Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: ZK ROH Škoda I / ZK ROH Závodů V. I. Lenina / Divadlo Dialog

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1949
Působení: 194x, 195x, 196x, 197x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
Prolog:
V Plzni po roce 1945 působilo 32 souborů, avšak v období 1948–1953 většina z nich zanikla. Nejvíce divadelníků přešlo do nově založeného souboru ZK Škoda Plzeň, od 1951 Závody V. I. Lenina. (Cesty českého amatérského divadla s. 181.)
**
1949 založen DS Závodního klubu ROH Škodových závodů, od od 1951 Závody V. I. Lenina, n. p.
Pod střechu klubu se podařilo soustředit výkvět plzeňských ochotníků. Divadelní soubor měl reprezentovat těžké strojírenství v Plzni.
Václav Kuchynka jako režisér dal souboru základ a směr.

Z repertoáru:
1951
– Miroslav Krajník: Jan Roháč z Dubé, režie dr. V. Kuchynka, ocenění na 21. Jiráskově Hronově, v souboru spoluúčinkovali i členové jiných souborů.
– Jaroslav Kvapil: Princezna Pampeliška.
Obě inscenace zahráli i ve Vídni pro krajany.
– Nikolaj Fedorovič Pogodin: Muž s puškou; Josef Kajetán Tyl: Lesní panna; Jiří Mahen: Jánošík.
Inscenace slavily značné úspěchy.
**
Do 1953 se souborem spolupracovali známí plzenští ochotníci, soubor měl v té době cca 80 členů, uváděli hry s velkým obsazením. I když se mnoho členů vrátilo do svých mateřských souborů, dobré vztahy se nezpřetrhaly a soubory nadále spolupracovaly. Část z původního velkého seskupení se soustřeďila kolem Štěpána Maroviče a L. Puchingerové (a V. Kuchynky?) a 1953 založili Divadelní soubor Medika, viz.
**
Divadelní soubor ZK ROH Závodů V. Lenina se zúčastil CP Lidové umělecké tvořivosti DS ve strojírenství v Brně.

Další část herců se soustředila okolo Max. Vlasáka a Vítězslavy Trčkové, vytvořila tak základ Divadelní soubor ZK ROH Škoda I.

K nejúspěšnějším inscenacím, které získaly mnohá ocenění, patřily např.:
Moliére: Chudák manžel; Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša (1954); Jaroslav Hašek: Pan Kobkán vdává dceru; Pavel Pásek: Kapitán přišel včas; Edmond Rostand: Romantikové; William Shakespeare: Sen noci svatojánské; Charles Dickens: Cvrček u krbu; Nikolaj Alexejevič Nekrasov: Petrohradský lichvář; Moliére: Šibalství Scapinova; Eugene Labiche: Slaměný klobouk; Peter Karvaš: Meteor; Curt Corrinth: Trojané; František Hrubín: Křišťálová noc; Oleksandr Kornijčuk: Chirurg Platon Krečet; Alexej N. Arbuzov: Setkání s mládím; Marek Domaňski: Žena ve svízelné situaci; Wolfgang Hildesheimer: Obětovaná Helena; Alois Jirásek: Lucerna; Karel Poláček (? A. N. Arbuzov): Dům na předměstí; Alois Jirásek: Maryla; Hans Pfeiffer: Slavnost lampionů…
Dětským divákům patřily pohádky, mj. Nina Vlad. Gernetová: Žabka carevna; Josef Kaj. Tyl: Čert na zemi; František Langer: Vodník Pivoda; Zdeňka Horynová: Zkoušky čerta Belínka; Zdeňka Horynová: Moudrá ševcová; Čertův švagr (více autorů)…
Komedie Žena ve svízelné situaci byla reprízována v různých obsazeních 10 let – až do 1973.

Významnou částí činnosti bylo uvádění literárních pásem a večerů poezie, kde pod režijním vedením další protagonistky souboru, výborné herečky, režisérky a organizátorky Slávky Trčkové našli uplatnění zvláště mladí členové souboru. Též nejrůznější MJF (malé jevištní formy) včetně kabaretu.

V té době byl soubor bez vlastní scény, proto hráli svá představení ve volných dnech v plzeňském divadle (Malé divadlo a Komorní divadlo). Též zájezdová činnost. Řada úspěšných inscenací.

