní okresní archiv:
Fond OKS č. 3/1987, 1988, 1989; č. 29; č. 18; č. 4/1985; č. 30; č. 70;
Evidence souborů 1987; č. 70;
Zpravodaj ZUČ II/1979; č. 70; č. 44;

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Napajedla
Časový rozsah: (1871)1890-1930
Metráž: 0,35 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Tematický popis: pamětní kniha, protokoly schůzí, založení spolku, likvidace spolku
Archivní pomůcky
ŠTROBLÍK V.: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ NAPAJEDLA (1871) 1890-1930. Sdružený a skupinový inventář (část), 1970, s. 60, ev.č. 216/6.

Školní kronika Újezdní měšťanské školy;
SDO, Napajedla, (1871) 1890-1930. Ev.č. pomůcky 216/6.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 2 karty.)

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související www odkazy

Související Obrázky

Napajedla, jeviště v divadelním sále Klubu kultury, první tyristorový stmívač, s.a.
Napajedla, klub LD, 1955
Napajedla, LD,  1946
Napajedla, LD,  Miloš Kirschner
Napajedla, Sokol, sokolovna, 1911
Napajedla, Sokol, sokolovna, 1992


Mapa - Napajedla

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Napajedla, LD,  1946
Napajedla, klub LD, 1955
Napajedla, LD,  Miloš Kirschner


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.