Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ústí nad Orlicí

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Ústí nad Orlicí
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1798
1789-1829 poč. div. činnosti.
1802 divadlo u Andresů (choť lékárníka zbudovala ve svém domě na náměstí div. sál), dále hráli ve škole v radnici.

1835-1854 Divadelní společnost města Oustí (J. Víšek, chorista Stavovského divadla, F. Beneš, J. Spindler, J. Chládek, J. Štancl, F. Kučera), jeviště v dolní hospodě, tzv. Dolnici (později hotel Friml).

1860-1884 iniciativa studentů vedla k obnovení tradice, hráli v Dolnici, jh. Sklenářová-Malá.

1865-1873 nové Sdružení ochotníků. Organizátor Havlena, v létě se hrálo i v exteriéru, v zahradě jeho hostince v Hylvátech a v Dolnici.

1868-1873 Čtenářská beseda,

1873 J. Svat zal. nový soubor, později Vicena, hráli v hotelu Friml, k 25. jubileu spolku a otevření nového jeviště Pan Johanes.
1897 zal. SDO

1903-1946 Sokol, LD, h. v sále Na kopečku.

Ve 20. letech - 1946 DrO Orla.

Ve 20. letech DS Místní skupiny Jednoty textilního dělnictva v Ústí, Dámský odbor Charitas, Sdružení skautů, DrKr Čs. strany lidové. Po vzniku KSČ Dělnický DS.

1921 nákladem obce divadlo v přírodě.

1922 všechny spolky 22 představení. Kontinuálně pokračoval jen DS Vicena.

1923 zal. Dělnický DS Sršeň a DO SK.

1929 úvahy o vlastní div. budově, zal. Družstvo pro postavení divadla.

1935 položen základní kámen nového divadla. Funkcionalistická stavba podle plánů arch. Kamila Roškota, vybavená moderní jevištní technikou, ale i segmentově řešeným hledištěm, otevřena 1936, zah. Tajemství.

1938-1946 LS Orla v Katolickém domě.

1949 div. sál v Husově ulici, též sál Katolického spolku v Havlíčkově ulici, majitel Svatojosefská jednota.

V 50. letech DDS DPM 1959 Zkoušky čerta Belínka společně s DS ZK Perla.

50. léta 20. stol. LS ZK Utex.

1962 ZDŠ, Dramatický kroužek.

1957 DS Jedenáctileté střední školy.

1963-1964 vojenští loutkáři.

1983-1998 soubor C. Dance v ZUŠ, ved. E. Veverková, vycházela z techniky Marty Grahamové a z českého duncanismu.

1986 Šnek.

1988 Gymnázium.

1990 manželé Šedovi, LD.

1992-1998 v místě CP Dětská scéna, 1992-1993 CP DRS navázala na NPDRRK Mělník, od 1994 též CP DDS a DLS, návaznost na DDL Prachatice, 1999 pokračovala v Zábřehu, z pověření Ministerstva kultury pořádala IPOS-ARTAMA. 1992 a 1993 součástí i týdenní celostátní Dílny tvořivé dramatiky v návaznosti na NP DRRK pořádané STD ve spolupráci s Artamou.

V místě stejně jako Dětská scéna úspěšně organizované Střediskem kulturních služeb, N. Gregarovou (od 70. do pol. 90. let odborná pracovnice pro slovesné obory v OKS/SKS, později Impuls Hradec Králové). Také CP scénického tance Tanec, tanec, organizační zabezpečení Klubcentrum a C-Dance.

2001 1. ročník kraj. přehlídky nazvané ZLOM VAZ PO 1., ZLOM VAZ též 2002.

2001 Rytíři krále Jana.

2001 DivaLDO, ZUŠ

2002 Facka Au.

2006 O.s. divadelních ochotníků (OSDO).

2008 Kapky.

2011 - tři významná výročí ochotnického divadla ve městě:
175 let od založení prvního sdružení divadelních ochotníků,
115 výročí založení divadelního spolku Vicena a 75 let od otevření Roškotova divadla, které bylo vybudováno za pomoci a z podnětu ústeckých ochotníků. Skromné oslavy v závěru roku.

