Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Osobnosti: MALÍK, Jan, PhDr., LD

Datum narození: 15.2.1904
Místo narození: Příbram
Datum úmrtí: 24.7.1980
Místo úmrtí: Praha
Po maturitě studoval klasikou filologii na filosofické fakultě v Praze, studium ukončil v 1930.
Do 1931 učil na gymnáziu v Praze a N. Jičíně, poté působil na Státním úřadě statistickém.
Od studii 1923-1939 působil v Sokolském loutkovém divadle v Praze Libni,
1934-36 i v Loutkovém divadle umělecké výchovy.
K významným režijním pracím v těchto divadlech patří Sofoklův Král Oidipus, Princezna Nafta F. Ptáčka, Drimlův Bacilínek, Zeyerův Lásky div, pásma poezie Pomněnky, Sedmikrásy.

Již v 30. letech se stal vůdčí osobností českého loutkářského hnutí. Jeho přínosem byla soustavná snaha postihnout základní problémy českého loutkářství a naznačit hlavní směry dalšího vývoje. Vedle publikační činnosti se intenzivně věnoval zejména loutkářským kurzům, pořádaným Sokolem pro jednotlivé sokolské župy, kde přednášel o režii a scénografii loutkového divadla. Byl předsedou loutkářské komise Sokola.

Působil v Masarykově lidovýchovném ústavu (předchůdce pozdějšího ÚDLUT, ÚKVČ a dnešní ARTAMA),v jeho součásti Loutkářské soustředění, kde pořádal různá školení, setkání apod.
V roce 1939 založil scénu PULS (Pražská umělecká loutková scéna),
1940-1941 a 1945-1950 redigoval časopis Loutková scéna, věnovaný především amatérským loutkářům. V letech 1939-51 redigoval cyklostylovaný oběžník Zprávy Loutkářského soustředění, které se za okupace staly důležitým zdrojem informací pro české loutkáře.

Po válce se zasloužil o vznik sítě profesionálních loutkových divadel: 1949 založil Ústřední loutkové divadlo v Praze s pobočkami v Brně, Liberci, Českých Budějovicích a Kladně. V ÚLD působil jako ředitel a režisér i autor do roku 1966, poté do roku 1971 jako režisér.
Podílel se na vzniku Divadelního zákona z roku 1948 a sítě profesionálních LD.


Snažil se o výsostně profesionální, skutečně umělecké LD. Prosazoval jeho sounáležitost s divadlem vůbec a v pečlivé přípravě textu, zkouškách atd. se snažil uplatňovat na ně do té doby nebývalé profesionální nároky. Popuzoval ho diletantismus, herecká nedokonalost a mechanické, nezdůvodněné uplatňování a přejímání některých postupů, např. v zapojování herce na LD, nesnášel namyšlenou šmíru a neumětelství.

1951 byl jedním ze zakladatelů LCH, naposledy na ní byl patrně 1979, kdy zde pronesl přednášku. Předtím vystupoval často jako porotce, autor (4x) a upravovatel (6x).

V letech 1933-72 zastával funkci generálního sekretáře mezinárodní organizace loutkářů UNIMA, od 1972 čestný prezident.

Napsal několik loutkových her, k nejvýznamnějším patří Pohádka se vrací (1932), Míček Flíček (1936), Pohádka z kouzelné obálky (1937), Zlatý klíč (1964) ad., z nichž zejména Míček Flíček výrazně ovlivnil loutkářskou dramatickou tvorbu pro nejmenší děti.(hra byla přeložen do mnoha světových jazyků).

Poslední jeho režií byla v 70. letech Pošťácká pohádka v Divadle Sluníčko.

Publikoval v časopisech i knižně také teoretické a od 60. let intenzivně i historické práce o loutkovém divadle (Loutkářství v Československu, Úsměvy dřevěné Thálie...).


1961 v rámci oslav 10. ročníku Loutkářské Chrudimi oceněn čestným Zlatým odznakem Matěje Kopeckého.
Bibliografie:
DUBSKÁ, Alice: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. 2005.

Bibliografie (výběr):
Autorské práce:
1932
Osvobozené loutky – hrst teoretických úvah, Česká osvěta 1932/33, s.97-8, 142-147
(Názory na spojitost scénografického řešení loutkových inscenaci s otázkou herectví a režie)

1933
Kruhový horizont v konstruktivním vývoji naši scény, Loutkář 19, 1932/33, s. 104-6, obr.
(Scénografie a technická řešení jevištní konstrukce Loutkového divadla Sokola v Praze-Libni).