1969 mezník v činnosti – soubor získal zázemí v Měšťanské besedě v prostoru bývalého loutkového divadla a ze zanedbaných sklepních místností úsilím všech členů brigádnicky vybudoval pěkný divadelní areál – Komorní scéna, později Divadlo Dialog.

Možnost zkoušet bez omezení se projevila v kvalitě – 8x se účastnili Jiráskova Hronova.
1970 – Karel Čapek: Věc Makropulos;
1971 – Alexandr Nikolajevič Ostrovskij: Viníci bez viny.
Obě inscenace se dostaly do užšího výběru na Jiráskův Hronov.

1971 řada herců souboru se podílela na společném představení plzeňských ochotníků – Anton Pavlovič Čechov: Racek. Inscenace postoupila na Jiráskův Hronov.
1972 – Julius Zeyer: Stará historie, účast na Jiráskově Hronově.
1973 – Nikolaj Vasiljevič Gogol: Mrtvé duše, režie V. Trčková, ocenění na Jiráskově Hronově. Účast na CP Svitavy, Divadelní žatva v Martině.
Soubor byl stále doplňován mladými herci, kterým se V. Trčková soustavně věnovala.
1974 – Nicola Manzari: Obecní hrdina, režie Slávka Trčková. Účast na mezikrajové přehlídce.
1975 – Karel Čapek: R. U. R. Účast na Divadelní máj, Krnov.
1976 – Michail Afanasjevič Bulgakov: Moliére. Účast na CP Svitavy. Účast na Divadelní máj, Krnov.
**
Od 1978 hráli pod názvem Divadlo Dialog.
----------
Od 1978 při souboru Dialog samostatně působila studentská skupina.
Její členové byli mj. Miroslav Anton, Michal Hecht, Martin Choutka, Markéta Potužáková, Jaroslav Beneš...
Autorský soubor, Martin Choutka s Miroslavem Antonem psali a všichni společně hru dotvářeli na zkouškách, sami si vymýšleli a vyráběli kulisy, rekvizity a kostýmy. Režijní dohled měla Slávka Trčková.
Inscenace například:
Martin Choutka, Miroslav Anton: Talent, pohádka pro dospělé; Martin Choutka, Miroslav Anton: Všezato aneb kovbojka pro dospělé;
Denis Diderot, Milan Kundera: Jakub Fatalista; Anatol Stern: Výrobce bomb aneb Útěk srdce;
uvedli také řadu pohádek.
Ostatní tituly i viz níže, není vždy rozlišeno.
----------

1978 Dialog Závodního klubu ROH Škoda:
– Èdvard Stanislavovič Radzinskij: Rozhovory se Sokratem, režie Slávka Trčková. Držitel poháru A. P. Čechova 1978. Účast na přehl. Mezikrajová, NP Svitavy. Účast na KP Divadelní přehlídka přátelství, Nejdek. Účast na 15. roč. přehl. Sládkův Zbiroh.
– Jan Jílek: O Slunečníku, Větrníku a Měsíčníku, režie Slávka Trčková.
1979
– Bohumil Hrabal: Bambini di Praga, režie Slávka Trčková.
Představení Bambini di Praga navštívil i autor B. Hrabal, zapsal se do kroniky souboru: “Souboru Dialog, který mě svým pojetím dojal a nadchl, přátelsky B. H.”

1976–1988 s Dialogem spolupracovali i profesionální režiséři M. Rybák, J. Konečný, J. Samek a V. Beránek.

Z repertoáru:
1980 – Michail A. Bulgakov: Puškin, režie Slávka Trčková, účast na KP v Horažďovicích, účast na Jiráskově Hronově.
1981
– Ferdinand Břetislav Mikovec: Záhuba rodu přemyslovského. Režie Jiří Samek, nastudováno pro Smetanův festival.
– Martin Choutka, Miroslav Anton: Talent aneb pohádka pro dospělé, režie Slávka Trčková a Miroslav Anton, autorské divadlo, účinkovala studentská skupina (viz výše).
– Pavel Černý: Výlet do pohádky, režie Pavel Černý, Slávka Trčková, autorské pásmo pohádek.

