Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Liberec

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Liberec
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1820
16. stol. školní (církev.) divadlo německy.
(Dějiny českého divadla I., s. 112.)
-----------------------------------

1820 postaveno na Novoměstském (nyní Sokolovském) náměstí cechem libereckých soukeníků tzv. Soukenické divadlo (Zunfttheater der Tuchmacherzunft), hrály zde německé skupiny i čeští ochotníci.
1879 vyhořelo.

Vedle toho řada dalších objektů, kde se hrálo divadlo, neznámo, zda i čeští ochotníci.

1864 - Liberecká České beseda, které místní Němci nechtěli pronajmout žádné prostory k činnosti, se obrátila na české obecenstvo, aby ji příspěvky pomohlo vystavět vlastní budovu. 1. ledna přispěla mladoboleslavská měšťanská beseda 100 zl. (dle Moravské orlice 26. 1. 1864).
1867 zal. DO České besedy (ta zal. 1863), jeden z nejaktivnějších DS.


Od 1873 v Kateřinkách lesní divadlo pro 900 diváků při restauraci Městský lesík, (1910 odstraněno).

V 2. pol. 19. stol. často hráli v přírodním divadle Pod Pláněmi.

1874 otevřeno letní divadlo v zahradě hostince Polní zámeček

1886-1948 NJS v Doubí ustavila OS. Hrál v menších hospodách, zejména U Šmídy.

189x Jarí svět ?

1896 postaven Národní dům.

1896 zal. Dramatický soubor DTJ, hrál v sále Elisia ve Františkově, činný do 1. svět. v.

1903 zal DO dřevodělníků v Prátru (lidové Divadlo v Prátru, v té době už centrum českého kulturního života, velmi oblíbené ve veřejnosti, nyní Malé divadlo), první české dělnické divadlo v pohraničí, jeden z nejaktivnějších DS. Činnost pod heslem “Práter, středisko českého obecenstva”.
1903 Dramatický odbor Dělnické jednoty.
1913 divadlo modernizováno, nová opona A. Weniga.
1914-1918 Prátr vojenskou ubikací.
1919 přejmenován na Dobrovickou pivnici, téhož roku zde Dělnické divadlo v Liberci uvedlo první hru. Budova přejmenována na Dělnické divadlo
1925 Prátr zakoupila Čs. strana soc. demokratická, do německé okupace

1905-1938 DS České besedy nepřetržitě na vlastní scéně.
Ve 30. letech součástí Dramatické sdružení studentské

1909-1938 DS DTJ textilních dělníků, jeden z nejaktivnějších DS, hráli v Horním Růžodole U Kiessewetrů (majetek socialistického předáka Wilhelma Kiessewetera).

1909-1938 Ochotnický a vzdělávací spolek J. K. Tyl (původně Thalie) českých nár. socialistů v Liberci a Horním Růžodole, hrál v hostinci U Votočků, také na přírodních scénách (na pláních pod Ještědem),
Opery spolu s Pěveckým sborem Ještěd.

1912 Spolek českých žen a dívek Záštita se hrou Žabec (Skružný).

1914 KrDO.

1919 Dělnické divadlo.

1919-1925 OS vojenské setniny Čs. strážního pěšího pluku, hrál v div. sále záložní nemocnice (dnes škola v Lesní ulici).

Ve 20. letech ODi DrKr učednické útulny,
1923 Drama čtyř chudých stěn.

1919-1938 studenti gymnázia.

1920 ženský spolek K. Světlá.

1921 dívky občanské školy.

1921 žáci měšťanské školy.

1923 Dělnický zpěvácký spolek Ještěd, Česká OOS,

1923-1938 YMCA,

1923-1938(?) Dělnický dramatický kroužek,

1923-1938 DrO 44. pěšího pluku.

1924-1938(?) DrKr Čs. mládeže socialistické.

1925-1938(?) DrO Stráže bezpečnosti.

Do 1938 Sokol, NJS.

