Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Potštejn

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1860
1860 první doklady o divadelních aktivitách
Ochotníci v Potštýně měli svého vlastního básníka dramatického. Byl jím Josef Baroch, který zde zastával funkci obecního písaře. Narodil se ve Slaném, ale zde dlouho žil a roku 1877 zemřel. (Jan Urban Jarník)

1887 zal. Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice
Hrála v sále U Hostinských.
Potštejn se na rozhraní staletí stával místem dobové rekreace - letních bytů, přechodným sídlem řady významných osobností.
„Herci jsou mladší členové zdejší letní kolonie, i měli jsme příležitost viděti mezi nimi síly velmi zdatné…“
(Jan Urban Jarník: Zápisky o společenském životě….)

Letní hosté se stali inspirátory a spolutvůrci společenského a divadelního života.

1899 postaven pavilón Pod lipami, v němž se pak mnoho roků hrálo v létě divadlo.
Pavilon stál Pod Lipami zhruba v místech, kde nyní stojí restaurace. Byl postaven podle projektu architekta Emila Pištěka jako vzpomínka na 50. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Slavnostně byl otevřen 23. července 1899 vstupní scénou Dvě doby, kterou pro potštejnský jubilejní pavillon napsal Jaroslav Vrchlický. Námět scény byl ztvárněn též na oponě pavilonu, jejímiž autory byli František Ženíšek mladší a Josef Kočí...”

1905 Emil Záborský napsal hru Mikuláš z Potštejna s námětem z potštejnské historie. Soubor Orlice ji uvedl v roce 1905, opakovaně 1926.

Informace o dělnickém divadle v místě zatím nemáme.
1936 Den proletářského divadla, festival dělnických OS východních Čech Svazu dělnických divadelních ochotníků československých za účasti delegátů z 12 zemí v čele s Erwinem Piscatorem, proslulým německým režisérem. při té příležitosti zde hostoval Ústřední soubor Svazu dělnických divadelních ochotníků československých z Prahy s Gorkého Měšťáky v r. F. Spitzera.

1943 zal. Loutkářský soubor mladých.

50. léta 20. stol. Divadelní soubor Osvětové besedy, vedený Dr. Rudolfem Pivcem, režisérem, hercem a autorem řady her.
Z dopisu režiséra a autora divadelních her Rudolfa Pivce.
“Páni” mě pozvali, když jim došlo oznámení, že místo her sovětských autorů preferujeme naše a zápaďácké, ba, že pod záminkou divadla provozujeme protistátní činnost (jakou, nebylo uvedeno, ani nebyla zjištěna). A tak jsem toho zanechal, jako režisér se ohlásil místní tajemník KSČ. Sehráli “Císař pán na třešních”. Celé divadlo od reflektorů až po horizont někdo rozkradl a tím to skončilo.

1958-1961 Loutkářský soubor Osvětové besedy, vedoucí J. Tainer.

2009 obnovena Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice.
Bibliografie:
ALBRECHTOVÁ, Jana: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Rychnov nad Kněžnou. Rkp. pro MČAD 1998. 30 s. kART. Excerpce viz Místa/Okresy/Rychnov nad Kněžnou/Texty.

ALBUM starých pohlednic Potštejn, Záměl a okolí / Soběslav Hlinka, Milan Sedláček. -- 2. vyd. -- [Potštejn] : Soběslav Hlinka ; (Vamberk : Tiskárna Horáček), 2007. -- 132 s. : il. ; 22x23 cm. -- Anglické, německé a španělské resumé. -- Bibliografie, s. 132

BURIAN, Miroslav: Svaz dělnických divadelních ochotníků československých DDOČ. (Soupis archiváliío SDDOČ uložených v DNM.) Praha, Divadelní ústav a Národní muzeum 1972, s. 173.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

Evidence odběratelů čas. Mladý loutkář 1961, vyd. KDO Hradec Králové.

JARNÍK, Jan Urban. Průvodce zátiším Potštýnským a okolím. Potštýn, Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny, 1911. 208 s.

Loutkářský zpravodaj KDO Hradec Králové 1958, č. 2.

MERTA, Jan: Informace pro MČAD. Rkp. 2001.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.197-198.

ZAHRADNÍK, Zdeněk: Amatérské divadlo Podorlicka. In: Divadlo Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou. OKS 1983, s. 27.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za správní rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1922. Seznam členů. kART.

Zprávy Loutkářského soustředění 1943, č. 1, s. 2.
Archivy:
SA J. Albrechtová: Dopis MUDr. Rudolfa Pivce ze 4. 11. 1997.

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou:
Ochotnický čtenářský spolek, Potštejn, 1860-1914. Ev. č. pomůcky 36/56.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
Potštejnská historie se stala inspirací pro dramatickou tvorbu:
KRAUS Arnošt (pseud. Kudrna Vážný): Pan Půta Potštýnský anebo Loupežníci u třetí brány anebo Turnaj pod Lipami a jeho následky
anebo Spiknutí na Letné
KRAUS Arnošt (pseud. Kudrna Vážný): Poselství, in: Výroční zpráva okrašlovacího spolku 1902
PIVEC Rudolf: Potštejnská romance
TŮMA Karel: Zlaté péro
VRCHLICKÝ Jaroslav: Dvě doby. Vstupní scéna pro potštýnský jubilejní pavillon. (bez data a místa vydání)
ZÁBORSKÝ Emil: Mikuláš z Potštejna. Historická činohra o 4 jednáních. Potštýn 1905

Související Přehlídky

Související Obrázky

Potštejn, jubilejní pavilon, vstupní scéna Dvě doby, Jaroslav Vrchlický, 1899, 001
Podrobněji o tomto obrázku] " >Potštejn, místo
Potštejn, místo, kde stál pavilon, pohlednice
Potštejn, Orlice, Pavilon pod lipami
Potštejn, Orlice, Pozvánka na divadlo v přírodě na hradě Potštejně, Mikuláš z Potštejna, 1926
Potštejn, Orlice, Ze srdce, účinkující před pavilonem s oponou, s.a.
Potštejn, pavilon s původní oponou.
Potštejn, pavilon s původní oponou.
Potštejn, pavilon, opona Dvě doby Potštýna, Fr. Ženíšek ml. a Jos. Kočí, před 1902
Potštejn, Pozvánka na Páteční salón Divadlo v Potštejně opět žije, 2009
Potštejn, Průvodce zátiším potštýnským a okolím
Potštejn, Průvodce zátiším potštýnským a okolím
Potštejn, Sedláček Ondřej, Pět dějství divadelního s společenského života v Potštejně, obálka, 2013
Potštejn, Sedláček Ondřej, Pět dějství divadelního s společenského života v Potštejně, pozvánka na křest knihy, 2013
Potštejn, účinkující v neurčeném dětském představení


Mapa - Potštejn

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Potštejn, Sedláček Ondřej, Pět dějství divadelního s společenského života v Potštejně, obálka, 2013
Potštejn, Orlice, Pavilon pod lipami
Potštejn, pavilon, opona Dvě doby Potštýna, Fr. Ženíšek ml. a Jos. Kočí, před 1902
Potštejn, Orlice, Pozvánka na divadlo v přírodě na hradě Potštejně, Mikuláš z Potštejna, 1926
Potštejn, Pozvánka na Páteční salón Divadlo v Potštejně opět žije, 2009


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.