Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Soubory: Tyl, spolek div. ochotníků / Osvětová beseda / Tylovo divadlo / Kultur. a společen. středisko

Stav: aktivní
Založení / první zpráva: 1825
Působení: 182x, 188x, 198x, 199x, 200x, 201x, 202x
1825 počátek organizované ochotnické činnosti, později pod názvem DS J. K. TYL.

Medik A. Šlechta, později zakladatel Lázní Sedmihorky, uvedl spolu se studenty v hostinci svého otce na náměstí během tří let 12 her: Čech a Němec, Dané slovo, Divotvorný klobouk, Dobré slovo, Kvítek, Lhář a jeho rod, Ovčačka z Blatné, Žižkův meč ad.
1828-1858 se hrálo v hostinci L. Cermana a v dalších sálech,.

1858 zde instalováno jeviště zakoupené z Prahy.
1859 zah. Bratr honák (Kaiser-Zbraslavský). Téhož roku se přestěhovali do staré radnice, do 1862 27 her.

1860 Dva přátelé a jediný kabát,
1862 požár zničil radnici i s divadlem, po krátkém odmlčení hráli v domech členů.
1862 - 16. 3. - Albini: Útěk do Afriky, veselohra, a G. Pfleger Moravský: Ona mne miluje.10. 9. - divadelní ochotníci Lomničtí provozovali v místnostech občanské besedy Jičínské (jelikož jim vlastní divadlo shořelo) ve prospěch Lomnických pohořelých Kořenovského veselohra Starý manžel, čistý výnos obnášel 92 zl.
Od 1866 na vlastním jevišti v div. sále nové radnice, zah. Svatojánský dvůr (Mosenthal-Boleslavský).
1866 Ďáblova bařina, Dareba.
1867 Monika, Politika v lese a Klobouk.
1868 zal. SDO.

1872 uvedeny hry Na dušičky; J. B. Podlevínský (volně podle R. Benedixe): Paní tchýně; Proč ty ne, Augustine; Sedlák křivopřísežník.


Do 1880 102x, z toho 46 českých autorů.
Marie Pštrossová, roz. Nosková (1855-1927), pozdější herečka ND, se velmi podílela na činnosti ODi.
1880 Píseň o zvonu (Schiller) „v 10 živých obrazích, při čemž na 60 působilo osob“, výčet dalších 6 uvedených her, ve prospěch ND Jen po proudu, jh. sl. L. de Pauli, členka král. zem. č. divadla, která vystoupila na domácím jevišti. Popis úspěšného jejího vystoupení a ovací obecenstva. (Divadelní listy 1880, č. 9, s. 151.)
1881 Uvedena veselohra Příbuzní (Balucki, překl. Schwab) ve prospěch Ústřední matice školské. "Bude-li v repertoiru zimní saisony takto pokračováno, jak bylo počato, mohou si ochotníci gratulovati." (Divadelní listy 1881/ č. 33).
1881 Představení hry Na jednu kartu (Sienkiewitz, překlad L. C. Frič), Petr Vok Rožmberk (Šubrt), fraška Svatováclavské posvícení (Grunert).
1883 - Ida Görner, úprava Švanda ze Semčic: Naši spojenci; Hloupý kousek (Schönthan), Těžké ryby (Balucki).
1983 - J. Zeyer: Stará historie, r. Jaroslav Poláček. Účast na OP v Lomnici n. Popelkou.

1897 - Velké panstvo, O korunu.
1898 Svatojánská pouť.

1900 - Třetí zvonění (Štech).

Později přebrala divadelní aktvitu Svornost.

1925 čestné uznání ÚMDOČ při příležitosti jubilea 100 let od založení spolku.

