Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: ZUŠ Petra Ebena / Álojsky / Čiperky / Dvojité duo / Medvědi /MajTO / My tři / Naši hoši / Očko / Osadnickej spolek / Terka / Trošťáci

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1988
Působení: 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
•1963 - založení žamberské pobočky LŠU Králíky
•1.9.1979 - vznik samostatné LŠU Žamberk
•1990 - přejmenování školy na ZUŠ Žamberk
•12.3.1993 - propůjčení četného názvu "Základní umělěcká škola Petra Ebena

Žamberk, ZUŠ / Medvědi / My tři / Očko, ved. Olga Strnadová. Naši hoši, Čiperky - děti prvního stupně ZŠ hrají přirozeně a bez ostychu (chlapci zvlášť a dívky zvlášť – vždy ve svém souborku) - režisérka a pedagožka O. Strnadová. Mgr. Olga Strnadová vyučuje dramatický obor.

1989 - Žamberk, DLS LDO LŠU, ved. Olga Strnadová, František Hrubín–Olga Strnadová: ČTYŘI MALÉ POHÁDKY, účast na NP KDL.

1990 - LDO LŠU, ved. Olga Strnadová, Ondřej Suchý: Výmyslový breptákov (pásmo sestavili Jaroslav Červinka a Olga Strnadová). Účast na NP DR, Mělník. Účast na KP Inspirace, Ústí nad Orlicí.

1991 - LDO ZUŠ, Vladislav Vančura - Olga Strnadová: Za časů ušatých čepic, r. Strnadová, DDL Prachatice, LCH, JH, Čechova Olomouc. Cena na přehlídce Loutkářské Libčany. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové.

1992 - Dětský dramatický soubor ZUŠ, ved. Olga Strnadová, Čí holka bude, pásmo lidové poezie sestavila Olga Strnadová, účast na Dětské scéně v Ústí n. O.

1992 - Dětský dramatický soubor LDO ZUŠ, ved. Olga Strnadová, Ostrovy, pásmo nonsensové poezie sestavila Olga Strnadová. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové. Účast na NP Dětská scéna, Ustí nad Orlicí. Účast na NP Loutkářská Chrudim.

1994 - Dětský dramatický soubor LDO ZUŠ, Daniel Hevier, Olga Strnadová: Taková svačinka. Předloha Daniel Hevier: Nevyplazuj jazyk na lva, překlad Jiří Žáček. Dramatizace, režie a výprava Olga Strnadová. Premiéra 12. 3. 1994.

1998 - LS ZUŠ, Jiří Kahoun (Sluníčko a dva kamarádi), Vl. Sutějev (Kdo řekl mňau), Olga Strnadová (Šněretudy), Jaroslav J. Rudlofff (Kašpárkovina): Čtyři drobničky, r. O. Strnadová, účast na LCH.

1998 - Medvědi ZUŠ, Gina Ruck-Pauqétová: Malý prales, r. Olga Strnadová, účast na LCH.

1999 - (LS) Hans Christian Andersen: PASÁČEK VEPŘŮ, scénář, režie, výprava Olga Strnadová, hrály Bára Musilová, Katka Svobodová, Lída Tajbrová, 20 min. Účast na LCH.

2002 - My tři, podle předlohy J. Kahouna Ze zahrádky do zahrádky: Čtvero, r. ved. Olga Strnadová. Účast ObP loutky, Hradec Králové. Účast KP Dětská scéna.

2002 - soubor Očka, podle předlohy J. Koláře Z deníku Kocoura Modroočka, Olga Strnadová: Můj kocouří deník, r. Olga Strnadová. Doporučení do širšího výběru do programu LCH a Faustování. Účast KP Dětská scéna.

2005 Žamberk, Dočasné duo. Stejně milé a něžně rozverné hudební vystoupení Oli Pao Ptáčkové a Johy Vano.(Pod pseudonymy se skrývající Oliny Strnadové a Johanky Vaňousové), účasT na POSEDu ve Svitavách.

2007 - Terka ZUŠ, ped. Olga Strnadová, František Hrubín: 1 x 3 pohádky. Účast ObP loutky, Hradec Králové - doporučení do širšího výběru na 2. - 3. místě na LCH.

2007 - DUO, Básňopění. Účast na ObP TRNFEST, Městečko Trnávka.

2009 - Naši hoši, Čiperky, Jiří Kahoun, O.S.: Datlíkovy narozeniny; J.Balík, Vodňanský, Hanzlík, Faltus, O.S.: Kdo chceš vyhnat nemoci, r. Olga Strnadová. Účast na ObP loutky, Hradec Králové (cena Olze Strnadové za výtvarné řešení tří inscenací) - 2. doporučení na NP LCH. Uvedena též hra Alois Mikulka, O.S.: Tři malá prasátka - účast na ObP loutky, Hradec Králové.

Alojsky přišly k svému jménu díky prvnímu divadelnímu kousku - třem prasátkům Aloise Mikulky.

