Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Most

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Most
Nadřazený celek: Ústecký kraj
První zpráva: 184x
Dříve Maltheyr (český přepis) - Maltheuern

V 18. stol. kočující společnosti.
Domácí ochotníci hráli ve Lvím sále, později v Turnhalle anebo v hostinci U modré hvězdy, kde každou zimu hostovaly německé společnosti.

Ve 40. letech 19. stol. česky hrála v Einhornově domě na 3. náměstí společnost Diletanti.

Později se ochotnická činnost soustřeďovala U modré hvězdy.

1883 zal. spolek Vlastimil.

1883 Česká občanská beseda.

1896 Národní jednota Severočeská, zábavný odbor.
189x Sokol.

1900 zal. Zábavní kroužek Jarost pro Most a okolí.
Ke spolupráci přizván V. J. Hrdlička.
1901 zah. Závěť.
1902 78 členů, DS zároveň přispívajícím členem Sokola.

1903 název ČOJ Tyl, 96 členů.
1905 člen ÚMDOČ. Spor o jeviště s Besedou, zakoupení vlastního jeviště v Jánském dvoře,
název scény Tylovo divadlo.
1909 ČOJ "Tyl" - uvedena hra Václav Hrobčický z Hrobčic (L. Stroupežnický).
1915-1917 23 představení Tyla, z toho 20 českých her.

Před 1910 divadlo pravovárečníků pro 500 osob.
1910 stavba divadla podle projektu Alex. Gráfa z Vídně. Stavitel Wurm a Hinke z Mostu. 420 sedadel, 200 k stání.
První představení 1. září 1911, Schiller: Die Karlsschüller.
1919 první představení česky: Šubert Probuzenci v provedení DS Tyl.(Port)

1906 zal. Hrdlička Ladeckého spolek, spojující ochotníky i národnostně.
Činnost ukončena 1938, anexe k Německu,
obnovena 1945-1951.

192x MOL.

20. léta Hudebně vzdělávací spolek Trionbon,
Pěvecký kroužek Zvon.

1923 Dělnický pěvecko divadelní spolek, (zal.).

1925 Pěvecko dramatický spolek Smetana (změna).

1927-1938(?) ČOJ Tyl.

1927 DrO Čs. mládeže socialistické.

1927-1938(?) Dramaticko-vzdělávací spolek Osvěta.
Hrálo se v Hornickém domě a Národním domě.
Most sídlem Ladeckého okrsku ÚMDOČ,
1938 10 jednot.
1923 činnost Hornického domu zahájena představením hry J. K. Tyla: Lesní panna.
1927 přestěhování ČOJ Tyl do Hornického domu, potom do Nd v Okružní ulici.

1933 na JH Most, Ladeckého okrsek ÚMDOČ Ústí nad Labem, Ruthův okrsek.

Do 1938 i Občanská beseda.

1945 Sdružení div. ochotníků.

1946 zal. DS Eduard Vojan.
V dolní části 3. náměstí v Modré hvězdě vybudován div. sál, zřizovatel družstvo Včela. Hrálo se 2-3x týdně.
1952 Lakomec, jh. St. Neumann a Fr. Filipovský.
1954 soubor hrál ve Slávii v Okružní ulici,
změna názvu na Divadlo satiry,
1955 92 vystoupení v kraji.
1957 v sále Komuny, zřizovatel Oblastní klub horníků.
1963 zrušen starý Most, nové sídlo v Klubu železničářů v novém Mostě.
Převzetí historického názvu J. K. Tyl souboru zrušené m. č. Souše.
Převážně pohádky.
1990 privatizace Klubu železničářů, DS do Centra volného času, později do Klubu horníků Repre.
Po jeho privatizaci 1992 Tyl z finančních důvodů zanikl jako poslední amatérský DS v místě. Ved. postupně Ed. Kup, Jarm. Kupová, Sl. Sýkora. Účast na řadě regionálních přehlídek.

1950-1951 DS reálného gymnázia, zal. J. Krečmerem, V. Saskou a V. Kubištou. Např. Lucerna, Ženichové. Vl. Kubišta složil ke každému jednání předehru, z mosteckých hudebníků sestavil menší komorní orchestr.
Po představení Ženichů účinkující pozváni ke spolupráci s DS Vojan.

1956 zal. DS Budoucnost PS/15/A a
DS Pod Žateckou.