1982
– Denis Diderot, Milan Kundera: Jakub Fatalista, režie Jiří Samek, scéna Jiří Mourek. Účast na KP Horažďovice.
– Nataša Tanská: Duel, režie Slávka Trčková. Aktovka pro dvě herečky, hrály Jana Sloupová, Iva Rozhoňová.
– Pavel Černý, Hana Krausová (Šiková): Pohádkový kabaret, režie Pavel Černý, Slávka Trčková. Autorské pásmo pohádek.

1983
– Karel Steigerwald: Dobové tance, režie Jiří Samek, scéna Jiří Mourek. Účast na KP Horažďovice, účast na přehlídce Karlovarský Harlekýn.
– studentská skupina souboru – Martin Choutka, Miroslav Anton: Všezato aneb kovbojka pro dospělé, režie Slávka Trčková, Miroslav Anton, autorské divadlo.
– Pavel Grimm: Šíleně prolhaná princezna, režie Slávka Trčková.

1984
– Aristofanes, P. Hacks: Dar z Olympu (Mír), režie Slávka Trčková, scéna Jiří Mourek, hudba Aleš Rypan. Účast na 22. roč. přehl. Sládkův Zbiroh.
– Božena Fixová: Drak pro princeznu, režie Slávka Trčková a Jiří Sedlák.

1985
– bratři Čapkové: Ze života hmyzu, režie Jiří Samek, scéna Jaroslav Pleskal.
– Jacek Janzcarski: Umřít smíchy, režie Slávka Trčková. Aktovka pro dvě herečky, hrají Jana Sloupová, Iva Rozhoňová.
– Helena Lisická, Josef Miroslav Bourek: Ženich pro čertici, režie Slávka Trčková.

1986
– Jevgenij Švarc: Drak, režie Václav Beránek. Host na KP Wintrův Rakovník, 4. Divadelní Chodovraty 1987, přehl. Jiráskův Hronov 1987.
– Pavel Bošek: Teta, režie Jiří Štrbík. Aktovka, účinkovala studentská skupina.
– Nikolaj Alexejevič Někrasov: Petrohradský lichvář (aktovka), režie Slávka Trčková.
– Hana Šiková, Anna Röschová: Pojďte s námi do pohádky, režie Slávka Trčková. Autorské pásmo pohádek.

1987
– Witold Gombrowicz: Yvonna, princezna burgundánská, režie Václav Beránek.
– Zdeněk Kozák: O bojácném Floriánkovi, režie Hana Šiková, Anna Röschová.

1988
– Mirko Stieber: Stříbrná svatba, Svatební noc (dvě aktovky), režie Slávka Trčková, hrály Hana Výšková, Pavel Beran, Josef Šik.
– Bohumil Hrabal, úprava Ivo Krobot a Petr Oslzlý: Rozvzpomínání, režie Václav Beránek. Účinkování v brněnském Divadle na provázku a na Jiráskově Hronově 1989. Účast na Rampa, Praha 1989.
– Jan Jílek: Hloupý Honza, režie Hana Šiková.

1989 – Miguel de Cervantes: Zázračné divadlo, režie Slávka Trčková.

V 70. a 80. letech uvedeny ještě hry:
Karel Čapek: RUR, Max Christian Feiler: Nápoj lásky.

Polistopadové (1989) změny zasáhly částečně strukturu souboru, navíc ztratil zřizovatele.
Záštitu nad Divadlem Dialog převzalo Kulturní středisko Esprit, sem se uchýlily i další plzeňské ochotnické soubory, které postupně přicházely nejen o zřizovatele, ale především o své domovské scény.

Z repertoáru 90. let 20. stol.:
1990 – Miroslav Horníček: Malá noční inventura.
1991 – Večer aktovek – Václav Havel: Protest a Pavel Kohout: Atest, režie Slávka Trčková. Účast na KP Wintrův Rakovník jako Host přehlídky.
1992 – znovu(?)Pavel Kohout: Atest, režie Slávka Trčková.
1993 – John Murrell: Poslední léto, režie Slávka Trčková. Na ObP Horažďovice – doporučení na 2. místě – Divadelní Třebíč, účast na Jiráskově Hronově.
1995 – Jiří Reichl: Zpráva o potopě. Česká premiéra. Účast na ObP Horažďovice.
1995 - Zdeňka Horynová: Moudrá ševcová. Účast na KP Radnický dráček.
1996 – Helena Lisická, Josef Miroslav Bourek: Ženich pro čertici, režie Slávka Trčková. Účast na KP Radnický dráček.
1997 – John Steinbeck, Emil Hlavička a Ivo Hýbl: O myších a lidech.
1997 – Wolfgang Hildesheimer: Obětovaná Helena, režie Slávka Trčková. Účast na ObP Horažďovice.
1997 - Zdeněk Kozák: O bojácném Floriánkovi, r. Slávka Trčková. Účast na KP Radnický dráček.
1998 – William Gibson: Dva na houpačce, režie Stanislav Smitka.
1998 - Divadlo Dialog, M. Fratti: Není škola jako škola. Účast na ObP jednoaktovek Plzeň - postup na NP jednoaktovek Holice

