Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Česká beseda / Dramatické sdružení studentské

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1867
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1938
Působení: 186x, 187x, 1883, 188x, 189x, 190x, 191x, 192x, 193x
1863 zal. Česká beseda.
1867 zal. DO České besedy, jeden z nejaktivnějších DS, vystupoval v hostincích..
1868 první představení v Soukenickém divadle v češtině Tvrdohlavá žena za účasti Čechů i Němců, výtěžek 164 zl. darem německému chudinskému ústavu. Stejně týž rok Lesní panna, Černý Petříček aneb Český dobrovolník a francouzská selka (Schneider). Poslední hra zde Chudý písničkář (Kneisel).
1869 DS pro neshody s majiteli vypovězen.
Poté hrál v nevyhovujících hostincích, rivalita mezi českými a německými ochotníky neumožňovala používat obvyklá div. prostředí, např. starou radnici, Obecní dům apod.
Proto útlum činnosti.

V 2. pol. 19. stol. často v přírodním divadle Pod Pláněmi.
1874 Nepravý a přece pravý (Nestroy), Chytrá vdova (F. R. Rocke), Paní Marjánka, matka pluku (společně s Pěveckým spolkem Lumír), Čech a Němec (Štěpánek).
1874 vlastní letní divadlo v zahradě hostince Polní zámeček otevřeno hrou Lesní panna (Tyl), poté Duch času (Raupach), Farář z Podlesí (Anzengruber), Enšpígl (Nestroy), Žižkův meč (Klicpera).
Ekonomický propad, přenesení činnosti do hostince U Jelena,
1875 Ženich z nouze,
1876 Polský žid, Deklarant (Jaroš), Studenti v nesnázích aneb Kousek aliance (Chaloupka), Katovo dílo (Boleslavský) ad.
Ved. osobnosti od 1869 D. Černák, J. Prokop, Fr. Chalupecký.
1883 uveden Josef Kajetán Tyl (Šamberk) ve prospěch Ústřední matice školské za pohostinského vystoupení člena Národního divadla V. Vávry, - představení přijato s velkým nadšením, výkon V. Vávry vzbudil ovace, také ochotníci podali hodnotné výkony. "Čechové představení tomu přítomni dlouho vzpomínati budou na požitek jim podaný." (DL 1883/č.10)
1883 Prodaná láska (Neruda), Muzikanti (Staňkovský).
Možnost hrát ve Spolkovém domě (Vereinhalle), zde zah. Sedlák křivopřísežník (Anzengruber).
Politicky nepovolen Služebník svého pána (“socialistické tendence”). J. K. Tyl, jh. Jan Vávra (ND).
1896 postaven Národní dům.
1897 uv. Černý kříž v lese.
1900 DO České besedy uvedl hru Podskalák (Šamberk), v hl. rolích Doubravská, Špilarová, Komárek, Lesák, Moravec, Chýle. "Divadlo bylo úplně vyprodáno, byl tudíž i hmotný úspěch představení skvělý." (DL/1900). Uvedena fraška se zpěvy Chudá holka, v hl. rolích Doubravská, Posltová, Špilarová, Čtyřoký, Martin, Šanda; připomínky k výběru hry. Ve stádiu příprav Maryša, Probuzenci, Svět malých lidí, Marie a Marta, Rozpustilý nápad, Fabiánovo tajemství.