1930 Dramatické sdružení studentů DrO NJS.

1930-1938 Svaz čs. rotmistrů.

1931-1938 česká obecná škola.

1932 Odbočka Svazu čs. důstojníků.

1934-1938 dorost ŽOS.

1936 DS Čs. jednoty dobrovolců.

1939-1945 Přerušení činnosti po anexi k Německu.

1946 zal. SDO K. Čapka .

1945 zal. SDO Jan Durych (pojmenován po h. a r., který zahynul v koncentračním táboře) z ochotníků, kteří hrávali v DO ČB, hrál na jevišti dnešního Divadla F. X. Šaldy,
1946-1948 v nově otevřeném Domě osvěty v bývalém Komorním kinu (později kino Lípa),
1950 jako samostatný spolek zrušen.
1951 pod patronací ZK ROH JNV, později ZK ROH Textilana, kde 6 let hrál. Po převzetí souboru ZK ROH pracovníků obchodu hráli v sále Střelnice.

1948 Dramatické studio Šamánkova okrsku ÚMDOČ.

1948 Vzdělávací a zábavní spolek Krakonoš.

50. léta Vojenský soubor Seveřan Matka

1950-1962 Studio mladých

195x DrKr ZK zaměstnanců státního obchodu.

195x DrKr ZK Domu stavbařů.

195x DrKr ZK železničářů.

195x DS Jiří Wolker

1954 Máj / zaměstnanci školství.

1958 Divadlo u věže.

1960 Dětský soubor při Divadle hudby a poezie v Liberci.

V sezoně1960/61 byl při Divadle hudby a poezie v Liberci ustaven soubor mladých (v rámci tehdejší LUT).

196x Černé divadlo ZK Plastimat, do 1987.

196x Klub S.

1963 Studio Ypsilon jako amatérské experimentální studio profes. Severočeského LD Liberec.
V rámci mateřské scény hrálo v bývalém sále YMCA,
od 1968 v adaptovaném bývalém Divadle hudby.
Od sezony 1969/70 Studio Ypsilon druhým profes. souborem Naivního divadla.

V 2. pol. 60. let Klub S

1962 Dramatické studio Divadla F. X. Šaldy, Amatérská studia Divadla F. X. Šaldy i později zakládali a vedli jednotliví členové divadla.

1964 Vysokoškolský klub PI.

1964 Gaudeamus / VŠST.

1964-1965 MJF Sofokles.

1966 DS Špendlík Skloexport

1968 Collage / vojáci.

1978 Kvítka, ZŠ Lesní.

1981-1982 Divadlo poezie OKS vedl I. Řezáč

1982 Liberec, Divadelní studio Plamen.

1982 Divadlo recese a náhody.

1983-1985 DS SSM Prkna v klubu Plamen, oživili tradici přírodního divadla v Kateřinkách.

1983 DS Proměny, založila a vedla Azalka Horáčková

1985 Poupata, ZŠ Lesní.

1988 Copánek / MJF / Dům kultury.

1988 Garp.

198x Studentské divadlo CV SSM Vysoké školy strojní a textilní.

2 DS působily v 80. letech ve studentské koleji Husova 15, ved. Rad. Voznica, a v koleji Sokolská 27, ved. V. Stelzigová.

198x DDS ZDŠ pro nedoslýchavé

90. léta 20. století DS Vojan.

1990 Prostě.

199x ZUŠ / Bagr a traktor / Vydýcháno / R.S.

1993 - 200x Studentské divadlo Stopa (Podještědské gymnázium).

1994 - 200x Krátké a úderné divadlo na Střední umělecké škole

1995 L'beib / Gymnázium FXŠ.

1998 Experimentální studio Technické univerzity

1998 Li-Di / PiHa / DDM Větrník.

1998 Svéráz / gymnázium.

1999 KUŠ.

1999 DS Sépie.

200x Větrník / DDM.

