Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Frýdek-Místek

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Frýdek-Místek
Nadřazený celek: Moravskoslezský kraj
První zpráva: 1943
Od 1943 Frýdek a Místek jeden městský správní celek.

Od 1.1.1952 byla do té doby samostatná okresní města definitivně spojena v jedno. Jejich vývoj po staletí se ale ubíral samostatně. Slezský Frýdek byl centrem frýdeckého panství a patřil do roku 1918 pod Těšínské knížectví. Moravský Místek patřil do vzniku republiky pod olomoucké arcibiskupství a byl správním centrem pro obce hukvaldského panství. Do roku 1949 patřil Sokol Frýdek do Slezské župy a Sokol Místek do Moravské župy. (Jan Krulikovski)

-----

1946-1948 DS Sokol Místek pod ved. Zd. Hapaly a M. Čejkové.
Členové zároveň členy Družstva div. ochotníků.
1950 OS sloučen s družstvem.
1952-1972 jako DS ZK Ostravských dřevařských závodů,
později pod OOD,
po 1957 při ZK Slezan (Nd).
OS ZK Slezan 1960 uspořádal k 70. výročí výstavu.

1961-1963 DS DIMAFOR, vzorová scéna OOD. Autorem a r. Ad. Ferebauer.

1962-1994 DrKr KD Válcoven plechu (frýdecká část města).

1966 část DS ZK Slezan do Říše pohádek, pomohla odstranit nebezpečí zániku této scény. Odtud nový činoherní soubor, hrající pro děti.

Téhož roku nový DS MJF,
od 1967 pod názvem Amfora, ved. I. Wozelka,
1968 se osamostatnil, po srpnových událostech Wozelka emigroval a DS se rozpadl. Z jeho řad několik profes. hudebníků.

1967 zah. i DP, dále i čtvrtá - kabaretní - scéna.

1976 Kukuczka zal. u DrKr ZK Válcoven plechu netradiční autorské divadlo MAJEFOR.

1966 Divadlo DUO (v místecké části města). V DUO později dva DS. Dospělých a mládeže.

1985 - KOKS.

1986 v místě OV SČDO (vydával Divadelní zpravodaj).
Divadlo DUO do 1990 při DK Slezan, od 1991 jako součást o. s. FAMUS.
Po 1989 hráli v divadélku X v Nd a v 2. pol. 90. let ve frýdeckém Aj divadle na Slezské.
V tomto prostředí se v 90. letech (i 2000) soustředila veškerá amatérská div. činnost, též přehlídky, soutěže atd.

1992 Frýdecká křesťanská scholla.

1994 MLD.

Od 1996 při o. s. FAMUS Divadlo šmíry, ved. M. Maskal.

1996 AJ divadlo Na Slezské.

1996 v místě Severomoravský a slezský festival amatérského divadla. Účast 9 souborů. Organizátorem Divadelní centrum Pobeskydí.

1997-2000 Pobeskydí připravovalo Krajový festival tradičního amatérského div. (účast nejlepší soubory severní Moravy a Slezska).
1997 členové Aj divadla zajistili rekonstrukci budovy, dokončili Di-klub. Ve Frýdku-Místku, který nemá div. budovu, Nadace Pro divadlo ve FM.
V 90. letech 20. stol. též krajové soutěžní přehlídky jednoaktových her Aktovka a soutěže Pohárek - oblastní kolo div. monologů a výstupů s loutkou. Účast okresů Opava, Karviná, Ostrava, Olomouc a Kroměříž.
Přehlídka mladého a studentského divadla Beskydská Thálie 2000, účast cca 100 mladých divadelníků ze severu Moravy. 2000 kromě DS Duo a Divadla šmíry i DrKr gymnázia a střední odborné školy.

Loutkové divadlo:
1931-1949 LS Sokola Místek,
od 1945 mohl začít hrát U Deutscherů,
1946 se vrátili do pavilonu ve Smetanových sadech.

1949-1966 pod názvem LD Říše pohádek při ZK Ostravských dřevařských závodů.
1951 část herců do profes. divadla v Ostravě.