1905-1938 hrál nepřetržitě na vlastní scéně v Národním domě České besedy.
1911 - 29.10. - Viktor Dyk: Episoda, 3 dějství, režie Josefovský. - 1. 11. El. Pešková: Černý kříž v lese, 19. 11. - A. Bisson: Nebožtík Toupinel, režie Josefovský. Curt Kraatz: Taktika Lásky, režie Třeboňský.
1913 - F. A. Šubert: Probuzenci, Naši furianti,
1919 např. V studni, Její pastorkyňa, r. Em. Chýle, Psohlavci, Jos. Valenta: Zajatcův návrat, Rud. Kneisel: Papageno. Pro děti odpolední představení, např. Český Honza, Kolébka.
1920 - 24. 10. - P. Rudolf: V tichém hnízdečku, režie V. Čeryn, v divadle Národního domu.
1920 vypsáno předplatné, spolek členem ÚMDOČ.
1920 100. vystoupení komika Bédy Škalouda, To byla noc (Skružný).
1920 Fr. Ad. Šubert: Jan Výrava,
1921 Mučedník brixenský (Karas), r. Chýle, hl. role h. Jan Durych, Malý legionář (Mařík).
1922 Směry života, U bílého koníčka (Blumenthal, Kadelburg, Kühnl). Spolupráce souboru s dirigentem Mühlfaitem, Pěveckým sborem Ještěd a vojenskou kapelou posádky, např. Loutka (Ordoneau).
1923 Revizor, r. Vaněček, též jako Chlestakov, Carevič Alexej (Merežkovskij), car J. Durych, Palackého třída 27, r. B. Škaloud.
1924 Dvě vdovy (Smetana), r. Jos. Vinš.
Ve 30. letech součástí Dramatické sdružení studentské, studentské frašky. Po konsolidaci hl. souboru týž rok Flažolety v srdci aneb Jak je velká láska ve světě (Jesenská), Pro tatíčka presidenta (Průcha), Stydlivý don Juan (Arnold, Bach).
1932 Děvče z předměstí (Piskáček), Na Svatém Kopečku (Balda, Nižkovský, Vipler), r. Zejdl, dirigent sokolské hudby E. Weiland, v. Jaro Beran.
1935 Brandejští dragouni, Jízdní hlídka.

1937 Dramatický odbor ČB v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1938 Hlava ve smyčce (Bradley), r. Pospíšil, hl. role J. Durych, poslední inscenace Byli jsme a budem (J. Stelibský), r. Zejdl, dirigent Weiland, v. J. Nastoupil.
Činnost ukončena - anexe pohraničí Německem.
Bibliografie:
JANÁČEK, Jiří: Čtení o německém divadle v Reichenbergu. Liberec, Roman Karpaš RK 2010, 128 s.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 429 - 433.

TALLER, Ivan: České ochotnické divadlo v Liberci (do roku 1938). Liberec. Zprávy České besedy č. 93. 28 s. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 73.

Divadelní listy 1883, č. 6, s. 54, č. 9, s. 78, č. 10, s. 91.
Thalie 1897-8, č. 19-20, s. 160.
Divadelní listy 1900, č. 13, s. 289, č. 17, s. 377.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 3, listopad 1911, s. 37; roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 48.

Jeviště, divadelní týdeník, roč. I., 4. 11. 1920, č. 44, s. 504.
Jeviště, divadelní týdeník, roč. I, č. 31, s. 359.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1705, sg 30/241/174, Česká beseda 1890/74522.

Státní okresní archiv Liberec:
Kronika spolku Česká beseda.

Související Organizace

Související Obrázky

Liberec, Česká beseda, fotografie členů 1908
Liberec, Česká beseda, Jan Výrava, v přírodě v Proseči, účinkující, 1920
Liberec, Česká beseda, Paměti, list o zřízení 1867
Liberec, Česká beseda, Probuzenci, 1913, skupina účinkujících
Liberec, Česká beseda, Slavnostní akademie k 50. výročí - plakát, 1913
Liberec, Česká beseda, V. Šubert: Probuzenci; foto: účinkující, 1913
Liberec, Česká beseda,To byla noc, Škaloud foto,
Liberec, DrO České besedy, foto skupiny členů
Liberec, Národní dům – Česká beseda, 1904
Liberec, Národní dům, Česká beseda, opona s malovanou draperií, autor neznámý, asi 1904, doložena dobovou fotografií


Mapa působení souboru - Česká beseda / Dramatické sdružení studentské

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Liberec, DrO České besedy, foto skupiny členů
Liberec, Česká beseda, Slavnostní akademie k 50. výročí - plakát, 1913
Liberec, Česká beseda, fotografie členů 1908
Liberec, Česká beseda, Probuzenci, 1913, skupina účinkujících
Liberec, Česká beseda,To byla noc, Škaloud foto,