Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Frenštát pod Radhoštěm

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nový Jičín
Nadřazený celek: Moravskoslezský kraj
První zpráva: 1836
1836 první zpráva o ochotnickém divadle.

1845 - 1846 dle Ladeckého se hrálo divadlo.
Hrálo se v hostinci Na sýpce čp. 29 do 1850, poté na Střelnici.

1861-1865 nezjištěný DS sehrál 10 her.
1861-1890 Jednota divadelních ochotníků.

1865 Občanská beseda si najala nový velký sál.
1869 Občanská beseda oslavila položení základního kamene k ND. Národní a buditelské poslání v českém prostředí, ale s německou správou a německou ochotnickou skupinou.

1870-1882 OS, dále hrála Řemeslnická beseda a

Nepravidelně uváděly div hry též. Zábavný odbor Živnostensko-dělnické besedy (8 her v letech 1885–1926), Křesťansko sociální spolek (4 činohry a 2 opery v l. 1899–1911), Div. soubor Soc. dem. strany (8 her v l. 1908–1927), divadelní kroužek KSČ (6 her v l. 1923–1926), Div. soubor DTJ (4 hry v l. 1922 – 1938), Okrašlovací spolek (5 her v l.1929 – 1939).

1890 zal. DS Sokol, provozoval jak činohry, tak hry se zpěvy a opery.

1871-1873 učitel národní školy Ant. Konst. Viták zavedl div. představení školní mládeže,

1872 zmínka o divadle studentů, hráli do 1888 o prázdninách.
1881 Studenti Svatojánská pouť (Šamberk), ve prospěch shořelého ND, repríza jako vůbec první české představení ve Frýdku.

1887 Pohorská jednota Radhošť.

1911 - Křesťansko-sociální spolek

1910–1940 hrál Orel.
Do 1914 též SDH.
1906 před ustavením DS Sociálně demokratické strany už také ODi soc. demokratů, 1908 -1927 8 her.
1923 - 1938 pravidelně o prázdninách 1 inscenace DO Sociálně studentského sdružení, ve 30. letech větší pravidelnost.

1923-1926 DrKr KSČ nejvíc hrál U Toboláře

1922-1938 DS DTJ
DS Dělnické akademie (vznik ve 20. letech 20. stol., součást Sociálně demokratické strany), také DS KSČ.

1924 událostí Hubička, péčí MO Sboru pro oslavu stých narozenin B. Smetany na Moravě, za součinnosti širokého spektra frenštátských ochotníků,
Klub přátel umění, ODi také Katolický spolek, Čs. strana národně socialistická, Strana živnostensko-obchodní.
Všichni často hráli v přírodě na Kaňkově louce anebo v lese Křečák.

1935 nový amfiteátr na Horečkách za hotelem Pantáta, s živou scenérií Radhoště, 3000 míst, zah. opereta Ulice zpívá (DS Sokol a Okrašlovací spolek).

Za 2. svět. v. do 1941 DS Sokol a DS Orla.
Několik her bylo sehráno pod hlavičkou Pěveckého sdružení Radhošť.
Potom Sociální studentské sdružení.
Dále NS, člen ÚMDOČ, na jevišti Orla, Jeho odbor mladých též recitace, zah. Vojnarka.
1943 se spojili s DrO Národní odborové ústředny zaměstnanecké, ilegální přednášky.

Od 1943 pravidelné hostování Beskydského divadla z Hranic.

1945 obnova ODi DrKr SČM.
1946 DS Orla .
1946-1951 společně DS Sokol a DS Orla, zah. Jánošík v amfiteátru Na Horečkách.

Po 1950 LS Radost ZK ROH MEZ.

1951-1961 Divadelní scéna ZK ROH MEZ. 1958 účast na NP v Krnově.
1954-1986 DS při RK Okr. stavebního podniku, od r. 1956 název Frenštátský soubor DAR (divadlo a recitace). Účast na NP.
Od roku 1956 ve městě Krajské divadelní přehlídky
1957 - Soubor divadla a recitace ZK ROH OSP.

1964 - 27. 12. - otevřen nově postavený Kulturní dům Frenštát pod R. - jeho velký sál měl sloužit k divadelním představením, estrádám, koncertům, společenským zábavám, velkým aktivitám, atd. Malý sál neboli dětský byl určen pro promítání filmů, malým zábavám, loutkohercům, dětským
vystoupením.

