Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Přibyslav

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Havlíčkův Brod
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1840
Z místa pocházel Jindřich Khintzer Přibyslavský, asi uč., 1656 autor velikonoční hry Komedie o Vzkříšení Páně.

----

30.-40. léta 19. století vícekrát zaznamenáno divadlo v české řeči.
1840-1846 ODi.

1857 vznik OD.

1863 Čtenářsko-zpěvácký spolek Beseda.

1894 Dělnická beseda pro obojí pohlaví pro Přibyslav a okolí.
1895 Jednota katolických tovaryšů.
1898 LD zal. bratři Bechyňovi za pomoci strýce K. Jelínka.
1899 Sbor doprovolných hasičů, ochotnické divadlo.

1903 Všeodborový spolek dělnický Lidomil.
Po 1903 hostovaní kočovných společností, hrajících i operetky.

1911 JDO.

1922 Dělnická čtenářská a div. Beseda.
LS Sokola.

Od 1933 Merkur, dram. a zábavní společnost Živnostensko obchodnické strany středostavovské.
LS Orla.
LS Pribina.

1943 AFK, LS.
1946 Orel, 6 představení.

1951 ČSM.
1958 Sokol.

1969 Amatérský divadelní soubor.
1969 dostavěn nový KD.
1969 DDS Sluníčko.

1971 První ročník přehlídky amatérských divadelních souborů okresu Havlíčkův Brod.
1977 oslavy 120 let činnosti.

1997 DS Hadrián, hrát začal 2001.

2003 DS Furiant navázal na činnost Amatérského divadelního souboru (ADS).
LD KZMP.
Volná asociace.
Bibliografie:
AUGUSTIN, Jan: 120 let ochotnického divadla v Přibyslavi. 1857-1977. Přibyslav (1977). 25 s., obrazová příloha. kART. SOkA Havlíčkův Brod.

BECHYŇOVÁ, Eva: O její práci.

Databáze odehraných představení divadelními soubory v Přibyslavi - od roku 1857. (viz Přílohy)

DIVADELNÍ HROMADA, 1993, č. VIII, s. 235. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. Prům. 48 s.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 223, 448 s., 357 obr. v textu.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 291.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

JELÍNEK, Karel: Divadelní vzpomínky od r. 1858 až 1908. Záznam z kroniky města. Kopie kART.

JELÍNEK, Karel: Jak povstalo Loutkové divadlo v Přibyslavi. Záznam z kroniky města. Kopie kART

MALÍK, Jan: Hodnocení a výsledky. ČsL 1951, s.78.

MERTA, Jan:Informace pro MČAD dle dopisu J. Šillerové. Doplňky 2002. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 371.

MRKVIČKA, Petr: Spolky v Přibyslavi v letech 1850-1945. Magisterská diplomová práce. Brno, FF MU, Ústav pomocných věd historických a archivních, 1912. - http://is.muni.cz/th/179214/ff_m/Spolky_v_Pribyslavi_v_letech_1850-1945.txt - excerpce 15. 2. 2013

NĚMEC, Jiří: Ochotnické divadelnictví na Havlíčkobrodsku v letech 1918 - 1938, UHK 2005, s. 170.

RON, Vojtěch: Heslo z připravované České divadelní encyklopedie, Biografického slovníku (DÚ): KHINTZER-PŘIBYSLAVSKÝ, Jindřich. Obsahuje výklad a bibliografii. PC ART.

SEZNAM LD Sokola, 1929-1930. Rkp. 9 s.

ŠMÍDOVÁ, Eva: Informace pro MČAD. Rkp. 1997. kART.

PŮŽA, František: Kronika přibyslavská, Tiskem Františka Riedla 1914

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, SÚA, DNM.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 24.

VYDRA, Václav: Má pouť životem i uměním. Praha, Melantrich 1958, s. 103.

Zprávy Loutkářského soustředění 1943, č.7, s.1

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č.1, s.2

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č.9, s.5

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno, rok 1946.

Thalie 1898-9, č. 24, s. 188.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1911, i. č. 462/3814/1911, JDO.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2268/1922, Dělnická čtenářská a div. Beseda.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/4773/1925, JDO (změna).
Fond ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/4136/1933 Merkur, dramatická a zábavní společnost při živnostensko obchodnické straně středostavovské (zal.) (nedohledáno)
Vedeno pod jiným i.č.4438/1933 (nedohledáno)

Sokol, ka 183. Kopie KART.
---

SOkA Žďár nad Sázavou:
Okresní vedení veřejné osvětové služby Nové Město na Moravě, Povolování divadelních her, koncertům … inv.č.2

ZU spolky 1931-1934, i. č. 397/4542/1934, Merkur, dramatická a zábavní společnost při živnostensko obchodnické straně středostavovské (právní trvání). (nedohledáno)

Související Obrázky

140.let divadla 1997
Fikarová Anna
Jihlava, Klicpera, výlety ochotníků, Žižkova mohyla u Přibyslavi
Potůčková Jana, Týden čar a kouzel
Přibyslav, poštovní pohled se stejným motivem jako je na malované oponě LD Sokola, 1932
Přibyslav, SKP, Lucerna - plakát, 1977
Přibyslav, Sokol LD, detail opony, 193x
Přibyslav, Sokol LD, Opona veduta města, 193x
Šillerová, Jiřina, Přibyslav, portrét
Týden čar a kouzel 2006
Týden čar a kouzel 2006
Záznam divadelních vzpomínek Karla Jelínka 1858 až 1908 v kronice města.


Mapa - Přibyslav

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Přibyslav, Sokol LD, detail opony, 193x
Záznam divadelních vzpomínek Karla Jelínka 1858 až 1908 v kronice města.
Přibyslav, SKP, Lucerna - plakát, 1977
140.let divadla 1997
Šillerová, Jiřina, Přibyslav, portrét
Týden čar a kouzel 2006


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.