2001 Činoherní skupina gymnázia

2003 My dva na scénu.

2005 Amos ZŠ s RvJ.

2005 Ars iuvenum / gymnázium FXŠ.


LOUTKOVÉ DIVADLO:
1900 zal. LD Sokola. Loutky řezbáře Vorla ze Sychrova. Hrávalo se v Matiční škole nebo v České besedě, potom v hudební síni Nd, pro zájem až 3 dopolední představení.
1906 divadélko prodáno do Nymburka.
až po 1918 činnost loutkářů obnovena.

LD hráli učitelé a vojáci v kasárnách 44. pěšího pluku.

1923-1928 nejúspěšnější loutkáři DTJ,
hráli ve škole Na svahu, v Prátru, ale i ve škole v Rochlici.

1925-1938 LD Sokola, zah. ve staré nádražní restauraci, po 4 představeních hrálo ve školní místnosti dopravního úřadu. 1927 nová dřevěná budova LD Menšinový dům v Tovární ulici (už neexistuje), zah. Král Ječmínek.
Hrálo pro děti, později i pro dospělé. Velký úspěch s kabarety i 1930 s operetním představením Giroflé - Giroflŕ (Lecocq). Protagonisty divadla h. a r. Jan Durych a E. Pospíšil. Výtvarníkem akad. malíř J. Nastoupil.
Za rok 53 představení, později zájem dětí i dospělých prudce vzrostl, hrálo se odpoledne a večer. Význam zejména národně uvědomovací a kontakt dětí s českou kulturou. Vysoká umělecká úroveň a pravidelnost provozu přiváděly mezi obecenstvo i německé děti.
Němci měli LD značně skromnější a nepravidelně hrající. Celkem 462 představení, včetně 274 premiér, z toho 25 pro dospělé. Autory Schweigstill, Rada, Čech, Průcha, Žemla, Habesbergerová, Rudloff, Sojka, Stoklas, Schmoranz, Driml, Ptáček, Malík, výjimkou Cooper a Pocci. Vedle toho hráli Kopeckého, Klicperu, Jiráska, Kvapila, Mašínovou, nejčastěji pohádky. V hledání nových cest upřednostňovali výtvarnou složku. Prosluli kabaretním představením v tradici Červené sedmy a J. Skupy, 17 kabaretních premiér (Durych, Pospíšil). Také podíl na uvádění operet, ceněna drgie, hledající vedle klasické operety i málo hrané tituly, např. Píseň Fortuniova (Offenbach). Pozornost vzbudili uvedením opery Kouzelná hlína, podle A. V. Valenty-Mělnického (1846-1892).
Účast na loutkářských výstavách (Praha 1929, Turnov 1933), pořádali loutkářské kurzy (1930).
Vedle Loun a Jaroměře třetí scéna se samostatnou loutkovou budovou v ČSR.
1938 hrou Dračí nevěsta (Habersbergerová) činnost skončila. Před okupací 1938 loutky a knihovna převezeny do Turnova, Jos. Hanouskovi se zde ale nepodařilo pokračovat.

Loutky rozprodány buď jednotlivě anebo jako soubor prodány Sokolu v Přepeřích. Řada loutkářů z tohoto souboru skončila v koncentračních táborech.

Po 1945 pokračovala tradice v amatérském Spojáčku a v Naivním divadle.

1948-1949 Loutkové divadlo Severočeského konzumního družstva.

1954 zal. LD Spojáček v ZK Spojů, hráli v jeho prostorách v Matoušově ulici. Po demolici budovy 1988 se rozpadlo.
Několik členů pak zal. javajkové divadlo Povídej, hráli do 1991 v sále nákupního střediska Luna v Kunratické ulici.

1988 javajkové divadlo Povídej zal. několik členů z LD Spojáček v ZK Spojů, do 1991 v sále nákupního střediska Luna v Kunratické ulici.

1990 se polovina členů odloučila a založila marionetové divadélko Watrlo. Do 1991 hráli v Experimentálním studiu.

1993 obnovil bývalý člen LD Rud. Krause znovu Spojáčka v DDM Větrník, i 2000 stále hráli 1x měsíčně pohádky, většinou starší tradiční hry, ale i úpravy starších textů v kukátku a autorské hry.