195x DS ZK Důl Jan Šverma.

1971 LŠU.

1973 DDS ZK ČKD.

1979 soubor VŽELSO účast Řezáčův Perštejn.

1979 založen Divadelní kroužek Domova mládeže Most.

1982 Na kypě.

Koncem 80. let krátce DDS LDO LŠU, ved. uč. Krista Bláhová a Jiří Bláha, po dlouholetém významném působení v DDS LŠU v Novém Městě pod Smrkem (viz).

1987-1990 DS Dotek, zřizovatel Repre Most, hl. pohádky a pásma.

1987-1990 DS Neprakta klubu, soubor mladých pod ved. V. Oktábce, s představou netradičního divadla.

1988 Nová Brumle - soubor malých jevištních forem Neprakta klubu.

1998 v Centru volného času pokus o obnovení ODi v kroužku dětí s názvem Ďyvadýlko, autorské divadlo (parafráze Lakomce).

200x Hudebně alternativní divadlo (HAD) / Cirkus.

2003 - MYDWA.

1933 JH - Ladeckého okrsek ÚMDOČ spolu s Ústím nad Labem, Šubert: Drama čtyř chudých stěn
1971 ŠP - LŠU, Mertová: Fantastická symfonie
1989 Ústřední kolo soutěže LDO LŠU Most - DDS LDO LŠU Most, Grimmové - K. a J. Bláhovi: O rybáři a jeho ženě.

LOUTKOVÉ DIVADLO
1910 LD Sokola.
Pravidelná představení pro děti každých 14 dní.

1986 zal. LS Střípek v Klubu horníků Repre.
Hráli v DK na Zahražanech. Postupně moderní LD, spojení s černým divadlem.
Pro nezájem herců LS ukončil činnost.

1987 LS ZK ČSD.
Bibliografie:
BENEŠ, Jiří: Včerejšek, dnešek a zítřek ochotnického divadla. Knižnice ochotnického divadla. Praha, Orbis 1965. s. 197 kART.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 80, 111.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, 1977, III. díl
s. 584.

DIVADLA svítící do tmy II. Nesoustavné nahlédnutí do historie malých/autorských neprofesionálních scén 80. let 20. století. Praha, NIPOS 2007, s. 263.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999. s. 272-273.

HOŘEC, Petr: Seznamte se s... Praha, Melantrich 1994. s. 123.

HRDLIČKA, V. J.: Památník čtenářsko-ochotnické jednoty Tyl v Mostě. Most, nákladem vlastním 1920. MKd.

HULÁK, Jakub: Ústí nad Labem - 3.4.2004.(Krajská přehlídka dětských recitátorů a dětského divadla Ústeckého kraje.) Deník dětské scény Trutnov 2004/0.

HULÁK, Jakub: Krajská přehlídka dětského divadla Chomutov 2. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 9, 10. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf).

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla.
s. 130.

KABÍČEK, J.: Desátý Řezáčův Perštejn. AS 1979, č. 7, s. 13-14.

KOCOUREK, Lubomír: České divadlo v Mostě. SOkA Most.

KOCOUREK, Lubomír, PhDr.: Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl Most , souhrn informací dle fondu SOkA Most, 1976. Viz Texty.

KRAUSOVÁ, Eva: Čilý divadelní kroužek. Amatérská scéna 1984, č. 3, s. 21.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 511.

NETÍK, Jan: Česká občanská beseda Most, souhrn informací dle fondu SOkA Most, 1976. Viz Texty.

NOVÁ, Tereza: Na(ne)čisto Liberec. AS 2008, č. 2.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Chomutovská přehlídka podruhé. Deník Dětské scény Trutnov 2006/0.

RADONICE. Amatérská scéna 1974, č. 1, s. 18.

RECITACE v Ústí nad Labem 12.4.2003. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

SKÁLOVÁ, Tereza a BUREŠOVÁ, Eva: Na(ne)čisto Liberec 2009. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 73 - 75.

SÝKORA, Slavomír zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 1998, 1999. 3 s. kART;

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. s. 470-472. kIPOS, kART.

TVRZNÍK, Jiří: Jahody a trnky. Večery s herečkou M. Rosůlkovou. Praha, Univers 1994, s. 46.

ZAHRÁDKOVÁ, Zdenka zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 1998. kART.

