Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Vojan, ochot. spolek / Kulturní dům kpt. Jaroše, div. soubor

Stav: neexistuje
Založení / první zpráva: 1919
Ukončení činnosti / poslední zpráva: 1991
Působení: 1919, 192x, 193x, 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x
1919 založen Divadelní spolek Vojan.
Zakladatelé - Karel Šarša, Jiří Božek, Josef Krov a Vala Bollardtová, předsedou Jos. Stáhlík.
Hráli v hotelu Stádník.

1920 Kolébka, režie K. Šarša.
1921 Kolébka (Jirásek), Poslední muž (Svoboda), Žně (Šubrt) - režie K. Šarša, Hovory lásky (Škoch) - režie J. Rožek, Loupežník (Čapek) - režie J. Rožek.

V dalších letech Maryša, Lucerna, Noc na Karlštejně, Šibalství Scapinova.
Z autorů např. Mahen, Rostand, Ibsen.

V hořínském zámku uvedena Prodaná nevěsta v podání Pěveckého a hudebního spolku a Vojana.

V repertoáru Vojana převážně klasika a současní autoři, mj. Tyl, Klicpera, Stroupežnický, Čapek, Mahen, Molière, Šrámek, Dyk, Rostand, Ibsen, Shakespeare, Preissová, Vrchlický, Grillparzer, Puškin, Pagnol, Shaw, Nash, Williams, Figueiredo, Drda.

1927-1929 Vojan překonával krizi.

Na repertoáru dobové frašky a detektivní karikatury, ale i dramaturgie s vysokými nároky, objevné novinky.
Jh. hráli Dostalová, Deyl st., Haas, E. Kohout, Tauberová.
Princezna Pampeliška za účasti autora,
1937 při Snu noci svatojánské řídil orchestr Jar. Krombholc.
1937 Vojan v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1940 Noc na Karlštejně (Vrchlický). 1940 do soutěže o postup na XI. Jiráskův Hronov připravili Druhý břeh (Hilbert).
1941 Viktor Dyk: Ondřej a Drak, r. Jan Valenta, účast na JH.
1943 uvedeno už 300. představení – Stroupežnického Naši furianti. Týž rok 114 činných členů.
Též účast na Tylově Kutné Hoře s Hadriánem z Římsů a hrou Potopený zvon.
Mezi zasloužilými funkcionáři Spolku byli v té době Jos. Stáhlík, ředitel gymnázia, Karel Šarša, správce pojišťovny, a Jan Valenta.

1945 první představení - 11. 5. pro Rudou armádu - Naši furianti.
1945 k 28. říjnu uveden - Maurice Maeterlinck: Stilmondský starosta, režie Galla, výborně nasvícená scéna ing. Zemana. V roli starosty výborný Dr. Zakopal.
1947 Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou. Účast na JH.
1947 - V. K. Klicpera: Hadrián z Římsů. Účast na Klicperův Chlumec.
1948 členem Kruhu vítězných souborů ÚMDOČ .
1949 - Afinogenov: Mášenka. Účast na Divadelním festivalu, Pelhřimov.
1949 nastudované hry 4, hráno: 4x, zájezd 1.
1949 Afinogenov: Mášenka, Jirásek: Kolébka, Stehlík: Mordová rokle.
Pro děti Čech: Dračí komedie.
V tomto roce hodnocení ONV: Bývalý vedoucí soubor v UMDOČ, nyní upadá – inteluktuálské založení.

1951 spojení mělnických div. spolků Vojan a Lidová scéna pod názvem Nové divadlo (viz).
Od 1953 Vojan opět samostatný.

1954 - Zola: Dědicové strýce Rabourdina. Účast na Pojizerských hrách, Dobrovice.
1955 - F. Grillparzer: Moře a láska. Účast na ObP Červenec 1955, Lysá nad Labem.
1956 - M. Jariš: Inteligenti, účast v KP Pražského kraje, Karel Václav Rais: Zapadlí vlastenci.
1957 - W. Shakespeare: Othello, v roli Desdemony B. Vondrovicová, Othello V. Žižka.
1960 - Karvaš: Půlnoční mše, účast na Tylově Kutné Hoře.
1961 - Karel Čapek: Loupežník. Účast IV. LDL.
1962 - Gulherme Figueiredo: Liška a hrozny. Účast V. LDL.
1963 - V. Dyk: Krysař. Dramatizace E. F. Burian. Účast VI. LDL.
1964 - Bratři Čapkové: Ze života hmyzu. Účast VII. LDL.
1965 - T. Williams: Léto a dým. Účast VIII. LDL - B. Navrátil 3. cena za režii, 2. cena L. Kloc za scénu, Lýdie Tichá za postavu Almy.
1965 - Tennessi Williams: Léto a dým, r. Bohumil Navrátil. Účast na Festivalu divadelních souborů, Kralupy nad Vltavou.
1967 - Šťovíček: A dali jí jméno Vega. Účast X. LDL.
1968 - Fr. Grillparzer-J. Hrouda: Moře a láska, r. Bohumil Navrátil. Účast na Festivalu divadelních souborů, Kralupy nad Vltavou. Účast XI. LDL.
1969 - V. Dyk: Posel. Účast XII. LDL.

1975 - Karel Čapek: R. U. R. Účast XVIII. LDL.

1986 - Grigorij Gorin: Zapomeňte na Hérostrata, režie Bohumil Navrátil.
Repertoár výjimečný, soubor se specificky odlišoval od tehdejší praxe, např. Labutí jezero, večery poezie, jarní večery s operní zpěvačkou Marií Tauberovou a dirigentem Jar. Krombholcem, recitační pásmo Verše psané na rovníku (indonézský folklor), Dykův večer.