2011 - od 1. června do konce srpna ve výstavních prostorách Malé scény v Ústí nad Orlicí výstava fotografií a dokumentů všech premiér od roku 1996, kdy Vicena slavil 100 let své existence.

-----------
Významné přehlídky a festivaly
1940 JH - SDO Vicena, Rollerová: Soukeníci
1987 FEMAD, JH - SDO Vicena, Daněk: Vévodkyně valdštejnských vojsk
1989 JH, NP RSDH - SDO Vicena, Slavkin: Špatný byt
1994 JH - C-Dance a ZUŠ, Veverková: Tanec, tanec
1996 JH - C-Dance a ZUŠ, Všichni na jednom jevišti
1998 JH - C-Dance a ZUŠ, Veverková: O věcech a lidech
2001 DT - O. s. divadelních ochotníků, Claudel: Zvěstování Panně Marii
2001 DT - DS Vicena, Veber: Trouba na večeři
2002 FEMAD – DS Vicena, Kaminka: Osamělost fotbalového brankáře
2002 KDP – DS Vicena, Cami: Cami(áda)

Zahraniční reprezentace
DS Vicena: 1988 Belgie, Melsele, Mezinárodní festival.

---
Bibliografie:
ALMANACH Vicena 1896-1996. Připravil Pavel Sedláček. Ústí nad Orlicí, Klubcentrum 1996. kART.

ALMANACH divadelního souboru JZK ROH Vicena 1896-1976. (Pavel Sedláček, Alois Polák). Ústí nad Orlicí. Jednotný ZK 1976. 32 s. SA Milan Strotzer.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol.: Praha, IPOS-ARTAMA 1999, č. 1082 Národní přehlídka dětských recitátorů a recitačních kolektivů, Dětská scéna;

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972. 244 s., s. 198;

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu., s. 49, 51, 80, 90, 93, 119, 136, 158, 161, 264, 271, 302, 318, 364, 388, 402; obr. s. 319: Oldřich Daněk: Vévodkyně valdštejnských vojsk, DS Vicena Ústí nad Orlicí, r. Alexandr Gregar, 1986.

CÍSAŘ, Jan: Dolany. DS Zdobničan. S pistolí na manžela. Hromada 2001, č. XXXI, s. 32-33.

CÍSAŘ, Jan: O přehlídce v Červeném Kostelci, ale nejenom o ní. DS Vicena-Klubcentrum. Trouba na večeři, Mami (Saroyan). Hromada 2001, č. XXXI, s. 13, 14.

CÍSAŘOVÁ, Mirka: Lámali vaz. Přehlídka ODi Zlom vaz. Hromada 2001, č. XXX, s. 43-44.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec králové, č. 9, 1995.

ČERNÝ, František: Osvícený klášterní lékař. In: Dvě století Městského divadla v Broumově. Město Broumov 2000, s. 11 (dole zmíněno vybudování Andresova divadla na náměstí).

ČsL 1963, č. 3, s. 66; 1964, č. 3, s. 68,

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 181, 291, 308.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 178, 460.

EXNAROVÁ, Alena: Divadelní Třebíč 2001. Divadelní soubor Vicena. Trouba na večeři. Hromada 2001, č. XXXI, s. 50.

EXNAROVÁ, Alena: Divadelní Třebíč 2001. Občanské sdružení divadelních ochotníků. Zvěstování Panně Marii. Hromada 2001, č. XXXI, s. 50.

FESTIVAL české a slovenské dramatické tvorby. Hromada 2001, č. XXXII, s. 25.

GREGAR, Alexandr: O jeho práci. Hromada 1991, č. IV, s. 100; 1993, č. VIII, s. 235; 1998, č. 28, s. 30.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 240-241.