90. léta Divadlo Piškot, LS Vřeténko (viz Vratislavice nad Nisou).

1995 L'beib / Gymnázium FXŠ.

200x Větrník / DDM.

2004 Kordula, LD.

2005 Mimo patro, DP ZUŠ.

2005 Ars iuvenum / gymnázium FXŠ.

2006 Divadlo v Oblačné.

2006 ve dnech 2.-4.5. se v euroregionálním gymnáziu v Liberci-Radčicích uskuteční 1. ročník festivalu anglického divadla - akce.


Parkabaret.1997 LCH - Spojáček, Čavojský: O upovídané vrbě
2000 LCH - Spojáček, Čavojský: Jedna šprušle za druhou
Bibliografie:
Adresář ARTAMA 1993

AS 1966, č. 4, s. 23; č. 7, s. 14, č. 8, s. 6 - Div. máj Krnov, s. 7-5x foto; č. 6, s. 20.

BEDNÁŘ, Pavel: Severočeská přehlídka dětského recitačních a divadelních souborů (jak z Libereckého tak Ústeckého kraje), v Městském divadle Nový Bor. Deník dětské scény Trutnov 2002/0.

BLÁHA, Jiří: Krajská přehlídka Dětské scény 2006 v Liberci. Deník dětské scény Truntov 2006/0.

BLÁHA, Jiří: KP Dětská scéna Liberec, Deník dětské scény 2007, č. 0.

BLAHYNKA, Milan: Hledání a nálezy na WP 81. Amatérská scéna 1981, č. 9, s.1-3.

BOŠEK, Pavel: Nejen podle Bizeta. AS 1966, č. 4, s. 13.

BOŠEK, Pavel: Y je v Liberci. Rozhovor s Janem Schmidem.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 80, 82, 94, 111, 116, 117, 191, 198, 252, 258, 384, 399; obr. S. 259: Když od červené k zelené všechna žluť skomírá, Divadlo poezie OKS Liberec, scénář a režie Ivan Řezáč, 1981.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 138, 140, 143, 148, 223, 224, 227, 234, 235, 379, 384.

CÍSAŘ, Jan: Kocour rodiny Hakenů. Modrý kocour, KP netradiční. Amatérská scéna 2005, č. 2, s. 43-45.

CÍSAŘ, Jan: Chrudim 2005. 54. Loutkářská Chrudim. AS 2005, č. 4, s. 14-17.

ČERNOUŠEK, Václav: Glosy k 30letému jubileu dělnického divadla v Liberci. In: Ještědský obzor 2 a 9. 2. 1933. KK.

ČERNOUŠEK, Václav: Trochu vzpomínek. Ještědský obzor 13. 4. 1933. KK.

ČERNÝ, Ivan: Byl jednou jeden Vlasta. Praha, Magnet 1991, s. 5, 8.

ČESKÁ DIVADLA - encyklopedie divadelních souborů. Praha, DÚ 2000, s. 478-481.

ČTENÍ o Ypsilonce. Sborník. Praha 1993.

DEJL, Jaroslav: Z poznámkového bloku předsedy poroty. DĚTSKÉ divadelní léto v Prachaticích 1993. Tvořivá dramatika 1993, č. 9.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 112, 454, 466; IV. díl, s. 191, 425.

DĚTSKÁ scéna - Celostátní přehlídka dětského divadla. Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů. 36. ročník, Trutnov, 15.-21. června 2007. d´ARTAMAn 2007, č. 2, s. 8-10.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 247-248.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 266.

DUBSKÁ, Alice: Loutkové divadlo Sokola. Heslo in: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů.Praha, DÚ 2000, s. 249.

DVACET let divadla Ypsilon. Sborník. Praha 1983.

EXNAROVÁ, Alena: Turnovský drahokam po sedmnácté. (internet)

EXNAROVÁ, Alena: Turnovský Drahokam. Loutkář 2008, č. 3, s. 126-128.

