Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Nové divadlo / Závodní klub Plynárny Mladá Boleslav

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1939
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1957
Působení: 193x, 194x, 195x
1939 založeno Nové divadlo z iniciativy R. Dubského a B. Trefila (spojením dělnických ochotnických spolků Lidového divadla, Osvěty, Dědisboru, 1940 se připojila i Malá scéna).
1939 Fráňa Šrámek: Léto, rež. Bohumil Trefil; Emil Vachek: Pec, rež. a scéna Bohumil Trefil; Gabriela Zapolská: Morálka paní Dulské. V. K. Klicpera: Divotvorný klobouk - účast na přehlídce Klicperův Chlumec.

S úspěchem se zúčastnili 1. Tylovy Kutné Hory, IV. Klicperova Chlumce a později XI. Jiráskova Hronova.

Nové divadlo bylo brzy průbojné, získalo řadu ocenění. Činnost koncipována podle zásady dělnických divadel – dobré divadlo všem. Zpočátku se orientovalo výlučně na dělnické obecenstvo, později si získalo přízeň i jiných sociálních vrstev.
Herci školeni v odborných kurzech.

Hráli i během 2. svět. války (mj. spolupracovali s posluchači dramatického oddělení Městské hudební školy).

1940 Julius Zeyer: Stará historie, r. Václav Zima, scéna arch. J. Saal – účast na fest. Kutná Hora J. K. Tylovi a na přehl. Klicperův Chlumec; František Langer: Grandhotel Nevada, r. A. Kasal.
1941 ustoupili souboru Kolár v počtu her, které mohou sehrát na společné scéně, tu poté ovládlo Nové divadlo.
1941 Jaroslav Hilbert: Kolumbus, r. V. Zima (účastník XI. Jiráskova Hronova) – účast na přehlídce II. Cyklus ochotnických her – Hořice J. K. Tylovi; Jiří Mahen: Ulička odvahy, rež. Bohumil Trefil - účast na Klicperově Chlumci; Oldřich Bartoník: Vzpoura v říši radosti, dětské představení, rež. K. Myšák.
1942 J. K. Tyl: Čert na zemi, r. V. Zima; Luigi Pirandello: Každý má svou pravdu, r. Bohumil Trefil; Manfred Hausmann (přebásnil František Hrubín): Lilofee, rež. Arno Kasal; J. K. Tyl: Strakonický dudák, rež. a hudba Bohumil Trefil (účast na Jiráskově Hronově); Viktor Dyk: Velký Mág, r. Vlastimil Říha.
1942 - Manfred Hausmann (přebásnil František Hrubín): Lilofee, r. Arno Kasal. Účast na Železnobrodské hry.
1943 - Karel Sabina: Inserát; F. Šrámek, volná dramatizace Miloš Hlávka: Stříbrný vítr, režie A. Kasal, J. Linhart a J. Zima; Karel Zajíček: O malíři, který dělal zázraky, Luigi Pirandello: Každý má svou pravdu.
1943 - Luigi Pirandello: Každý má svou pravdu. Účast na Klicperově Chlumci.
1944 okrskové představení – J. K. Tyl: Paní Marjánka, matka pluku, hráli nejlepší herci mladoboleslavských spolků Nové divadlo, Kolár a Vinařický, r. Ota Kovář.
1945 ředitelem nově vzniklého profesionálního souboru se sídlem v Městském divadle se stal režisér amatérského Nového divadla Václav Zima.
1945 A. N. Afinogenov: Kde vlaky nestaví, rež. a hudba B. Trefil; Karel Čapek: Matka, rež. B. Trefil.
1946 uvedli hru Matka na 1. ročníku festivalu Máchův máj v Doksech.
1947 A. Afinogenov: Zastávka Daleké, rež. Bohumil Trefil.
1949 Otakar Černoch: Veliká zkouška, soubor členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ.
Vlastimil Říha, Bohumil Trefil: Večer dobré pohody – hudební pásmo, účast na Pojizerských hrách; V. Říha: Jan Žižka – pásmo; John B. Priestley: Inspektor se vrací.
1949 3 tituly, hrány 15x, z toho 13x na zájezdech.
1949 hodnocení ONV Mladá Boleslav: Vítěz okrskové soutěže UMDOČ 1949 – vedoucí soubor pražského kraje.

1950 A. Jirásek: Kolébka, rež. Vlastimil Říha, v hl. roli Josef Novák, účast na 2. Pojizerských hrách.
1955 (patrně už po 1951) jako Nové divadlo, soubor Závodního klubu Plynárny Mladá Boleslav.
1955 V dobrém jsme se sešli – pásmo hudby, zpěvu a veselých výstupů.
1956 - Nové divadlo, L. Stroupežnický: Mikuláš Dačický z Heslova; Petrovič: Uzel. Účast na okresní soutěži divadelních ochotníků LUT o. Mladá Boleslav - 3. místo ve skupině B.
1957 po úspěchu s hrou Uzel (uv. několik autorů) se soubor odmlčel.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998.
s. 129: Václav Zima jako Don Quijote v mladoboleslavské inscenaci hry V. Dyka, 1938; s. 156: Jaroslav Hilbert Kolumbus, Nové divadlo Mladá Boleslav, A. Kasal v titulní roli, 1941;
s. 156: Scénický návrh arch. Josefa Saala k inscenaci Jaroslava Hilberta Kolumbus, Nové divadlo Mladá Boleslav, r. V. Zima, 1941.