1998 KS Esprit s razantně sníženým rozpočtem nebyl schopen provozovat Divadlo Dialog.
Dialog za 50 let uvedl 135 inscenací.

1998 zemřela dlouholetá umělecká vedoucí, herečka a režisérka Slávka Trčková, která 50 let svého života věnovala ochotnému divadlu. V Plzni i celém českém ochotnickém divadle představovala autoritu.

Od 1999 vedoucí Divadelního spolku Dialog Kamila Komorousová.

2000 Dialog a Okřídlený vůl – Daniil Ivanovič Charms: Jelizaveta Bam, účast na oblastní přehlídce.
2000 – Jan Jílek: Jak se broučci měli rádi, režie Kamila Komorousová. Účast na KP Radnický dráček.

2000–2001 vznikalo představení Přelet...
Několik lidí nadšených hronovskou dílnou Michala Hechta se rozhodlo pro neverbální zpracování díla Kena Kesseyho "One Flew Over the Cuckoo´s Nest, které vyšlo v českém překladu pod názvem Vyhoďme ho z kola ven a bylo v roce 1975 zfilmováno Milošem Formanem jako Přelet nad kukaččím hnízdem. Až divadelní seminář v létě 2001 v Hronově a Šumperku měl na svědomí první kroky k uskutečnění. Dramatizace do neverbálna, e-mailová a mobilní režie Michal Hecht, j. h. Přítomná a dálkově ovládaná režie Miroslav Elgr. Účast na přehlídkách Za vodou, Kralupy nad Vltavou 2002, Jiráskův Hronov 2004.

2003 – Felicien Marceau: Drobeček, režie Kamila Komorousová. Účast na přehl. Za vodou, Kralupy nad Vltavou.
?? – Pohybové divadlo. Účast na přehl. Šrámkův Písek, Semilský paroháč.

2005 – na motivy Oscara Wilda (Obraz Doriana Graye): Plakát Dory Gray, režie Michal Hecht. Opět nonverbální divadlo – o světě současného šoubyznysu. "Každé gesto má v inscenaci váhu... Zábavné představení zaujme množstvím přesně odpozorovaných jednotlivostí ze života i hlubším poselstvím výsledného tvaru. Technicky zdařilé využívání stínového divadla vytváří takřka dojem multimediální produkce." (Vladimír Gardavský). Účast na přehlídkách Za vodou Kralupy nad Vltavou, Sokolovská čurda, Techtle UTeBe Horažďovice, Dařbujána Kakrháňáková Plzeň.

2007 – Jean Dell a Gérald Sibleyras: Takový malý žertík, režie Jana Kubátová (členka DJKT Plzeň), hrály Marie Chmelíková, Pavel Bárta, Radim Brejcha, Eva Markvartová, Petr Vodica. Jiskřivá společenská komedie, hra získala i ocenění jako nejlepší francouzská hra roku.
--------------

Z webových stránek Divadla Dialog 2019:
Divadlo Dialog Plzeň sdružuje v současnosti 13 divadelních souborů a provozuje vlastní stálou scénu – Divadlo DIALOG.

Divadlo Dialog je otevřená studiová scéna, na níž působí více divadelních souborů různého zaměření, se svébytnou dramaturgií a tvůrčí autonomií. Divadlo Dialog je méně formální alternativou plzeňské divadelní kultury.

-----------------------
2019 byly součástí Divadla Dialog tyto soubory:
Amceth, Divadlo JakoHost, Divadlo Maebh, exLudvíci, Chlupatej kaktus, Klenba, Orákulum, Propadlo, Sofranza, Spodina, Výskum, Zrcadlo a Žumbera.