FELZMANN, Rudolf: Podklad pro DBČAD. Rkp. 2 s. 2005. PC ART.

FILCÍK, Štěpán: Co bylo na letošních krajských přehlídkách k „ochutnání“, tedy k vidění. AS 2004, č. 3, s. 56 - 64.

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2005 - mírný optimizmus. Amatérská scéna 2005, č. 4.

FILCÍK, Štěpán: Amatérské loutkářství v roce 2006. 20. krajová přehlídka amatérských loutkářů Louny 11.-12.3.2006. AS 2006, č. 3, s. 60-61.

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Krajová přehlídka Louny. AS 2007, č. 3, s. 59.-60.

FRYDRYCH, Josef: Ochotnické divadlo v Liberci. Vpřed 30. 4. 1963.

FRYDRYCH, Josef: Sever proti jihu. In: Ještědský obzor 16. 3. 1933. KK.

FRYDRYCH, Josef: Začátky ochotnického divadla v Liberci. Stráž severu 1947, č. 64.

GAUDEAMUS… Podepsáno vl. AS 1965, č. 1, s. 14.

HERDOVÁ, Eliška: Divadla v Liberci 2003. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 51, obr. s. 203.

HORÁČEK, Lukáš: Krajská přehlídka Dětské scény - Liberec 17. 4. 2004. Deník dětské scény Trutnov 2004/0.

HORÁČKOVÁ, Azalka: Dětská scéna Liberec 19. 4. 2008. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 7.

HORÁČKOVÁ, Azalka: Heslo pro Databázi ČAD. Rkp. leden 2007.

HOŘÍNEK, Zdeněk: Y. Divadlo, červen 1969, s. 6.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Kouzelné dobrodružství na Náchodské prima sezóně mezi 2. a 6. květnem 2005. AS 2005, č. 3, s. 24-28.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Prima Prima sezóna? AS 2004, č. 3, s. 22–26. Foto: Liberec, Everyman aneb Kdokoliv.

HOZDOVÁ, Dana: O Zlatý člunek města Tanvaldu. AS 1998, č. 3, s. 19.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Doplnění hesla, únor 2007.

HULEC, Vladimír: Divadlo je pomeranč - 41. Šrámkův Písek, 23. -26. 5. 2002, AS 2002, č. 3, s. 29 - 34.

HULEC, Vladimír: Maratónské běhy Modrého kocoura 2004. Amatérská scéna, 2004, č. 2, s. 48–50.

HULEC, Vladimír: Modrý kocour, trochu přežraný. Turnov 22.2. -24. 2. 2002. Amatérská scéna 2002, č. 2, , s. 28-29.

HULEC, Vladimír: Uživatelsky přátelský festival Modrý kocour. Amatérská scéna, č. 2, s. 20-21.

JANÁČEK, Jiří: Amatérští loutkáři v Liberci 1918-1938. Liberec, Česká beseda 1988. 56 s. foto. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 103; Díl II. Sály, s. 134.

JOSEPHOVÁ-Luňáková, Blanka : 53. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM. AS 2004, č. 4, s. 3–8.

JUST, Vladimír: Studio Ypsilon. Divadelní revue 1966, č. 4, s. 59-60.

JUST, Vladimír: Studio Ypsilon (jako amatérské 1963-1969). Též bibliografie. Heslo in: Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Praha, DÚ 2000, s. 478-481.

JUST, Vladimír: Proměny malých scén. Praha, Mladá fronta 1984, s. 292.

JUST, Vladimír: Vlasta Burian. Mystérium smíchu. Praha, Academia 1993, s. 9.

JUST, Vladimír: Studio Y. Heslo in: Česká divadla.
Encyklopedie divadelních souborů. Též bibliografie. Praha, Divadelní ústav 2000, s. 478- 481. (jako amatérské 1963-1969).

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. 1. díl A-L. Nucleus HK, 2005, s. 231.

KOLOUCHOVÁ, Lucie: Pestrý semilský podzim (2004). Internet.

