Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Ročníky přehlídek: Hronov, Jiráskův Hronov

Přehlídka: Hronov, Jiráskův Hronov, CP
Ročník: 55
Rok: 1985
Začátek: 3.8.1985
Konec: 10.8.1985
Festival zájmové umělecké činnosti 1985 na počest. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Národní přehlídka amatérských divadelních souborů konaná pod záštitou České mírové rady.
Účast souborů:
Náchod, Náchodská divadelní scéna NKS, Karel Čapek: Věc Makropulos, r. Ladislav Hrudík

Karlovy Vary, Divadelní studio D 3 OKS, Saulius Šaltenis: Utíkej, smrtko, utíkej!, r. Petr Richter

Lysá nad Labem, Divadelní soubor Aha! MěstKS, Miroslav Pokorný – Petr Moravec. Tragedyje masopustu či-li. Poslechněte, lidé!, r. Miroslav Pokorný

Plzeň, Divadlo Propadlo DK ROH, Alois Mrštík – Vilém Mrštík: Maryša, r. Štěpán Marovič

Pardubice, Mladé divadlo DK ROH, Bohumil Hrabal – Václav Nývlt: Ostře sledované vlaky, r. Ivana Nováková

Turany, Divadelný súbor Bazovského MístKS, Federico García Lorca: Plánka, r. Ľubomír Paulovič

Vodňany, František Zborník: Vyber si, synku, r. František Zborník

Kroměříž, Divadelní soubor SK ROH, Oldřich Daněk: Životopis mého strýce, r. František Houdek

Praha 3, Divadelní soubor Anebdivadlo OKD, Alfréd de Musset – Kateřina Fixová – Milan Schejbal: Florencie 1536 aneb Lorenzaccio?, režie Milan Schejbal, Kateřina Fixová

Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek SKP ROH, William Shakespeare: Jak se vám líbí Jak se vám líbí?, r. Václav Klapka

Karolinka, Divadelní soubor J. Honsy, Aristofanes – Peter Hacks: Mír, r. Karel Semerád

Minsk (Běloruská SSR), lidové divadlo Městského domu kultury Minské oblasti, Alexej Dudarev: Řadoví vojáci


Uzavřená studijní představení v rámci Dílny amatérského divadla:
Volyně, Divadelní soubor MěstKS, D. Kaminka: Osamělost fotbalového brankáře
Liberec, Divadelní soubor OKS, Ladislav Smoček: Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho
Praha, Divadelní soubor Doprapo DK DP, Kurt Vonnegut Jr. – Petr Lébl: Groteska, r. Petr Lébl
Lektoři:
Porota:
LAURIN, František, doc. CSc., vedoucí katedry herectví DAMU, režisér Národního divadla

CÍSAŘ, Jan, doc. dr. CSc., vedoucí katedry režie a dramaturgie DAMU, dramaturg Národního divadla

FRIDRICH, Milan, šéf činohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích

SOKOL, František, dr. dramaturg Naivního divadla v Liberci

FELZMAN, Rudolf, režisér amatérského divadelního souboru Malé divadlo přo ZK ROH Ústí na Labem, režisér Divadla pracujících Most