K Sofoklovu „Králi Oidipovi“, Loutkář 19, 1932/33, s. 157-160, obr.
(Výklad režijního a scénografického řešení Krále Oidipa v Lout.divadla Sokola v Praze-Libni.)

1936
Ostrov okouzlení, Eva, 1.11.1936,
Názory na nové pojetí loutek, odpovídající jedinečnosti loutkového divadla.

1937
Míček Flíček, Holešov, 1937 (loutková hra )

Skupa – nebo Kopecký ?, Loutkář 23, 1936/37, s. 118-119, 133-136
(Článek, formulující vztah moderních loutkářů k loutkářské tradici.)

Vzdělávací statistika za rok 1936, Loutkář 23, 1936/37, s. 162, podepsán Dr. Mík
(O činnosti 857 sokolských loutkových divadlech, která uvedla celkem 6.682)

Pohádka z kouzelné obálky, Holešov 1937 (loutková hra)

Venkovské scény a župní divadelní škola, in Almanach vydaný u příležitosti Jubilejní X. župní divadelní a loutkářské školy, Holešov b.r. [1937], s. 21-2
(O významu speciálního školení pro amatérské divadelníky)

1941
Účtujeme s rokem 1940, Loutková scéna 1, 1940/41, s. 65-68
(Bilance uplynulého roku, výčet pozoruhodných loutkářských aktivit, loutkářských školení a výstav, pořádaných Loutkářským soustředěním.)

1943
Pohádka o babce Tichošlapce Praha, 1943 (loutková hra)

1946
Sjezdová ouvertura, Loutková scéna 2, 1945/46, s. 93-95, podepsáno Jiří Kubeš
(Přehled loutk. sjezdů v 20. st.)

1947
Vývoj českých tištěných dekorací pro loutkové divadlo, in Loutkové divadlo Jaroslava Švába, příručka k loutkovým dekoracím, Praha, 1947, s. 7-14.
(Studie o historii vydávání tištěných dekorací k rodinných loutkovým divadlům od r. 1894 do 1947.)

1948
Loutkové divadlo v Československu, Praha, Orbis 1948, 50 s.
(Stručné dějiny loutkářství v Československu)

1949
Loutkářská bilance XIX. Jiráskova Hronova, Loutková scéna 6, 1949/50, s. 1-9, obr.
(Bilance loutk. účasti na J H v srpnu 1949)

Loutkářství v Československu, Praha, Orbis, 1949
(Přehled vývoje československého loutkového divadla)

1950
Dobrá věc se podařila, Československý loutkář 1, 1951, s. 102-3, podepsáno Jiří Kubeš
(Zhodnocení 1. roč. Loutkářské Chrudimi)

1953
Naše loutkářství a tisk,Československý loutkář 3, 1953, s. 204-207
(Historie českých loutkářských časopisů)

1960
Přerodných patnáct let, Československý loutkář 10, 1960, s. 97-98
(Obecná úvaha nad vývojem společnosti a divadla po roce 1945)

1961
X. bilance, Československý loutkář 11, 1961, s. 169-181, obr., podepsáno Jiří Kubeš
(Podrobný rozbor inscenací na 10. Loutkářské Chrudimi 1961)

1962
Národní umělec Josef Skupa, Praha, 1962
(Monografie o životě a uměl.vývoji J. Skupy)

1965
K začátkům české loutkářské režie, Praha, 1965, 23 s.
Vývoj české loutkového divadla v 1. pol. 20. století)

Úsměvy dřevěné Thalie, Praha, Orbis 1965
(Monografie J. Skupy)

1967
Tradičné korene, súčasné prúdy a perspektivy svetového bábkového divadla
Bratislava, Osvetový ústav 1967, 47 s.

1968
České a slovenské loutkové divadelnictví I. Od nejstarších dob do května 1945
Praha, 1968
(Vývojový přehled dějin čsl. loutkového divadla)

1969
Matěj Kopecký – legenda a skutečnost, Praha, 1969, 62 s.
(Monografie věnována M. Kopeckému a českému loutkářství obrozeneckého období.)

1970
Loutka a jevištní prostor, Acta scaenograficae 11, 1970, s. 21-25. obr.
(Studie o vztahu obou jevištních komponent)

1973
Iniciály LS. Zamyšlení k půlstoletému výročí s dnešní pointou
Československý loutkář 23, 1973, č.12, s. 13-14
(Historii Loutkářského soustředění)

1975
Ozvěny chrudimského týdne, Československý loutkář 25, 1975, s. 193-196, obr., podepsáno Jiří Kubeš
(Hodnocení 25. ročníku Loutkářské Chrudimi).