KRASULA, Jozef: V Náchode sa očakávania splnili aneb O inšpirácii, medveďoch a antikvariáte. AS 2007, č. 3, s. 12-14.

LIBERECKÝ Prátr. Tiskovina, doplněná rukopisným soupisem her a vystoupení. Liberec. kART.

MACHOŇ, J.: Kabaret loutkového divadla sokol. župy ještědské. Loutkář 1930/31, č. 7, s. 173.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 429 - 433.

NÁCHODSKÁ Prima sezóna. Programový leták 2004.

OSLAVA 30letého trvání Dělnického divadla v Liberci. Podepsáno -ček. Ještědský obzor 20. 4. 1933.

PAVEL, Tomáš: Tradiční i inspirativní Louny. Loutkář 2008, č. 3, s. 128-129.

PĚTADVACET. Sborník Studia Ypsilon 1963-1988. Praha 1988.

PÓDIA z krabičky. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých neprofesionálních scén 60. let 20. století. Praha, NIPOS 2005.

PROSTĚ PROSTĚJOV. 40 let ve městě s poezií. Wolkrův Prostějov 1957-1996. Praha, IPOS-ARTAMA 1997, s. 57, 62.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Divadlo hrané dětmi v roce 1993. Amatérská scéna 1993, č. 9, s. 5.

RICHTER, Luděk: Dětské divadlo v Liberci. Internet.

RICHTER, Luděk: 50 loutkářských Chrudimí. Praha, Dobré divadlo dětem a IPOS-ARTAMA 2001, 209 s. kART.

RON, Vojtěch: O starém divadle v Liberci. Zprávy České besedy č. 77. Liberec, Česká beseda 1994.
16 s. SA Fr. Černý.

SEMILY. 7. Semilský paroháč. AS 2005, č. 6, s. 43.(Deník Pojizeří, 24.10.2005)

SOCHOROVSKÁ, Valerie: Děti jsou květy života. (Šrámkův Písek 1961.) Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 171-173.

ŠPALKOVÁ, Dominika - NOVOTNÁ - Lenka: Dětská scéna 2007. Deník Dětské scény 2007, č. 5, s. 91.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Šťastné děti. Amatérská scéna 1986, č. 7, s. 11.

TALLER, Ivan: České ochotnické spolky okresu Liberec. Rkp. pro MČAD 1998. 13 s. kART.

TALLER, Ivan: České ochotnické divadlo v Liberci (do roku 1938). Liberec. Zprávy České besedy č. 93. 28 s. kART.

TALLER, Ivan zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 1999. kART.

TEJKL, Josef: Modrému kocourovi sršela srst. AS 2007, č. 2, s. 52-53.

TEJNOROVÁ, Petra: 57. Loutkářská Chrudim – kapitoly z loutkorybaření. AS 2008, č. 4, s. 32-37.

TOMAS, Karel. XXX. Šrámkův Písek. Amatérská scéna 1992, č. 1, s. 24.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

TOTHOVÁ, Martina: Dětská scéna Trutnov, 17.-22.6.2006. AS 2006, č. 4, s. 16-24.

ULRYCHOVÁ, Irina: Příběh s dětským hrdinou v divadle hraném dětmi. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s. 36-44.

VAVŘIČKA, Josef: Jsou živí a zpívají. Amatérská scéna 1968, č. 11, s. 4-6, 3 foto (na jednom Miki Jelínek?).

VEDRAL, Jaroslav: Z kufru pod okap - Plzeň 1962. Ochotnické divadlo 1962, č. 8, s. 175-176.

VEDRAL, Jaroslav: Hrajeme si na Písku. 4 foto. AS 1964, č. 8, s. 9-11.

VENCÁLEK, L.: Posaďte se, pokecáme. AS 1964, č. 7, s. 12-13.

VOJÁCI a lázně. (Celoarmádní festival souborů MJF ve Sliači.) AS 1964, č. 8, s. 21.