1930 - Oslavy položení pamětního kamene do stavby divadla:
1930 - v sobotu 31. května - v divadle na radnici uvedena hra F. F. Šamberka Josef Kajetán Tyl v režii Jaroslava Hlinky. Hra byla opakována následující den večer.
v neděli 1. června 1930 - dopoledne slavnostní valná hromada Spolku divadelních ochotníků v divadle v radnici za účasti veřejnosti.
1935 SDO oslavil 110. výročí založení spolku.
K té příležitosti uvedli "velké plátno" - Dvořákovy Husity. Režiséry byli J. Konopáč, J. Niesner, J. Škoda. Scéna: Č. Sucharda a L. Tomsa. Soubor byl herecky vyvážený, úlohy umožnily lépe vyniknout Janě (M. Škodová), Magdaleně (M: Šidlikovská), královně Barboře (E. Vondráková), matce (A. Doležalová), z mužů zaujal Jan Žižka (Plíva), Zikmund (J. Konopáč), Prokop (F. Mizera), Hanuš (J. Škoda), Chelčický (V. Hloucal), Poděbrad (J. Duda) ad.
Slavnosti byly ukončeny alegorickým průvodem.
1937 SDO v seznamu členských souborů ÚMDOČ.

1948 - SDO, Karel Čapek: Věc Makropulos. Účast na CP Jiráskův Hronov.
1948 - SDO, I. Noe: Dnes večer přijde přítel. Účast na Klicperův Chlumec.
1948 - SDO, Stefan Krzywszewski: Čert a krčmářka, Karel Tišer. Účast na Pardubické ochotnické hry ÚMDOČ, Pardubice.
1949 - J. Toman: Slovanské nebe. Účast na Klicperův Chlumec.

Od 1951 jako DS Osvětové besedy,
Po 1951 soubor součástí OB.
1957 - na motivy F. L. Věka dramatizace B. Vrbského a J, Matějovského: Václav Thám
V 50. a 60. letech postupná generační proměna v souboru.

Nejvýraznější inscenace Radúz a Mahulena, Veselé paničky windsorské, Námluvy Pelopovy, Měšťáci, Tartuffe, Nebe na zemi, Figarova svatba, Muzikantská Liduška, Třetí zvonění, Charleyova teta.
Postupně stoupal počet repríz a zájezdů, ale klesal počet premiér.

1968 žádná.
Noví členové činnost postupně herecky a organizačně oživili, množil se počet úspěšných účastí na soutěžích, pořádány div. semináře.
Úspěšní s muzikálem Výtečníci, s Věcí Makropulos v kraj. přehlídce v Týništi nad Orlicí.
Pořádali tematické div. plesy.

Od 1971 součásti KaSS.
od 1975 v JKP ROH (od 1985 zřizovatelem Sdružený klub ROH).
1975 společně s KaSS částečně rekonstruovali div. budovu.
150. výročí oslavili Hrou na Otóna (Bílek) a Zapadlými vlastenci a uspořádali okr. přehlídku a výstavu.
V dalším roce Než kohout zazpívá a připravili TV natáčení Neděle v klubu.
1976 - Ivan Bukovčan: Než kohout zazpívá. Účast na OP v Lomnici n. Popelkou.

Pravidelným spolupořadatelem soutěže hereckých monologů Cyranův kord.
Zde z domácích nejúspěšnější Vl. Cerman (zvítězil 1979 a 1984).
1980-1982 rozsáhlá rekonstrukce hlediště a jeviště Tylova divadla.
Během oprav hráli v komorním sále klubu na náměstí a pořádali zájezdy.
1983 Týden divadelní tvorby, Rok českého divadla, účast na kraj. přehlídce ve Světlé nad Sázavou.
1984 - Ivan Bukovčan: Než kohout zazpívá, r. Ladislav Sezima. Účast na OP v Lomnici n. Popelkou.
1984 kraj. soutěž kategorie B, Vl. Cerman a K. Kramář ceny za nejlepší h. výkon, L. Sezima za r. a soubor za scénografii.
Koncem 80. let značná reprízovost, např.
Pohádky z Krakonošovy zahrádky,
Jak přišla basa do nebe,
Tak kdo k čertu odejde.
1986 Císařovy úplně nové šaty, cena
Znojemský strom pohádek, ceny za herecké výkony.
1987-1988 čs. premiéra Turecké kavárny (Thomas), s ní i v Praze (52 repríz), úspěch rovněž na JH spolu s hrou Hrajeme si na Sachse, uvedeno 29x.
1989 Patálie s dalekohledem 19x, též na NP DpD ve Stráži pod Ralskem.
Po 1989 řada ochotníků odešla.