1977
Snahy o renesanci loutkového divadla, In Dějiny českého divadla III, Praha Academia, 1977, s. 153, 191-194, 504-525
(Dějiny českého loutkového divadla v období 1848-1918)

1978
Jevištní svět loutek, in M.aj. Šechtlovi, J. Malík, J. V. Dvořák Svět loutek, Hradec Králové, Kruh, 1978,
(Studie o vývoji evropského a českého moderního loutkářství.- textová část obrazové publikace, věnované Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi.)


Životopisné:
AD.: Jan Malík, Lexikon české literatury 3. 2000, s. 72-4.
CINYBULK, Vojtěch: K šedesátce dr. Jana Malíka. Československý loutkář 14, s. 29-30.
ČESAL, Miroslav: Malík zakladatel. Československý loutkář 24. 1974, s. 32-35.
ČESAL, Miroslav: Vůdčí osobnosti amatérské etapy XII. Jan Malík. Loutkář 1995, č. 1, s. 4-5.
ČESAL, Miroslav: Vůdčí osobnost našeho loutkářství, Československý loutkář 29. 1979, s. 25-27.
DUBSKÁ, Alice: Dvě století českého loutkářství. Praha, AMU 2004, s. 209, 216-220.
KOLÁR, Erik: Na mincíři dneška. Československý loutkář 14, 1964, s. 25-28.
MAKONJ, K.: Tvůrce – bytost podmíněná. Československý loutkář 30, 1980, s. 279.
RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS 2001, s. 44.

SBORNÍK: Dr. Jan Malík – osobnost a tvůrce. Praha, Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář 2004.
Archivy:
Obrázky odkazy:
SBORNÍK: Dr. Jan Malík – osobnost a tvůrce, 2004; archiv časopisu Loutkář; archiv Niny Malíkové.

Archivy: Část pozůstalosti v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi

Související Osobnosti

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Bibliografie

Související Obrázky

 LD Sokola Libeň: Tři scénické výjevy z inscenace Pomněnek,1939.
Bibliotéka uměleckých maňásků 2, tit, strana, Čs. kompas, 1948, sv.6
Chrudim, Loutkářská Chrudim, slavnostní zahájení přehlídky, 1967
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 7, 1961
Dr. Jan Malík, návrh loutky Kašpárka, výroba firma Jindř. Greif Praha, 1948
DVOŘÁK, Jan; MALÍK, Jan, diskutující
Jan Malík
Jan Malík na schůzi UNIMA
Jan Malík, loutkové hlavy pro firmu Jindřicha Grefa
Jan Malík, návrh loutky, 1936
Josef Strašek, Pomněnky (2), 1939
Kašpárkova knihovnička, tit. strana, Holešov, F.J. Balatka, sv. 6. Rkp. dedikace Vaška Sojky-Sokolova  Dr. J. Malíkovi, 1937
Kutná Hora, loutkářský kurs, účastníci, 1930
Malík Jan
Malík Jan, karikatura od S.V.Obrazcova
MALÍK, Jan, portrét
Malíkova loutka Švejdy Navarovského ke hře Viktora Dyka Švejdy Navarovského sláva a pád.
Maňásek z uvedení Dykovy hříčky
Moderní loutková scéna MLS, tit. strana, sv.2, Praha, Čs. kompas, 1946
Moderní loutková scéna MLS, tit. strana, sv.2, Praha, Čs. kompas, 1946
Obálka publikace: Jan Malík: Loutkářství v Československu
Praha-Libeň, Sokol, Konec rakety, 1932
Praha-Libeň, Sokol, LD: Princezna Nafta (Fr. Ptáček), 1935.
PULS, LD, Čapek: Sedmikrásy, pásmo z drobných próz.
Sokol, Sletová scéna Budovat a bránit, 1938


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
MALÍK, Jan, portrét
Obálka publikace: Jan Malík: Loutkářství v Československu
Malíkova loutka Švejdy Navarovského ke hře Viktora Dyka Švejdy Navarovského sláva a pád.
DVOŘÁK, Jan; MALÍK, Jan, diskutující
Malík Jan, karikatura od S.V.Obrazcova
Jan Malík, loutkové hlavy pro firmu Jindřicha Grefa
Chrudim, Loutkářská Chrudim, Zpravodaj č. 7, 1961


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.