GEBOUSKÝ, Čestmír, herec Divadla Jaroslava Průchy Kladno – Mladá Boleslav

ZAVARSKÝ, Jan, scénograf Divadla pro děti a mládež v Trnavě

PATEROVÁ, Jana, odborná pracovnice ÚKVČ
Paralelní akce:
KMD ve Velkém Dřevíči pokračoval jako 2. ročník se stejnými lektory a posluchači z roku předchozího. Novinkou bylo zařazení 3 studijních představení. Ta byla určena posluchačům KMD, ale vyvolala zájem i ostatních účastníků JH, leč tento mohl být uspokojen jen z malé části.
Diskusní kluby pracovaly ve 3 skupinách rozdělených podle krajů a vedených moderátory: I. Východočeský, Severomoravský a Jihočeský (Marie Boková), II. Středočeský a Severočeský (dr. Daria Mrázová), III. Jihomoravský, Západočeský a Praha (Luděk Richter). Koncem JH se uskutečnil jeden společný diskusní klub ve Slávii.
Porota hodnotila představení souborů.
Uskutečnila se beseda s pamětníky válečných Jiráskových Hronovů, SČDO pokračoval v pořádání Dostaveníček na Mýtě.
Bibliografie:
55 JIRÁSKOVÝCH Hronovů. Praha, ÚKVČ 1986. 103 s., fot.
55. JIRÁSKŮV Hronov. Národní přehlídka amatérských divadelních souborů. Programová brožura. Red. TICHÝ, Václav. Hronov, Organizační štáb JH 1985. 56 s., fot.
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. č. 1039/85, s. 97.
CÍSAŘ, Jan: Po Hronově 85 aneb Hronovský seismograf. Amatérská scéna 1985, č. 12, s. 2. Zamyšlení.
CÍSAŘ, Jan: Hronov dnes. In: 55 JIRÁSKOVÝCH Hronovů. Praha, ÚKVČ 1986.
CÍSAŘ, Jan: Smysl ochotnictví. In: 55 JIRÁSKOVÝCH Hronovů. Praha, ÚKVČ 1986.
ČAPEK, Bedřich: K letošním dostaveníčkům na Mýtě. Amatérská scéna 1985, č. 11, s. 20.
GRIMMOVÁ, Michaela: Hronov nežije jen divadlem. Amatérská scéna 1985, č. 10, s. 8 - 9, 4 fot. Referát z 55. ročníku festivalu Jiráskův Hronov (především o doprovodném programu festivalu). Fotografie dokumentuje též účast souboru Doprapo s představením Groteska.
LAURIN, František: Závěrečné slovo odborné poroty. Amatérská scéna 1985, č. 10, s. 2.
MAREK, Vlast.: Jiráskův Hronov divadelní přehlídka, její vznik, vývoj a kulturně politické aspekty. In: 55 JIRÁSKOVÝCH Hronovů. Praha, ÚKVČ 1986.
POŠÍVAL, Zdeněk: Hronovský objektiv. AS 1985, č. 10, s. 4.
REDAKČNÍ článek: Jiráskův Hronov pokračuje ve své tradici. Amatérská scéna 1985, č. 10, s. 1.
ŠTEFKO, Vladimír: Slovenské ochotnícke divadlo a Jiráskov Hronov. In: 55 JIRÁSKOVÝCH Hronovů. Praha, ÚKVČ 1986.
ZPRAVODAJ 55. Jiráskova Hronova. Č. 1-9. Ved. red. TICHÝ, Václav. Hronov, Organizační štáb 55. JH 1985.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Jiráskův Hronov 1985, Ka 39, i. č. 121

Související Přehlídky

Související Pojmy

Související Obrázky

55.JH, Kroměříž, Divadelní soubor SK ROH, Oldřich Daněk: Životopis mého strýce, 1985
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, Jak se vám líbí, Jiráskův Hronov 1985
Diváci v sokolovně, (Jak se vám líbí …), JH 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Jiráskův Hronov, 1985
Hronov, NP 55. Jiráskův Hronov, programová brožura, 1985
JH 1985, propagace přehlídky
Karlovy Vary, D OKS, Utíkej, smrtko, utíkej, Jiráskův Hronov, 1985
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Utíkej smrtko utíkej, 1985
Karolinka, DS J. Honsy, Mír, 1985
Kroměříž, DS SK ROH, Životopis mého strýce, 1985
Liberec, DS OKS Liberec, Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, 1985
Lysá nad Labem, AHA!, Tragédyje masopustu čili Poslechněte, lidé! JH 1985
Lysá nad Labem, AHA!, Tragédyje masopustu čili Poslechněte, lidé!, 1985
Lysá nad Labem, AHA!, Tragédyje masopustu čili Poslechněte, lidé!, JH 1985
Náchod, Náchodská divadelní scéna, Věc Makropulos, NP Jiráskův Hronov 1985
Pardubice, Mladé divadlo DK ROH, Ostře sledované vlaky, 1985
Pardubice, Mladé divadlo DK ROH, Ostře sledované vlaky, Jiráskův Hronov 1985
Plzeň, Divadlo Propadlo DK ROH, Maryša, 1985
Praha Holešoovice, Doprapo, Jak se vám jelo, Groteska, 1985
Praha Žižkov, Anebdivadlo OKD, Florencie 1536 aneb Lorenzaccio, 1985
Praha, Doprapo: Groteska, NP Jiráskův Hronov 1985
Turany, Bazovského MKS, Plánka, 1985
Vítání souborů, zástupci města a div. ochotníků, JH 1985
Volyně, Studio MěKS, Osamělost fotbalového brankáře, JH 1985


Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Lysá nad Labem, AHA!, Tragédyje masopustu čili Poslechněte, lidé!, JH 1985
Česká Lípa, Div. klub Jirásek, Jak se vám líbí, Jiráskův Hronov 1985
Praha Žižkov, Anebdivadlo OKD, Florencie 1536 aneb Lorenzaccio, 1985
Liberec, DS OKS Liberec, Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, 1985
Volyně, Studio MěKS, Osamělost fotbalového brankáře, JH 1985
Turany, Bazovského MKS, Plánka, 1985
Pardubice, Mladé divadlo DK ROH, Ostře sledované vlaky, 1985
Kroměříž, DS SK ROH, Životopis mého strýce, 1985
Karolinka, DS J. Honsy, Mír, 1985
Diváci v sokolovně, (Jak se vám líbí …), JH 1985
Plzeň, Divadlo Propadlo DK ROH, Maryša, 1985
Praha Holešoovice, Doprapo, Jak se vám jelo, Groteska, 1985
Karlovy Vary, Divadelní studio D3, Utíkej smrtko utíkej, 1985


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.