Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, Sokol / SDO / Kulturní klub JZD / ZV ROH n. p. Autobrzdy

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1936
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 196x
Působení: 193x, 194x, 195x, 196x
1936 vznikl J. K. Tyl, jako dramatický odbor Sokola.
1936 sehráli hru Jízdní hlídka.
1938-1945 německá anexe ukončila činnost všech českých spolků.

1945 se někteří ochotníci vrátili a obnovili divadelní soubor.
Rozkradený majetek spolku nahradilo provizórium v bývalé Turnhalle.

1945 – Lad. Stroupežnický: Paní mincmistrová, Otto Minářík: Zorka.

1946 založen SDO Tyl, předseda Václav Jůna, řed. měšťanské školy, jednatel V. Jirsák, učitel.
1946 – F. F. Šamberk: Palackého třída 27, B. Polách: Vrah jsem já, O. Scheinpflugová: Zabitý, K. Krpata: Hvězdy nad hradem
Soubor se rozšířil o nové členy i z okolních vesnic.
1947 – při přestavbě jeviště uvedeny 3 hry: Otto Minářík: Divný chlap, V. Werner: Pod stromem zapovězeným, V. Werner: Choulostivá historie
1948 – J. Compannez, Y. Noe: Dnes večer přijde přítel, režijní debut uč. Oldřicha Jiránka.

1949 předseda Ant. Pokorný, řed. školy, jednatel A. Frinta, úředník.
1949 – Fr. Kožík: Přátelství, Al. Jirásek: Kolébka, spolek nájemcem div. sálu v ulici Zdeňka Nejedlého.
Soubor členem ÚMDOČ.
----
1950 6 her, mj. J. K. Tyl: Kutnohorští havíři, Síla: Zvon Ungeltu, režie Ant. Pokorný; J. Štolba: Na letním bytě, L. Stroupežnický: Václav Hrobčický z Hrobčic, režie Karel Havlík, Skalka: Kozí mléko, režie Boleslava Vrbová; Letadlo má zpoždění (společná režie Boleslava Vrbová a Bohumil
Tomeš) a Kutnohorské havíře (v režii Oldřicha Jiránka). Zkoušky na tyto hry se konaly třikrát týdně a docházka byla víc než příkladná.


1951 likvidace spolků, soubor začleněn do svazku JZD Hodkovice, ustavena režisérská rada, jednatelka Lud. Brusáková. V tomto roce nastudovali dvě hry – Alexander Simukov: Vrabčí hory v režii Mir. Fišara a Lucernu, režie Oldřich Jiránek, Štefan Králik: Buky pod Polanou.
1951 umělecký vedoucí M. Fišar. 3 hry. Náročnější hry i hry se zpěvy, značný počet a kvalitní výběr.
Hrálo se v sále České besedy.
DS hostoval a účastnil se soutěží.
1953 soubor navržen k výběru na Festival LUT v Praze.
Z repertoáru v těch letech: Noc na Karlštejně, Šest zamilovaných, Její pastorkyňa, Hrátky s čertem, Křídla, Domov je u nás, Pygmalion, Vojnarka...

1955 organizovali společně s DS J. K. Tyl Hejnice 1. ročník Hodkovického jara, kde uvedli:
J. K. Tyl: Strakonický dudák.
Na Železnobrodských divadelních hrách uvedli hru Premiéra se odkládá.

1958 pro 4. ročník Hodkovického jara napsal Václav Dobiáš znělku.
1958 – Eva Klenová: Hejtman Talafús, na přehlídce ve Vratislavicích 1. místo, nejlepší herečkou vyhlášena Hana Karbanová. Pro Hodkovické jaro si ochotníci vybrali hru Voskovce a Wericha: Helenka je ráda, režíroval Miroslav Fišar.
Hrou Vratislava Blažka Třetí přání se soubor zúčastnil divadelní přehlídky v Železném Brodě.
1959 A. Casona: Stromy umírají v stoje, režie Jos.Havlík, účast OP HJ; poté A. a V. Mrštíkové: Maryša, třetí v pořadí Omyl profesora Sobola aneb Paprsky.
1959 - Tyl, Kulturní klub JZD, Karel Stanislav: Omyl profesora Sobola (zvuk x). Účast na Železnobrodské divadelní hry 1959.

1960 Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves, režie Ant. Pokorný, na HJ zvítězila, ocenění za nejlepší mužský herecký výkon převzal Mir. Fišar, velký úspěch u diváků; dále Vrat. Blažek: Příliš štědrý večer, režie M. Fišar.


1962 po nevhodném autoritativním jednání tajemníka MNV soubor od MNV odešel a nadále hrál jako Dramatický soubor ZK ROH Autobrzdy.
1962 – Oldř. Daněk: Svatba sňatkového podvodníka, OP Hodkovické jaro; dále István Kállai: Pravda přichází do domu.
1963 – M. Gerstner: Ďábelské klíče, Tomanovi: Slovanské nebe
1964 – Friedrich Schiller: Úklady a láska, režie Oldřich Jiránek, účast 10. Hodkovické jaro. Devět vzpomínek, pásmo scén a ukázek z her, r. Miroslav Fišar, též 10. HJ - k výročí.
1965 – Agáta Christie: Deset malých černoušků, režie Miroslav Fišar, 11. HJ. Představení Deset malých černoušků bylo poslední, neboť v divadelním sále se prováděly rozsáhlé úpravy.
Většina hlavních funkcionářů požádala o zproštění z funkce.
1945-1965 65 her, 150 představení, 27 zájezdů, 174 herců.