BIBLIOGRAFIE LOUTKY
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 99.

DUBSKÁ, Alice zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

TAŠNER, A.: Loutková divadla v Hrobech, Mostě, Lomu a Horním Litvínově. ČL 1913, s. 73.

Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71.

Divadelní listy 1900, č. 3, s. 57.

Divadlo 1909, č. 13, s. 339.

Divadlo 1909, č. 15, s. 386, č. 16, s.408.

Divadlo 1909, č. 16, s.408

Divadlo 2006/07, č. 6, s. 158.

Program 3. Jiráskova Hronova.

Thalie 1899-1900, č. 21, s. 167.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1901–1910, i. č. 3289, sg 30/81/1/1901, 1903, ČOJ Tyl.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/5310/1922, Pěvecko DrKr Zvon.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/616/1924, Pěvecký a dramatický kroužek Zvon.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3266/1923, Dělnický pěvecko divadelní spolek, (zal.).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/3164/1926, Dramatický a vzdělávací spolek Osvěta (zal.).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/2422/1929, Ústřední dramatický a vzdělávací spolek Osvěta v Československu (změna).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 396/6464/1934, Ústřední dramatický a vzdělávací spolek Osvěta.
Fond ZU Spolky 1931-1934, č. 396/12589/1934, Ústřední dramatický a vzdělávací spolek Osvěta (změna).
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 405/5030/1937, Ústřední svaz dramatického vzdělávání Osvěta (odznak).
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5536/1925, Pěvecko dramatický spolek Smetana (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5219/1927, Čtenářsko zábavní spolek Vlastimil (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/534/1928, Čtenářsko zábavní spolek Vlastimil (rozejití).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/3049/1945, Sdružení div. ochotníků.

Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Státní okresní archiv Most
Název fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnická jednota J. K. Tyl Most
Časový rozsah: 1901-1931
Metráž: 0,12 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl v Mostě
Tematický popis: Statuta zábavního kroužku Jarost, povolení c.k. Okresního hejtmanství Most zábavnímu kroužku Jarost divadelních představení, povolení divadelních představení čtenářsko-ochotnické jednotě Tyl, dějiny jednoty Tyl, plakáty spolku Jarost a Tyl. Dodatek: upomínkový obrázek Spejbla a Hurvínka s vlastnoručním věnováním Dr. Skupy.
Archivní pomůcky
KOCOUREK L.: ČTENÁŘSKO-OCHOTNICKÁ JEDNOTA J. K. TYL MOST 1901 - 1931. Sdružený a skupinový inventář (část), 1976, s. 18, ev.č. 47/1.
KOCOUREK, Lubomír, PhDr.: Ladeckého okrsek Most, souhrn informací dle fondu Státní okresní archiv Most, 1976

Státní okresní archiv Most
Původce fondu (sbírky): Kulturní středisko v Mostě, Dům osvěty v Mostě (předchůdce)
Tematický popis: Seznam kursistů, různá korespondence, finanční záležitosti, plány činnosti, zprávy o činnosti.
Archivní pomůcky
KOCOUREK L.: KULTURNÍ STŘEDISKO MOST 1954 - 1961. Inventář, 1979, s. 3, ev.č. 85.

Státní okresní archiv Most:
Fond Česká občanská beseda Most.

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha. Rok 1953 Kart. 142, inv.č. 126/4
1952 Zástupce souboru byl členem Výrobní komise pro loutky v Praze
LS ZK Včela, Most, od 1953 vytvořil Okresní osvětový dům ze všech mosteckých loutkářů jeden soubor.

Věstník okresního archivu v Mostě 1977.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 5 karet.)

DNM P-10-A-381b-25- C 35.573

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Hněvín - scéna pod širým nebem, 2004
Most, Divadlo pracujících, kolem 1970
Most, divadlo, pohlednice, 1920
Most, Hornický dům -  REPRE, foto 1924
Most, Hornický spolkový dům REPRE z roku 1923, kresba Marcely Čermákové
Most, hostinec Janský Dvůr a kavárna Beseda, 1918
Most, Městské divadlo, budova nového divadla, 2010
Most, staré městské divadlo
Most, vinárna Slávie, v níž  hrávala ochotnická divadla až do roku 1954.


Mapa - Most

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Most, divadlo, pohlednice, 1920


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.