Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Kralovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-sever
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1826
Od 1826 hráli divadlo studenti, ke kterým se později přidali i další občané města. 1864 je rok, od kterého některé prameny datují zatím úředně nepotvrzený Divadelní spolek Kolár. 1873 vypracovány stanovy spolku, 1975 schváleny a bylo rozhodnuto, aby nesl název Kolár (viz).
Studenti pak samostatně hráli ještě na přelomu 80. a 90. let 19. stol.

1873–1874 vypracovány stanovy spolku, 1975 schváleny a od toho dne nesl název Spolek divadelních ochotníků Kolár v Kralovicích. Činný byl do 1918, poté (po skončení 1. svět. války), přešli ochotníci do Dramatického odboru Sokola (viz) a DrO Dělnické tělocvičné jednoty (viz).

1902 uvedl Klub velocipedistů kabaretní pořad.

1912 založena Dělnická tělocvičná jednota, před první světovou válkou sehrála jen několik představení, od 1919 (po rozdělení spolku Kolár) zahájena intenzivní činnost. 1923 Dramatický odbor DTJ přijal název Lidová scéna. Po 1937 se Lidová scéna odmlčela do 1941, kdy do ní vstoupili členové zakázaného Sokola (viz). Po 1951 hráli jako Divadelní soubor ZK ROH Mlékárny, poté Dramatický kroužek ZK ROH Místního hospodářství (název Lidová scéna byl používán i nadále).

Po 1918 – po rozdělení Divadelního spolku Kolár – přešla část ochotníků do Dramatického odboru Sokola. 1941 byl Sokol rozpuštěn a členové odboru vesměs přešli do Lidové scény (dříve Dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty), viz.

1956 hráli studenti Jedenáctileté střední školy (tzv. jedenáctiletky).

Před 1982 zde existovalo Divadlo mladých.

1983–1992 zde působil divadelní soubor Sami sobě.

Od 1985 zde působil loutkářský soubor Loutka, od 1990 stagnace, existence zaznamenána i v roce 2000.

2013 hrálo Loutkové divadlo Základní školy a Domu dětí a mládeže v Kralovicích.
Bibliografie:
BROTÁNKOVÁ, Václava: Ochotnické divadlo v Kralovicích. Diplomová práce. Plzeň, PF 1984. M Mariánská Týnice.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 181, 291.

HOLEC, Pavel: Počátky divadelní činnosti na Kralovicku. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem 1934, s. 106. M Mariánská Týnice.

HOLEC, Pavel: Divadelní činnost na Kralovicku. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem 1937–1938. KK.

HOŘEC, Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994, s. 12.

INFORMACE pro MČAD: Místopis okresu zprac. Alena Svobodová. Rkp. 1998–2000, 20 s. PC ART.

KRÁLOVICE. Besedník 1872, č. 14, s. 204. NK.

KRÁTCE odevšad. V Kralovicích: Přehlídka amatérských DS, oslava 140. výročí zal. místního souboru. AS 1966, č. 6, s. 20; č. 11, s. 22.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 127.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 386.

PIHRT, Bohuslav: Zpěv, hudba a divadlo na Kralovicku v XIX. stol. Vlastivědný sborník okresu rakovnického s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem 1934–1935. KK.

SUCHÝ, Karel: 130 let divadla v Kralovicích. Ochotnické divadlo 1957, č. 5, s. 100–101.

ŠMOLÍK, Miroslav: Síla tradice. 140 let ODi v Kralovicích. Oslava výročí. AS 1967, č. 1, s. 2.

ŠTĚPÁNEK, F.: Zápisník. V Radnicích posedmé (Přehlídka amatérských divadelních souborů). Amatérská scéna 16, 1979, č. 1, s. 21.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 176–177.

VAVŘÍNEK, Karel: Jak začínalo ochotnické divadlo v Kralovicích. Vlastivědný sborník, 1992, č. 2, s. 3–6.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882, s. 152–158.


Divadelní listy 1881, č. 8, s. 81.

Národní listy 4. 1. 1863.

Ochotnické divadlo 1911/1912, roč. 1, č. 4, 5. 12., s. 46; č. 4, 5. 12., s. 51; č. 5, 20. 12. 1911, s. 63.

Thalie 1896–7, č. 2, s. 27


Webové stránky města Kralovice – http://www.kralovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=7264&id_dokumenty=148040, 23. 6. 2014.
Archivy:
kART (Knihovna ARTAMA):
Dok. KPS-D Plzeň.

Katalog-seznam členů spolku Lidová scéna kolem roku 1947.

Kniha zápisů ze schůzí spolku ochotníků 1900–1910.

Kniha zápisů ze schůzí Lidové scény 1923–1930.

Kniha zápisů ze schůzí OS 1910–1918.

Kronika divadelního spolku Kolár z roku 1874 (1956 na JH byla vyložena v pavilonu “Výstava čs. ochotníků”).

Legitimace ÚMDOČ 1946.

Legitimace SDDOČ Kralovice 1920.

M Mariánská Týnice: Evidenční karta souboru, OKS Plzeň-sever, dok., přehled 60. léta.

Pamětní kniha spolku ochotníků Kolár Kralovice 1826–1956.

Pl na přehlídku divadelních souborů Kralovice 1972.

Pozvánka na okresní divadelní přehlídku 1982.


Plasy, Státní okresní archiv Plasy:
Popis politického okresu Kralovice, Zetek František.

Soubor Pl Kralovice 1876–1981.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1701, sg 30/207/41, SDO Kolár.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3294, sg 30/195/8/1907, OS Kolár.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5730/1923, Lidová scéna (zal.).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 195/840/1931, Lidová scéna (změna).

Související Obrázky

Kralovice, Dramatický kroužek ZK ROH Místního hospodářství (Lidová scéna), Paní Kalafová, 1961
Kralovice, Dramatický kroužek ZK ROH Místního hospodářství (Lidová scéna), Polibek královský, 1971
Kralovice, SDO Kolár, foto účinkujících, s. a.
Kralovice, Sokol, členové souboru, představení(?), 1937


Mapa - Kralovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':