VOJTĚCH, František: 1924-1999. 75 let loutkového divadla v Benátkách nad Jizerou. Zpravodaj Benátecka 1999, č. 5, s. 14-17.

VOSTÁREK, Karel: Dvaapadesát není pro chlapa i pro festival „žádný věk“. 52. LCH. Amatérská scéna 2003, č. 4, s. 11 – 17.

ZAJÍC, Vladimír: Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou aneb Modrý kocour Turnov. Amatérská scéna 2001, č. 2, s. 25-27.

ZÁKOSTELECKÝ, Marek: Závěrečné slovo poroty 49. Loutkářské Chrudimi. Ceny 49 Loutkářké Chrudimi. Loutkář, roč. 2000, č. 4, 29.9.2000, s.161.

ZÁVODSKÝ, Vít: Za rozvoj vysokoškolských divadel. AS 1981, č. 10, s. 16.

ZPŮSOB myšlení a přemýšlení. Interní sborník SČDU pro Dílnu Studia Y, red. J. Kolář, J. Schmidt. Praha 1984.

ŽANTOVSKÝ, Petr: Strádání, postrádání, naděje. (Akademické Brno 1986.) Amatérská scéna 1986, č. 7, s. 9.

ŽANTOVSKÝ, Petr: Brněnský glosář (Akademické Brno 1988). AS 1988, č. 8, s. 6–7.

WEISSOVÁ, Daniela: Festival Modrý kocour očima porotce. AS 1999, č. 2, s. 20. (Převzato z měsíčníku Hlasy Turnovska č. 3/99).¨

WOLKRŮV Prostějov 1969 - bulletin. Hl. red. Fr. Gajdušek, koncepce a grafická úraha Dušan Janoušek, fotografie (prostějovská domovní znamení) Jan Pospíšil. Kap. Několik slov o souborech.

WOLKRŮV Prostějov, 50. celostátní festival poezie Prostějov. (internet)
Divadelní listy 1902-3, č. 14, s. 251.

Ještědský obzor 9.10.1923.
Čs. loutkář 1963, č. 2, s. 45.
Liberecký deník, 04.10.2006
Moravská orlice 26. 1. 1864.

Programy přehlídek.
Deník 49. WP 2006, č. 3, s. 3; č. 4, s. 9.
Vpřed, Liberec 23. 2. 1965; 9. 3. 1965; Vlnař, Liberec 11. 11. 1964; 24. 2. 1965; 3. 3. 1965.
Další zdroj informací John Pear (Manilla, Austrálie).
Archivy:
Archiv Rudolfa Felzmanna.
Archiv Ondřeje Suchého.

Archiv St. Olbricht – Slavkov, Brno: excp. Moravská orlice 1864. Pro DČAD srpen 2014.

Česká Lípa, Státní okresní archiv:
MěNV CL 248; Státní okresní archiv Liberec: Kronika spolku Česká beseda.

Dům dětí a mládeže Větrník; Podještědské gymnázium; SZŠ, Kostelní 9; ZK Plastimat; VŠST; ZDŠ pro nedoslýchavé.

Liberec, Fond MěstNV Liberec, Abecední a skupinový index spolků i.č. 268, ka 179.
Zprávy o valných hromadách, povolování her. Stanovy spolku ÚMDOČ, seznam členů.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1705, sg 30/241/174, Česká beseda 1890/74522.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1705, sg 30/241/446, Zábavní a vzdělávací spolek Jarí svět ?
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 360/4027/1911, Ochotnický div. a vzdělávací spolek Thalia pro Liberec a okolí.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 426/4023/1946, Div. OS Jan Durych.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 432/360/1948, Vzdělávací a zábavní spolek Krakonoš.
Fond OKS Liberec, šanon 17 (Frýdlantské div. dny - program, zpravodaj).