HUBENÝ, Jaroslav: Divadelní zážitek při fotbale. DS Vicena. Hromada 2001, č. XXXII, s. 23.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla. s. 299.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 185.

KAPLANOVÁ, Lenka: Claude-André Puget: Bláhový čas. DS Vicena. Hromada 2001, č. XXXII, s. 22.

Loutkářský zpravodaj 1990, vyd. KKS Hradec Králové.

MAZÁNEK, Jan: Paměti ochotnického divadla v Ústí nad Orlicí. Ústecké divadlo za války. Věstník Smetanova okrsku Divadelních ochotníků československých, roč. II, III, IV. Sch.

MAZÁNEK, Jan: Paměti ochotnického divadla města Ústí nad Orlicí od prvých začátků až do zal. spolku Vicena. Ústí nad Orlicí, vl. rkp., s. a., 417 s. SOkA Ústí nad Orlicí.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 102. A DS Miletín. Kopie kART.

MERTA, Jan: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 2002. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 603-606.

NYGRÍN, Jindřich: Nejstarší divadlo v Ústí nad Orlicí. Letopisy 1939/40, č. 6. KK.

PAMÁTNÍK ústeckého divadelnictví 1836-1936. Ústí nad Orlicí, Družstvo pro postavení divadla 1936. 66 s. MKd, DNM: T 2630.

PRAŽÁKOVÁ, Zuzana - SEDLÁČEK, Pavel - SEKOTOVÁ, Věra: Almanach Vicena 1896-1996. Ústí nad Orlicí, Klubcentrum 1996. 90 s. s obr. kART.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. 478 s. kIPOS, kART., s. 123-135

TUNYS, Ladislav: Dobrák od kosti Jindřich Plachta. Praha, Ametyst 1999, s. 169

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART., s. 339;

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.) s.181.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha. Orbis 1956, s. 505.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 251,270.

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. 1946.

Zprávy Loutkářského soustředění 1939, č. 12, s. 2; 1946.

Thalie 1897-8, č. 8, s. 62.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, kar. 1, č. i. 60
Sbírka plakátů

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/2293/1929, Družstvo pro postavení div. budovy (změna).

Praha, SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 26430/6-4391: Budova divadla, čp. 1062.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli:
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/26
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Ka 1/20
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Korespondence, Ka 2/8
Litomyšl, Jednota divadelních ochotníků, Dokumentace, Ka 4/6
Polička, Spolek divadelních ochotníků, Přehled událostí spolku, Ka 4
Polička, Okresní úřad, Spolkový katastr, Kn 770
Litomyšl, Okresní úřad, spolková evidence, Ka 337

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

Miletín, Muzeum 0/19, Ústí nad Orlici, Hospoda Dolnice
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 19, první budovy a sály
Obálka programové brožury: Dětská scéna 1996
Obálka programové brožury: Dětská scéna 98
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Pardubice, Spolek divadelních ochotníků, Korespondence, 1936
Titulní strana publikace
Ústí nad Orlicí, Budova divadla, arch. Kamil Roškot, otevřeno 1936.
Ústí nad Orlicí, C-Dance, 1991
Ústí nad Orlicí, C-Dance, 1991
Ústí nad Orlicí, Roškotovo divadlo, budova
Vicena, Hynek, portrét
Vicena, Hynek, portrét
Vicena, Hynek, životopis 01 , Ústí nad Orlicí, Velvary
Vicena, Hynek, životopis 02, Ústí nad Orlicí, Velvary
Vicena, Hynek, životopis 03, Ústí nad Orlicí, Velvary


Mapa - Ústí nad Orlicí

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Ústí nad Orlicí, Roškotovo divadlo, budova
Miletín, Muzeum 0/19, Ústí nad Orlici, Hospoda Dolnice
Titulní strana publikace
Obálka programové brožury: Dětská scéna 1996
Obálka programové brožury: Dětská scéna 98
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 19, první budovy a sály


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.