2012 - Osadnickej spolek při ZUŠ, podle knížky J. CH. Harrise „Rozprávky strýčka Rémuse“: PRACHSAKRAMENTSKÝ ROZPRÁVKY, r. Olga Strnadová. Účast na KP Dětská scéna Hradec Králové - cena souboru za hru s loutkou. Účast na CP Loutkářská Chrudim - nesoutěžní představení.

2014 - ZUŠ Petra Ebena, Álojsky, Náš drahý oslík. Účast na KP Svitavský Fanda.
2014 - ZUŠ Petra Ebena, Trošťáci, Etudy šatní. Účast na KP Svitavský Fanda.

2014 - Aloisky, Náš drahý oslík. Účast na KP loutkářská, Chrudim.
2014 - Trošťáci, Etudy šatní. Účast na KP loutkářská, Chrudim.

2014 - Alojsky, Jan Cimický: Náš drahý oslík, r. Olga Strnadová. Účast na CP Loutkářská Chrudim - cena za umění pozastavit čas.

2018 - MajTO, Karel Šefrna podle Oscara Wildea, přeložil Arnošt Vaněček: ŠŤASTNÝ PRINC, r. Olga Strnadová, dramatizace, úprava, Karel Šefrna. Účast na Svitavský dýchánek 2018 - Cena za inscenaci s nominací na Loutkářskou Chrudim 2018. Účast na CP Loutkářská Chrudim 2018 - cena souboru za inscenaci - nominace na CP Jiráskův Hronov. Účast na CP JH. Soubor MajTO jednoznačně KAmarádí s KArlem natolik, že KAždá zkoušKA s ním je jako pohádKA. Třeba letos ta o Šťastném princi. O zlaté svázanosti, křídlech, a skutečných pokladech. Účast na CP Přelet nad loutkářským hnízdem, Praha.

2019 - MajTO - ACH, ACH TO DIVADLO, Olga Strnadová volně na motivy Karla Čapka: Jak vzniká divadlo a Průvodce po zákulisí, režie Olga Strnadová, hudba Karel Šefrna. Účast na KP Svitavský dýchánek, Svitavy 2019 - cena za inscenaci s nominací na Loutkářskou Chrudim 2019. Účast na CP Loutkářská Chrudim.
Bibliografie:
DVOŘÁKOVÁ, Iva: Dětská Scéna 2000. Malý průvodce souborovými vystoupeními. Tvořivá dramatika, roč.11, č. 2, září 2000, s. 6-7. Referát z festivalu dětského divadla a recitace Dětská scéna 2000.

EXNAROVÁ, Alena: Loutkářská a dětská divadelní přehlídka Hradec Králové – 13. – 15. 4. 2012 - Prachsakramentský rozprávky. Deník Dětské scény, č. 0., str. 17, 8.6.2012. (viz Texty)

FILCÍK, Štěpán: Loutkářská nadílka 2007 aneb Co přinesly krajské přehlídky. Hradec Králové – Divadlo Jesličky. AS 2007, č. 3, s. 63-64.

GREGAR, Saša - DEJL, Jaroslav - ŠEFRNOVÁ, Blanka: Regionální přehlídku dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů DĚTSKÁ SCÉNA - 2002. Deník Dětské scény Trutnov, 2002/0.

HANŽLÍKOVÁ, Eva: Loutkářská Chrudim. Loutkář, roč. 41, č. 11, s. 242-246, 7 fot. Obsáhlý referát se v úvodu zabývá postavením festivalu ve změněné situaci po roce 1989, poté rozebírá jednotlivé inscenace.

CHRISTOV, Petr: Jesličky loutkářům zaslíbené. Loutkář 2009, č. 3, s.126 - 128. foto I. Mičkal.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Dětské divadelní léto 1991. Amatérská scéna 1991, č. 9, s. 6–7.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka (s využitím zpravodaje LCH zpracovala): Mozaika ze 48. Loutkářské Chrudimi. Amatérská scéna 1999, č. 4, s. 19-21.

LOUTKAŘSKÁ přehlídka 2007 - Program, Výsledky - Divadlo Jesličky, Hradec Králové, 31.3.-1.4.207.

MACHKOVÁ, Eva: Mělník 1990. Národní přehlídka recitátorů a recitačních kolektivů 4.–6. května. Amatérská scéna 1990, č. 8, s. 2–3.

MANDLOVÁ, Jana: POSED VE SVITAVÁCH (2005); KADLEC, Michal: Pohled z Posedu. HROMADA 2006 - jaro. Viz TEXTY / Posed 2005.

SCHEJBALOVÁ, Pavlína: Loutkové divadlo v regionech v sezóně 2008/2009 - Loutkářská přehlídka v Hradci Králové. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 38 - 44.

WEISSOVÁ, Daniela: Královéhradecká loutkářská přehlídka je vždycky smršť. Amatérská scéna 2002, č. 2, s. 37-38.