1972 DDS ZDŠ.
Ppočátek 90. let - zal. Amatérská divadelní společnost Waterloo.

Po roce 2000 DS Gymnázium.

2004 - Astra DDM.
Bibliografie:
BLAŽKOVÁ, Linda: Amatérské divadlo na Frenštátsku a okolí. Bakalářská dipl. práce. Brno, FF MU, Katedra divadelních studií, 2013. - http://is.muni.cz/th/382715/ff_b/

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-
ARTAMA 1998, s. 148 a s. 198.

ČERNÝ, František: Místo divadla v životě českých měst v 19. století. In: Kapitoly z českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 104.

ČERNÝ, Jaroslav: Divadelní zima (KP ve Frenštátě a v Bruntále). Amatérská scéba 1967, č. 2, s. 4.

DĚJINY českého divadla II. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 292.

Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna,vl.n.,s.a., s.55-57.

DITTLER, Karel: XIV. festival severní Moravy ve Frenštátě pod Radhoštěm na sklonku loňského roku. AS 1973, č. 2, s. 9-10.

GALETKOVÁ, Hana - KARAFFA, Jan: Dialogem k umění a uměním k dialogu na přehlídce v Novém Jičíně. AS 2007, č. 2, s. 66-68.

KLUČKA, Jiří, VOJTEK, Eduard: Historie a současnost ochotnického divadla ve Frenštátě 1836-1986. Katalog k výstavě dokumentů k 150. výročí počátku českého divadla ve Frenštátě. Vyd. Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně pro MěstNV a DK ROH ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1986. SOkA Nový Jičín.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 133.

MACEK, Stanislav: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Nový Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-2002. Viz Místa/Okresy/Nový Jičín/Texty.

MATULA, Bohumil: Pod Beskydem šumným Thálie má stan. K 140. jubileu ochotnického divadla ve Frenštátě pod Radhoštěm. AS 1976, č. 6, s. 9-11.

MATULA, Bohumil: Rok na jednom okrese. AS 1972, č. 11, s. 9-10.

MICHNA, Radomír: Dějiny ochotnického divadelnictví na Místecku, Brušpersku a Frenštátsku do roku 1945. Diplomová práce. Ostrava, FF OU, katedra historie 2000. 122 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 205-206.

POCHMON, Jaroslav: Z Krajských přehlídek - Severomoravská. AS 1979, č. 7, s. 2-3.

PRACNÁ, Sylva zprac. INFORMACE pro MČAD.

SPILKA, Vratislav: Jedna moravská přehlídka. (OP Nový Jičín v Libhošti.) AS 1972, č. 6, s. 8.

VOJTEK, E.: Z historie ochotnického divadla ve Frenštátě pod Radhoštěm. 1986. Rkp. 16 s. M Frenštát.

ZBAVITEL, A.: K počátkům frenštátského divadelnictví. OD 1959, č. 7, s. 149.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno, rok 1946.
Archivy:
DSZMO:
Pl nedatovány, asi 30. léta 20. stol. Seznam divadelních představení (1836-1986).

Pl 1975.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988(celkem 2x).

Státní okresní archiv Nový Jičín:
Matice radhošťská, Frenštát pod Radhoštěm, 1896-1941. Ev. č. pomůcky 927.
JDO, Frenštát pod Radhoštěm, 1861-1945. Ev. č. pomůcky 915.

Státní okresní archiv Opava:
fond Národní souručenství Frenštát p. R. 1939-1944.

Vlastivědné muzeum Nový Jičín - muzeum ve Frenštátě: sbírka plakátů a fotografií.

Související Soubory

Související Organizace

Související Pojmy

Související Obrázky

Frenštát pod Radhoštěm, DS Sokola, opona, Rodina, Břetislav Bartoš, 1921, čb foto z r. 1986, muzeum
Frenštát pod Radhoštěm, ochotníci 1880
Frenštát pod Radhoštěm, opona pro DS Sokola, Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921


Mapa - Frenštát pod Radhoštěm

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, opona pro DS Sokola, Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, Sokol, detail opony Rodina, a. Břetislav Bartoš, 1921
Frenštát pod Radhoštěm, ochotníci 1880


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.