23.4.2022 - Ragueneau přiváží do Plzně Divadlo Navenek Kadaň s představením Duncan Macmillan: Všechny báječný věci, r. Tereza Gvoždiáková. Uvedeno v divadle Dialog.
https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2520
https://www.divadlodialog.cz/predstaveni/vsechny-bajecny-veci/

13. října 2023 - divadlo COMMEDIA Poprad uvede hru - z prózy Martina Kukučína: Neprebudený, r. Vlado Benko.
(https://www.amaterskascena.cz/clanek/vynikajici-neprebudeny-v-plzni-mp72o.html; https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2877)
Bibliografie:
25 LET divadelního souboru I. ZK ROH n. p. Škoda Plzeň. AS 1974, č. 12, s. 7–9. kART.

ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 127; 2001, s. 108.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 181.

CIKÁNEK, Milan: Západočeská: Horažďovice. Z krajských přehlídek. Amatérská scéna 1982, č. 5, s. 6–7.

DIVADLO Dialog 1949–1989. Dějiny souboru, přehled inscenací, soupis členů. Plzeň, Dům kultury ROH 1989, 45 s. kART.

DOLANSKÁ, Slávka: Tři divadelní večery v Kutné Hoře. (Paličova dcera.) Ochotnické divadlo 1961, č. 6, s. 128.

EKP: POŠÍVAL, Zdeněk: Horažďovice, Západočeská přehlídka vyspělých divadelních souborů. AS 1980, č. 5, s. 6–7.

ETLÍK, Jaroslav: O Chodovratech – tentokrát trochu jinak. Čs. loutkář 1987, č. 9, s. 202–203.

FELZMANN, Rudolf: Západočeská oblastní přehlídka. AS 2004, č. 2, s. 16–17.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Batěk a Holík dovážejí macIvora. Pzeňský deník, 6. 2. 2007.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Divadlo Dialog přesvědčilo, že Drobeček patří na scénu. Plzeňský deník, 2003.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Jana Kubátová rozehrála jiskřivou komedii. Plzeňský deník, 22. 5. 2007.

GARDAVSKÝ, Vladimír: Plzeňský Jakub. Amatérská scéna 1982, č. 4, s. 4.

GARDAVSKÝ, Vladimír: V Dialogu kraluje pohyb. Plzeňský deník, 22. 9. 2005.

HULEC, Vladimír: Té lidské řeky proud. 43. Šrámkův Písek (28.5.–30.5.2004) (viz texty u přehlídky).

CHMELÍKOVÁ, Marie: Dialog zahrál na festivalu v Německu. Plzeňský deník, 22. 11. 2007.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka – statistické přehledy. Rkp. leden 2007. (včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk).

KRAUS, Michal: Ochotnický soubor Dialog. Diplomová práce. Plzeň, PF 1988.

KVANTITA není vždy kvalita. (Krajská divadelní přehlídka vyspělých divadelních souborů v Horažďovicích.) Amatérská scéna, 1984, č. 8, s. 17. (j.v.)

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Dramaturgicky objevné Horažďovice. AS 2003, č. 2, s. 15–16.
Foto: Karlovy Vary, Mor.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Horažďovice 2006 – dobrá přehlídka. AS 2006, č. 2, s. 18–19.
Foto: Karlovy Vary, Koně; Sokolov, Na dotek .

ONDRÁČEK: Karlovarský harlekýn. Přehlídka kraj. amatérských divadelních souborů. Amatérská scéna, 22, 1985, č. 9, s. 4., 1 obr.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Dvě západočeská zastavení. Krajská přehlídka amatérského divadla v Horažďovicích. AS 1993, č. 6, s. 14.
Foto: Karlovy Vary, Faust, Markéta, služka a já.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Západočeští divadelníci v Horažďovicích popatnácté. AS 1998, č. 2, s. 7.

ROLEČKOVÁ, Eva: Horažďovice mezi psem a vlkem. AS 1990, č. 7, s. 8–9.

TRČKOVÁ, Vítězslava: Divadlo Dialog 1949–1989. Plzeň, DK ROH 1989, 45 s. SA Milan Strotzer.

ZÁVODSKÝ, Vít: Ve Zlíně se klube zbrusu nová přehlídka. AS 2005, č. 6m, s. 24–27.