Související Osobnosti

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Žamberk , Medvědi, ZUŠ , Malý prales, LCH 1998
Žamberk, DDS ZUŠ, Čtyři drobničky - Kdo řekl mňau, 1998
Žamberk, DDS ZUŠ, Čtyři drobničky - Kdo řekl mňau, 1998
Žamberk, DLS LDO ZUŠ Žamberk, Za časů ušatých čepic, 1991
Žamberk, LDO ZUŠ, Sluníčko a dva kamarádi, CP Jiráskův Hronov 1998
Žamberk, LDO ZUŠ, Za časů ušatých čepic, FEMAD 1991
Žamberk, LDO ZUŠ, Za časů ušatých čepic, FEMAD 1991
Žamberk, Naši hoši, Čiperky a Álojsky ZUŠ, Datlík, 2009
Žamberk, Terka, 1x3 Pohádky, 2007
Žamberk, UŠ Petra Ebena, MajTO, Ach, ach to divadlo..., CP Loutkářská Chrudim 2019
Žamberk, UŠ Petra Ebena, MajTO, Ach, ach to divadlo..., CP Loutkářská Chrudim 2019
Žamberk, ZUŠ Petra Ebena, MajTO, Šťastný princ, CP Jiráskův Hronov 2018
Žamberk, ZUŠ Petra Ebena, MajTo, Šťastný princ,, CP Loutkářská Chrudim 2018
Žamberk, ZUŠ Petra Ebena, MajTo, Šťastný princ,, CP Loutkářská Chrudim 2018
Žamberk, ZUŠ Terka, O zelené malině, 2008
Žamberk, ZUŠ,  Andersen: Pasáček vepřů,  1999
Žamberk, ZUŠ,  Malý prales, uprostřed s kytarou O. Strnadová, 1998
Žamberk, ZUŠ, Alojsky, Náš drahý oslík, CP Loutkářská Chrudim 2014
Žamberk, ZUŠ, Čtyři drobničky - Kašpárkovina, 1998
Žamberk, ZUŠ, Čtyři drobničky - Malý prales, vpravo O. Strnadová, 1998
Žamberk, ZUŠ, Medvědi, prasátka a ti druzí, LCH 1994
Žamberk, ZUŠ, Osadnickej spolek, Prachsakramentský rozprávky, CP Loutkářská Chrudim 2012
Žamberk, ZUŠ, Vančura, Strnadová: Za času ušatých čepic, 1991
Žamberk, ZUŠ, Vladislav Vančura: Za časů ušatých čepic, 1991
Žamberk, ZUŠ, Za časů ušatých čepic, 1991
Žamberk, ZUŠ, Za časů ušatých čepic, 1991


Mapa působení souboru - ZUŠ Petra Ebena / Álojsky / Čiperky / Dvojité duo / Medvědi /MajTO / My tři / Naši hoši / Očko / Osadnickej spolek / Terka / Trošťáci

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Žamberk, ZUŠ, Vančura, Strnadová: Za času ušatých čepic, 1991
Žamberk, ZUŠ, Vladislav Vančura: Za časů ušatých čepic, 1991
Žamberk, ZUŠ, Za časů ušatých čepic, 1991
Žamberk, ZUŠ, Za časů ušatých čepic, 1991
Žamberk, ZUŠ, Medvědi, prasátka a ti druzí, LCH 1994
Žamberk, DDS ZUŠ, Čtyři drobničky - Kdo řekl mňau, 1998
Žamberk, DDS ZUŠ, Čtyři drobničky - Kdo řekl mňau, 1998
Žamberk, ZUŠ, Čtyři drobničky - Kašpárkovina, 1998
Žamberk, LDO ZUŠ, Sluníčko a dva kamarádi, CP Jiráskův Hronov 1998
Žamberk, ZUŠ,  Malý prales, uprostřed s kytarou O. Strnadová, 1998
Žamberk , Medvědi, ZUŠ , Malý prales, LCH 1998
Žamberk, ZUŠ,  Andersen: Pasáček vepřů,  1999
Žamberk, Terka, 1x3 Pohádky, 2007
Žamberk, ZUŠ Terka, O zelené malině, 2008
Žamberk, Naši hoši, Čiperky a Álojsky ZUŠ, Datlík, 2009
Žamberk, ZUŠ, Osadnickej spolek, Prachsakramentský rozprávky, CP Loutkářská Chrudim 2012
Žamberk, ZUŠ Petra Ebena, MajTO, Šťastný princ, CP Jiráskův Hronov 2018
Žamberk, ZUŠ Petra Ebena, MajTo, Šťastný princ,, CP Loutkářská Chrudim 2018
Žamberk, ZUŠ Petra Ebena, MajTo, Šťastný princ,, CP Loutkářská Chrudim 2018
Žamberk, UŠ Petra Ebena, MajTO, Ach, ach to divadlo..., CP Loutkářská Chrudim 2019
Žamberk, UŠ Petra Ebena, MajTO, Ach, ach to divadlo..., CP Loutkářská Chrudim 2019


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.