HLÁVKA, Petr. Soupis divadelních her a dramatizací Miloše Hlávky (1907-1945), dramaturga ND, které byly hrány ochotníky v době protektorátu. Pro DČAD listopad 2016.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 497–499.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. Dobrovice, PV přehlídky, 1999, nečísl.

POSPÍŠIL, Jan: Kutnohorské slavnosti. České divadlo 1940, č. 6, s. 106.

PROGRAMOVÁ brožura IV. Klicperova Chlumce – vydala Div. jednota Klicpera.

STREJČEK, Ferdinand: K třicetiletí Nového divadla. Mladoboleslavské listy 21. 2. 1940. KK.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 158–159.

ZIMA, Václav: Dělnické revoluční divadlo. Ochotnické divadlo 1961, č. 5, s. 97–101.

ZIMA, Václav: O Jeho práci: Ve službách Thalie II, s. 139.

ZIMA, Václav: Stálé divadlo v Mladé Boleslavi (1945–1966). In: Sborník Boleslavica 68. Praha, Stč nakladatelství a knihkupectví 1969, s. 225–248.

ZIMA, Václav: Třicet let bojové kultury Mladé Boleslavě. Mladá Boleslav, čas. Mladoboleslavsko 1959, 91 s.

Zprávy ÚMDOČ 1950, č. 3–4, s. 93.

České divadlo 1940, č. 8, s. 160.
České divadlo 1941, č. 4, s. 75, 76.
Archivy:
Mladá Boleslav, Státní okresní archiv:
Nové divadlo Mladá Boleslav, 1940-1950.
Metráž: 0,11 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno).
Fond je přístupný.
Stanovy, korespondence, rukopisy pořádaných literárních večerů, oběžníky pro členy, plakáty, fotografie.
NOVÁK F., PAZDERNÍKOVÁ J.: NOVÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV 1940–1950. Prozatímní inventární seznam, 1966, s. 1, ev. č. 138.

Pardubice, Státní okresní archiv, Spolek divadelních ochotníků, kar. 5, č. i. 102

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 414/10730/1938, Ochotnický DS Nové divadlo.

Soukromý archiv Václava Hlaváčka, Kronika TSO Sokol Krnsko:
Krnsko, Sokol, Kronika souboru, Domov je u nás, 1956 (a další zmiňovaná představení souborů jsou odehrána v rámci okresní soutěže LUT 1956 okresu Mladá Boleslav). Viz Obrázky.

Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV Mladá Boleslav pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Související Obrázky

Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9
Doksy, Máchův máj, 1. ročník, programový leták 1946
Jablonec nad Nisou, slavnostní otevření Městského divadla, první český kulturní podnik, Mladá Boleslav, Nové divadlo, Večer ruské poezie a hudby - plakát, 1945
Jaroslav Hilbert: Kolumbus, A. Kasal v titulní roli
Krnsko, Sokol, Kronika souboru, Domov je u nás, 1956
Mladá Boleslav, Kolár, fotodokumentace 1936-1950, novinové příspěvky k problematice krajové soutěže ÚMDOČ, 1946
Mladá Boleslav, Kolár, fotodokumentace 1936-1950, novinový článek k problematice krajové soutěže ÚMDOČ, 1946
Mladá Boleslav, Malá scéna, Nové divadlo, seznam foto v SOkA, 193x, 194x
Mladá Boleslav, Nové divadlo, Čert na zemi - plakát, 1942
Mladá Boleslav, Nové divadlo, Hudební škola-dramatické oddělení, seznam foto v SOkA, 194x
Mladá Boleslav, Nové divadlo, Inventář fondu v SOkA Mladá Boleslav 138-457, seznam, 1940-1950
Mladá Boleslav, Nové divadlo, Kateřina Dolánská – plakát, 1944
Mladá Boleslav, Nové divadlo, Kolumbus - plakát, 1941
Mladá Boleslav, Nové divadlo, Kolumbus, návrh scény arch. J. Saala, 1940
Mladá Boleslav, Nové divadlo, Léto - plakát, 1939
Mladá Boleslav, Nové divadlo, Matka - článek k otázkám bodování v krajové soutěži ÚMDOČ,1946
Mladá Boleslav, Nové divadlo, Strakonický dudák - plakát, 1942
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Novinové výstřižky 1941 - 1948
Scénický návrh arch. Josefa Saala ke hře Viktora Dyka Zmoudření Dona Quijota, počátek 40. let.


Mapa působení souboru - Nové divadlo / Závodní klub Plynárny Mladá Boleslav

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mladá Boleslav, Nové divadlo, Strakonický dudák - plakát, 1942


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.