Významnější inscenace 1953-1986: Naši furianti, Její pastorkyňa, Léto, Tvrdohlavá žena, Moře a láska, Strakonický dudák, Noc na Karlštejně, Eugen Oněgin, Slaměný klobouk, Paličova dcera, Marius, Čokoládový hrdina, Obchodník s deštěm, Třetí přání, Únos Sabinek, Půlnoční mše, Loupežník, Liška a hrozny, Krysař, Ze života hmyzu, Léto a dým, RUR, Elektro, má lásko.

Četná ocenění na přehlídkách v Libochovicích, Kutné Hoře, Štětí, Chlumci, Kralupech, Bílině.

1988 Vojan - činoherní divadelní soubor Kulturního domu kpt. Jaroše Mělník, 12 členů, vedoucí Petr Vinař.

Do 1991 uvedli 634 představení.
V tomto roce Vojan oficiálně ukončil činnost.
--------------

1999 k 80. výročí Vojana výstava v mělnické radnici.

-----------------
2002 - po delší pauze - se bývalí členové Vojana a noví zájemci o ochotnickou činnost rozhodli vytvořit volné seskupení Hudba-Divadlo-Poezie (HDP) při Mělnickém osvětovém a okrašlovacím spolku - viz.
Bibliografie:
ČERNICKÝ, František: Historie ochotnického divadla na Mělnicku. Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. Viz Místa/Okresy/Mělník/Texty.

ČERVENEC 1955. Oblastní přehlídka lidové umělecké tvořivosti. Plakát.

LÁSKY hra osudná. Ohlédnutí po událostech z mělnického kulturního života spojených s činností divadelního souboru Vojan. Historie divadelního spolku 1919–1996. Mělník, DS Vojan 1996. 90 s., foto a repro plakátů. kART. M Mělník č.i. R/908/I.II.

MĚLNÍK na počest Roku českého divadla, 1983. 8 s. Informace J. Chlumského. Mělník 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 483 – 485.

SEDLÁK, Lotar: Tečka za Libochovickým divadelním létem. Amnatérská scéna 1965, č. 9, s. 21.

STÁHLÍK….Jiráskovu Hronovu Dykův Mělník. M Mělník č.i. 148/R.

STÁHLÍK, Josef: Pouť do Hronova 1941. Mělník, Vojan 1942. M Mělník č.i. 146/R.

STÁHLÍK, Josef: Počátky ochotnického divadla na Mělníce.
STÁHLÍK, Josef: Z dějin divadla na Mělníce. In: Mělnicko, z jeho života i práce. Mělník 1936, s. 108-113.
STÁHLÍK, Josef: Z kulturního života na Mělníku. In: Ročenka spořitelny. Mělník 1933, s. 45-68.
STÁHLÍK, Josef - ŠARŠA, Karel: Přehled divadelního ruchu na Mělnicku. In: Mělnicko - z jeho života a práce. Mělník 1936, s. 105-107.

ŠŤOVÍČEK, Vratislav: 1919-1969 Vojan padesátiletý. In: Lásky hra osudná. Mělník 1996, s. 8-11, 15-20.

ŠŤOVÍČEK, Vratislav - HVÍŽĎALA, Vl.: 50 let věrné služby Thalii. Mělník, Vojan DS DK 1969. 13 s., foto, soupis repertoáru. kDÚ.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 286.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 253.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 74.

Jeviště 1921, č. 3, s. 48.
České divadlo 1940, č, 10, s. 192.

Za oponou 1940, č. 1, s. 6.

Ohlas I, 1945, č. 20.

Ochotnické divadlo 1957, č. 5, 2. s. obálky - foto.

Amatérská scéna 1966, č. 1, s. 20 - foto T. Williams: Léto a dým.
Archivy:
80 LET Scény Libochovice – Libochovické divadelní jaro – 49 ročníků. CD - KART.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Muzeum Mělník:
Sloha materiálů o DS Vojan (V depozitáři mimo Mělník. Nutno objednat předem.)

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/5494/1919, DS Vojan.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.
Poznámka:
Informace o ofic. ukončení činnosti Vojana a vzniku HDP poskytl v říjnu 2010 František Černický, vedoucí seskupení.
Obor činnosti:
činohra
opera
poezie
pro děti a mládež
divadlo v přírodě
Typ souboru:
spolek, občanská sdružení
soubor kulturního zařízení

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Hadrián z Římsů
Kralupy nad Vltavou, Podzimní divadelní večery - plakát, 1979
Kutná Hora, XVI. Tylova Kutná Hora 1960 - plakát
Léto (Šrámek)
Liška a hrozny (Figueiredo), Lydia Tichá, Frant. Černický.
Mělničtí ochotníci spolu s představiteli ÚMDOČ na JH 1941
Obchodník s deštěm ( Nash), scéna Zd. Marečka .
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1956
Pelhřimov, Pelhřimovský divadelní festival – plakát, 1949
Pelhřimov, Rieger, Karenův okresek ÚMDOČ, III. divadelní festival v Pelhřimově - program, 1949
Vysoká Libeň, Sokol, Naši furianti - plakát, 1945


Mapa působení souboru - Vojan, ochot. spolek / Kulturní dům kpt. Jaroše, div. soubor

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Mělničtí ochotníci spolu s představiteli ÚMDOČ na JH 1941
Vysoká Libeň, Sokol, Naši furianti - plakát, 1945
Pelhřimov, Pelhřimovský divadelní festival – plakát, 1949
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1956


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.