Zač. 50. let 20. stol. LS ZK Slezan.
1953 ukončil činnost.

Dětský LS 1954 2 hry.
2 sezony hráli v zadním traktu u Bílků, za příznivého počasí v městských parcích.


Od 1966 LS Divadla DUO (Divadlo U Ostravice), má 2 tvůrčí skupiny,
MADLO, ved. Al. Holásek,
a Studio Ateliér, ved. J. Krulikovský.

1949 zal. LD Sokola Frýdek, nejdříve v ZK Slezan, později DK Slezan,
od 1978 v samostatné budově pod názvem Divadlo Čtyřlístek. Od 1990 v budově tohoto divadla Frýdecko-Místecké umělecké sdružení.

1962-1964 soubor malých loutkářských forem RAPÍR při ZK Slezan.

1996 k 65. výročí LD výstava a 6 premiér v 76 představeních.

1997 Divadelní studio Ateliér spolupráce se studenty.

1997 Divadelní centrum Podbeskydí organizátorem regionální přehlídky LD Loutka ´97.

1998 oblastní soutěž div. monologů, dialogů a individuálních výstupů s loutkou Pohárek SČDO.

200x Čtyřlístek / ING.

2006 ve dnech 23. a 24.6. se v areálu Sokolík ve Frýdku-Místku koná 3. ročník přehlídky místních hudebníků a divadelníků Sweetsen Fest.

2006 - Neformální divadelní skupina Heřmánek

1996 a 1997 - FAMUS frýdeckomístecké umělecké sdružení vydalo ročenky

2015 - Komorní divadlo ARTÉ
Bibliografie:
Adresář ARTAMA 1993

BEZDĚK, Z.: Režijní a herecká práce na festivalu. ČsL 1953, s. 266; foto s. 281 a 283; 1975, č. 12, s. 272.

BRUNA, Otakar - MESSANY, Petr: Sváteční žena. Zita Kabátová. Třebíč, Akcent 1999, s. 90.

ČERNOCHOVÁ, Marcela: Soubor informací pro MČAD z okresu Frýdek-Místek. Rkp. 1999. 12 s. Viz Místa/Okresy/Frýdek-Místek/Texty.

DIVADLO a divadelnictví na Moravě. Knihy a články 1988-1992, soupis premiér a recenzí. Zprac. Ivana Planá. Olomouc, Brno, SVK 1993, s. 55.

DIVADLO DUO v Místku. Almanach SKP ROH Slezan. Frýdek-Místek 1981.

DOLEŽAL, Tomáš: Regionální přehlídka Dětská scéna Moravskoslezského kraje v Ostravě 2002. Deník dětské scény 2002/0.

HORÁK, Bohdan: Nejlepší divadelní soubor Frýdecko-Místecka. Těšínsko 1959, č. 9, s. 6-8.

HORÁK, Bohdan: První česká divadelní představení v Místku. Těšínsko-vlastivědný zpravodaj 1959, č. 9, s. 6-8.

HRAŠE, Jiří: O jednom aktu. (NP jednoaktových her Holice). AS 2006, č. 6, s. 22-23.

KRULIKOVSKÝ, Jan: Zprac. INFORMACE pro MČAD.

KUKUCZKA, Jan: Dvacet let DUO. Divadelní zpravodaj OV SČDO. Frýdek-Místek 1986, č. 5. kART.

KUKUCZKA, Jan: Sto let zasvěcených divadelní múze ve Frýdku-Místku. Těšínsko 1991, č. 3, s. 17-19. kART.

KUKUCZKA, Jan ml. - ŠATÁNKOVÁ, Radana: Z historie jednoho divadla (LS Sokol, Divadlo DUO Místek). Časopis regionální tvorby 1997, č. 2. kART.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Pohádky v pokladu. Krajská postupová přehlídka činoherního divadla pro děti. AS 2005, č. 3, s. 52.

LINHART, František: Místecký okres. In: Vlastivěda Moravská II, s. 3. Brno 1915.

MACEK, Stanislav: Tentokrát v Ostravě. AS 2003, č. 3, s. 42 - 43

MACEK, Stanislav: 120 let ochotnického divadla ve Studénce. Studénka, MěKS 2006, 63 s.