Fond: Ochotnický spolek "J.K.Tyl" Liberec, 1913 – 1937, 0,1m, nezpracováno

Liberec, Státní okresní archiv
Kronika spolku Česká beseda.
ka soudobá dokumentace, divadelní soubory, programy 1958
ka soudobá dokumentace, divadelní soubory, program Parkabaret
ka soudobá dokumentace, divadelní soubory, program Foto 15
ka soudobá dokumentace, divadelní soubory, plakát.
Fond MěstNV Liberec, Abecední a skupinový index spolků i.č. 268, ka 181.
Cyklostylovaný program
ka soudobá dokumentace, divadelní soubory, plakáty ZK obchodu, DrKr ZK Domu stavbařů, DrKr ZK železničářů
Parkabaret.
Fond OKS Liberec, šanon 17 (Frýdlantské div. dny - program, zpravodaj)
Fond: Ochotnický spolek "J.K.Tyl" Liberec, 1913 – 1937, 0,1m, nezpracováno
Název fondu (sbírky): Divadelní ochotnický spolek "Jan Durych" Liberec
Časový rozsah: 1945-1956
Metráž: 0,25 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Kronika 1945 - 1947, kartotéka členů, plakáty, výstřižky, razítka.
Archivní pomůcky: nejsou
Kronika spolku Česká beseda.

SA
Jar. Sedláček a M. Knapová.

SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 18893/5-4136: Budova divadla, čp. 462.

Praha, NIPOS, kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 karty.)

Videozáznamy:
Ze života hmyzu na JH 1999 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.
Všechna představení u ředitelky Podještědského gymnázia.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Pojmy

Související Bibliografie

Související Přílohy

Související Obrázky

HLADÍKOVÁ-HOSKOVCOVÁ, Jana
Liberec, budova loutkového divadla 1927
Liberec, Česká beseda, Naši furianti - hráno v přírodě na Pláních pod Ještědem, 1913
Liberec, Dělnický dům (Prátr)
Liberec, Divadlo F.X.Šaldy, portál jeviště s oponou (Matsch a Klimtové) a pásem medailonů, Franz Plischke
Liberec, Divadlo F.X.Šaldy, Triumf lásky, Klimtové, Matsch, 1883
Liberec, divadlo, kresba
Liberec, fa Vychroň,  účet za půjčení kostýmů
Liberec, Klub mládeže Plamen, z inscenace Na mostě, 1983
Liberec, LD, Peklo, scéna  navržená malířem J.Navrátilem
Liberec, Malé divadlo DFXŠ, malba cihlové stěny,
Liberec, Malé divadlo DFXŠ, opona 2
Liberec, Malé divadlo DFXŠ, opona vytažená
Liberec, Malé divadlo, Lidový dům ve 30. letech 20. století.
Liberec, Malé divadlo, vstupní průčelí divadla, 2010
Liberec, Malované opony - plakát, design Martin Taller
Liberec, Naivní divadlo, budova
Liberec, Národní dům – Česká beseda, 1904
Liberec, opona
Liberec, opona, Divadlo FXŠ, Franz Match, Ernst Klimt, Gustav Klimt: Triumf lásky, 1883
Liberec, přírodní divadlo
Liberec, přírodní divadlo nad Kateřinkami, informace o 1982 - 1989
Liberec, Reichenberger Stadttheater, otevření, pozvánka na banket, 1883
Liberec, Reichenberger Stadttheater, zahájení, plakát, 1883
Liberec, Reichenberger Stadttheater, zahájení, telegram arch. Fellnera, 1883
Liberec, Sokol, Menšinový dům, 1927
Liberec, Soukenické divadlo, Zunfttheater, kresba, 1820
Liberec, Stadttheater (DFXŠaldy), portál s oponou, čb
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 20, budovy 19. století
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 353
SOKOL, František, portrét


Mapa - Liberec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Liberec, Divadlo F.X.Šaldy, Triumf lásky, Klimtové, Matsch, 1883
Liberec, Dělnický dům (Prátr)
Liberec, Česká beseda, Naši furianti - hráno v přírodě na Pláních pod Ještědem, 1913
Liberec, Sokol, Menšinový dům, 1927


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.