Divadlo Navenek Kadaň s představením Všechny báječný věci.
Dovolujeme si vás pozvat do divadla Dialog
https://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/2520
https://www.divadlodialog.cz/predstaveni/vsechny-bajecny-veci/
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973, Ka 42, i. č. 123

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Svitavy, Národní přehlídka ruských a sovětských divadelních her, 1973
Plzeň, Dialog ZK ROH Škoda, Drak, 1987
Plzeň, Dialog ZK ROH Škoda, Drak, JH 1987
Plzeň, Dialog ZK ROH Škoda, Drak, JH 1987
Plzeň, Dialog ZK ROH Škoda, Drak, JH 1987
Plzeň, Dialog ZK ROH Škoda, Jakub Fatalista, 1982
Plzeň, Dialog ZK ROH Škoda, Stará historie, 1972
Plzeň, Dialog ZK Škoda, Moliere, 1976
Plzeň, Dialog ZK Škoda, Mrtvé duše, 1973
Plzeň, Dialog ZK Škoda, R.U.R., 1975
Plzeň, Dialog – studentská skupina, autorské divadlo, Talent, 1978
Plzeň, Dialog – studentská skupina, autorské divadlo, Talent, 1978
Plzeň, Dialog – studentská skupina, Talent, 1978
Plzeň, Dialog – studentská skupina, Všezato, 1978
Plzeň, Dialog – studentská skupina, Všezato, 1978
Plzeň, Dialog – studentská skupina, Všezato, 1978
Plzeň, Dialog, O myších a lidech, JH 1997
Plzeň, Dialog, Poslední léto, 1993
Plzeň, Dialog, Přelet, 2004
Plzeň, Dialog, Přelet, JH 2004
Plzeň, Dialog, Přelet, JH 2004
Plzeň, Dialog, Přelet, JH 2004
Plzeň, Dialog, ZK ROH Škoda / Závodů V. Lenina, Maxmilián Vlasák ve hře Karla Čapka Věc Makropulos, s. a.
Plzeň, Divadlo Dialog Závodního klubu ROH Škoda, Puškin, 50. JH, 1980
Plzeň, Divadlo Dialog Závodního klubu ROH Škoda, Puškin, 50. JH, 1980
Plzeň, Divadlo Dialog, Rozvzpomínání, JH 1989


Mapa působení souboru - ZK ROH Škoda I / ZK ROH Závodů V. I. Lenina / Divadlo Dialog

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Plzeň, Dialog, ZK ROH Škoda / Závodů V. Lenina, Maxmilián Vlasák ve hře Karla Čapka Věc Makropulos, s. a.
Plzeň, Dialog ZK ROH Škoda, Stará historie, 1972
Plzeň, Dialog ZK Škoda, Mrtvé duše, 1973
Plzeň, Dialog ZK Škoda, R.U.R., 1975
Plzeň, Dialog ZK Škoda, Moliere, 1976
Plzeň, Dialog – studentská skupina, autorské divadlo, Talent, 1978
Plzeň, Dialog – studentská skupina, autorské divadlo, Talent, 1978
Plzeň, Dialog – studentská skupina, Talent, 1978
Plzeň, Dialog – studentská skupina, Všezato, 1978
Plzeň, Dialog – studentská skupina, Všezato, 1978
Plzeň, Dialog – studentská skupina, Všezato, 1978
Plzeň, Divadlo Dialog Závodního klubu ROH Škoda, Puškin, 50. JH, 1980
Plzeň, Divadlo Dialog Závodního klubu ROH Škoda, Puškin, 50. JH, 1980
Plzeň, Dialog ZK ROH Škoda, Jakub Fatalista, 1982
Plzeň, Dialog ZK ROH Škoda, Drak, 1987
Plzeň, Dialog ZK ROH Škoda, Drak, JH 1987
Plzeň, Dialog ZK ROH Škoda, Drak, JH 1987
Plzeň, Dialog ZK ROH Škoda, Drak, JH 1987
Plzeň, Divadlo Dialog, Rozvzpomínání, JH 1989
Plzeň, Dialog, Poslední léto, 1993
Plzeň, Dialog, O myších a lidech, JH 1997
Plzeň, Dialog, Přelet, 2004
Plzeň, Dialog, Přelet, JH 2004
Plzeň, Dialog, Přelet, JH 2004
Plzeň, Dialog, Přelet, JH 2004


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.