MICHNA, Radomír: Dějiny ochotnického divadelnictví na Místecku, Brušpersku a Frenštátsku do roku 1945. Diplomová práce. Ostrava, FF OU, katedra historie 2000. 122 s. kART.

MIKOLÁŠ, J. L.: První divadelní představení ve Frýdku. Těšínsko 1963, č. 6-7, s. 28.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 206-208.

NOSKOVÁ, M.: České tělovýchovné spolky v Podbeskydí. Frýdek-Místek 1994.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Vyd. KANT Praha, 2016, s. 41.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983, s. 64-65.

PAMÁTNÍK Sokola místeckého k padesátiletí 1887-1937. Místek 1937.

PAMÁTNÍK TJ Sokol Frýdek: Páté přes deváté. Frýdek 1931, s. 71-74.

PROGRAM přehlídky Setkání divadel - MJF - 1992, ročník 14.

REGION Frýdecko-Místecko 1997, č. 46; 1998, č. 3.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 66.

ROČENKA 1996, 1997. Frýdecko-místecké umělecké sdružení. Frýdek-Místek, Malý Koloredov 820.

RUMIAN, Jan: Sto let Národního domu v Místku. Frýdek-Místek 1996. Texty Ivy a Jana Krulikovských upr. Věra Příhodová. Frýdek-Místek, Sdružený klub pracujících ROH Slezan 1981. 12 s., foto. - Vyd. k 50. výročí zal. loutkového divadla a divadla DUO. kDÚ.
ČsL 1975, č. 5, s. 116; Frýdecko-Místecký kraj 1927, 1928, 1930; Frýdecký kraj 1924, 1925.

STRAKOŠOVÁ, V.: Stoletá tradice ochotnického divadla. Moravskoslezský den 7. 2. 1995, s. 13.

ŠKUTA, Vl.: Divadlo v Místku před sto lety. Těšínsko 1969, č. 1, s. 23-24.

TOMAS, Karel: Bude lépe? AS 1990, č. 7, s. 10–11.

TURBA, Zdeněk: Severní Morava - polojasno. Na okraj regionální přehlídky netradičního divadla ve Valašském Meziříčí. Amatérská scéna 2001, č. 2, s. 33-35.

(vp): Divadlo DUO. Amatérská scéna 1984, č. 4, s. 7. Frýdecko-místecký a třinecký deník, 22.06.2006
Archivy:
kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Státní okresní archiv Frýdek-Místek:
A města Místku (1578-1945), i. č. 423, ka 100 (Pořádání kulturních akcí). Družstvo divadelních ochotníků v Místku (1890-1952), i. č. 1 a 2 (Zápisní knihy ze schůzí), i. č. 7 (Inventární kniha), i. č. 3, ka 1 (Seznam členů), i. č. 5 a 6 (Pokladní knihy), i. č. 10-13, ka 2-4 (Spisový materiál) aj. Nd v Místku (1895-1954), i. č. 2. ONV Frýdek-Místek (1945-1990), i. č. 568, ka 627, 634 (Agenda zaniklých spolků). OÚ Místek (1850-1945), i. č. 768, ka 503-524 (povolování divadelních představení), i. č. 823, ka 717-723 (totéž), i. č. 892, ka 1101 (totéž), i. č. 880, ka 1031 (Spisová agenda spolků). Pozůstalost Bohdana Horáka (č. 12) (1883-1965), i. č. 1 a 2 (Písemné poznámky k vývoji ochotnického divadla na Místecku). Sokol Místek (1887-1953), i. č. 1 (Kronika jednoty - opis).

MLK Chrudim:
LS DUO: Marionety ze hry Jana Krulikovského: Ševcovská pohádka, r. a v. J. Krulikovský, 1975: L 3243-král, L 3244-vrchní dráb, L 3245-dráb Dejsem, L 3246-dráb Beru.

Videozáznam představení Jako ti holoubci na DT 1999 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Soubory

Související www odkazy

Mapa - Frýdek-Místek

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.