1967 – M. Kubátová: Jak přišla basa do nebe.
1968 – O. Daněk: Sňatková podvodnice

Na konci 60. let nezájem veřejnosti, vnitřní problémy spolku, konkurence televize.
Po 1968 ještě K. Čapek: Matka a A. Jirásek: Lucerna, poslední hrou Francois Campaux: Někdo zvoní.
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan a kol.: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 223.

FIŠAR, Miroslav: Jak se v Hodkovicích hrálo ochotnické divadlo. Místní zpravodaj /?/ Karolinka, 3 pokračování, 3 str. kART.

HODKOVICKÉ jaro 1964. Programová brožura 10. Hodkovického jara. Hodkovice, DS Tyl 1964, 24 s. kART. In: soupis inscenací a souborů 1955-1965.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 228.

Webové stránky souboru H.A.D. (obsahují též podrobnou historii ochot. div. v Hodkovicích n. M. od r. 1890):
http://www.hodkovice1-had.estranky.cz/
(20. 5. 2011)

ZAJÍČEK, Václav: Historie ochotnického divadla v Hodkovicích nad Mohelkou. (S využitím čl. J. Malíka Hodkovice n. M. a jejich divadelní historie a A. Pokorného Jak se u nás začínalo.) In: Kulturní kalendář města Hodkovic nad Mohelkou a webové stránky souboru H.A.D., 2011, viz Texty.

Amatérská scéna 1967, č. 7, s. 23.

Ochotnické divadlo 1957, č. 12, s. 284.
Ochotnické divadlo 1958, č. 8, s. 190.
Ochotnické divadlo 1958, č. 3, s. 69.
Ochotnické divadlo 1958, č. 5, s. 116.
Archivy:
KRONIKA Dramatického souboru J. K. Tyl, ZV ROH n. p. Autobrzdy.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3017/1945, SDO Tyl.

SA M.Fišar, Hodkovice n.M.

Státní okresní archiv Liberec:
Fond: MNV Hodkovice nad Mohelkou, ka 199, Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl Hodkovice nad Mohelkou, 1946 – 1974, 0,01 m, inventarizováno (Spisy dokládající složení výboru spolku, předání majetku, stanovy členského spolku ÚMDOČ).

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha:
Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT (1953 Soubor JZD Hodkovice navržen k výběru na Festival LUT v Praze).
Poznámka:
1952 – Popelka, Svatba pod deštníky, Naši furianti, Kalinový háj,
Pan Johanes
1953 – Rozbitý džbán, Vavřín a růže
1954 – Matka, Sto dukátů za Juana, Pozdní láska
1955 – Strakonický dudák, Šest zamilovaných, Noc na Karlštejně
1956 – Její pastorkyňa, Hrátky s čertem, Padělek, Domov je u nás
1957 – Pygmalion, Vojnarka, Premiéra se odkládá, Grandhotel Nevada
1958 – Hejtman Talafús, Helenka je ráda, Třetí přání
1959 – Stromy umírají ve stoje, Maryša
1960 – Dalskabáty, hříšná ves, Příliš štědrý večer
1961 – Dobrou noc, Patricie, Třetí sestra, Nebezpečný věk
1962 – Svatba sňatkového podvodníka, Pravda přichází do domu
1963 – Ďábelské klíče, Slovanské nebe
1964 – Úklady a láska
1965 – Deset malých černoušků
1968 an. – Sňatková podvodnice, Matka, Lucerna, Někdo zvoní
Obor činnosti:
činohra
pro děti a mládež
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
odbor Sokola
soubor kulturního zařízení

Související Obrázky

Hodkovice nad Mohelkou, Jirásek - Kulturní klub JZD, Lucerna, 1951
Hodkovice nad Mohelkou, Kulturní klub JZD, Helenka je ráda, 1958
Hodkovice nad Mohelkou, Kulturní klub JZD, Naši furianti, hráno na jevišti v přírodě, 1952
Hodkovice nad Mohelkou, Kulturní klub JZD, Strakonický dudák, 1955
Hodkovice nad Mohelkou, Kulturní klub JZD, Vojnarka, 1957
Hodkovice nad Mohelkou, Tyl ZK ROH Autobrzdy, Deset malých černoušků, 1965
Hodkovice nad Mohelkou, Tyl ZV ROH Autobrzdy, Deset malých černoušků - program, 1965
Hodkovice nad Mohelkou, Tyl ZV ROH Autobrzdy, Matka - plakát, 1973
Hodkovice nad Mohelkou, Tyl ZV ROH Autobrzdy, Matka, 1973
Hodkovice nad Mohelkou, Tyl ZV ROH Autobrzdy, Slovanské nebe, účinkující, 1963
Hodkovice nad Mohelkou, Tyl ZV ROH Autobrzdy, Sňatková podvodnice - program, 1968
Hodkovice nad Mohelkou, Tyl ZV ROH Autobrzdy, Úklady a láska - program, 1964


Mapa působení souboru - Tyl, Sokol / SDO / Kulturní klub JZD / ZV ROH n. p. Autobrzdy

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.