1993 první premiéra Pohádka kapitána Habakuka.
Zanikl SK ROH, divadlo bylo privatizováno, ochotníci nakonec provozovatelem Tylova divadla.
Od 1994 se soubor opět aktivizoval, Z pohádky do pohádky a zase zpět, Velká zlá myš.
Též koncerty, vystoupení malých dětských souborů ze Semil a z Jilemnice, koncerty ZUŠ Lomnické struny a Lomnické hudební jaro.
1995 zal. Nadace J. K. Tyla, pořádající Lomnické kulturní léto za účasti předních sólistů a souborů. Společně se studenty českobudějovické konzervatoře Limonádový Joe.
1995 oslavy 170. výročí ODi, Tvrdohlavá žena (se souborem Musica Bohemica), Dalskabáty, hříšná ves.
1998 provoz Tylova divadla přešel na MěÚ.
Ochotnická přehlídka Jizerské oblasti.

1825-1999 865 premiér, přes 1800 představení.

Většina her uvedena na zah. festivalu Lomnické kulturní léto nebo přehlídky ODi Jizerské oblasti.


1961 P. Kohout: Třetí sestra
poté jako Tylovo divadlo (podle názvu divadelní budovy) - DS Tyl KaSS.

1971 King: Velká zlá myš, režie V. Cerman
1972 K.Čapek: Věc Makropulos, režie V.Cerman, KP - cena za nejlepší ženský her. výkon; J. Beneš: O Honzovi a princezně Zlatovlásce, režie L. Sezima,
1973 A. Jirásek: Otec , režie J. Škoda.
1974 A.Christie: Past na myši, režie L. Sezima; G. Feydeau: Dámský krejčí, režie V.Cerman
1975 V. Ron - M. Bílek: Hra na Tóna, režie V. Cerman; K. V. Rais: Zapadlí vlastenci, režie J. Škoda, J. Konopáč
1976 O. Zelenka: Bumerang, rež.: V. Cerman, I. Bukovčan: Než kohout zazpívá, režie L. Sezima, účast na KP v Lomnici; Rudá cesta, pásmo k 55. výročí založení KSČ, režie L. Novák

1986 - DS Tyl, Císařovy nové šaty. Účast Meziměstské div. hry
1987 - H. Ch. Andersen-J. Tibitanzl: Císařovy úplně nové šaty. Účast na KP Divadlo dětem, Havlíčkův Brod.
1988 DS Josefa Kajetána Tyla - divadelní soubor Sdruženého klubu ROH Lomnice nad Popelkou, 42 členů, vedoucí Ladislav Sezima.
Divadelní soubor Tyl - soubor Jednotného klubu pracujících Lomnice nad Popelkou, 45 členů, vedoucí Josef Škoda.
1989 - Robert Thomas: Turecká kavárna, r. Jaroslav Poláček. Účast NP JH - nesoutěžní.
1989 - Hans Sachs: Hrajeme (si na) Sachse, r. Lucie Lomová. Účast NP JH - nesoutěžní. Účast na Rampa, Praha - skupina KODL.

1993 vedoucí Lad. Sezima.
1997 - Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves, r. Jan Konopáč.
1997 - Lad. Stroupežnický: Naši furianti. Účast Meziměstské div. hry.

2002 - Markéta Zinnerová: Rozmarná princezna. Účast O zlatý člunek města Tanvaldu.
2002 - Karel Čapek: Věc Makropulos. Účast na KP Lomnice nad Popelkou.
2004 - Ray Cooney: RODINA JE ZÁKLAD STÁTU ANEB SLADKÉ TAJEMSTVÍ. Účast na ObP Lomnické kulturní léto.
2004 - Jiří Tibitanzl: Pohádky z Krakonošovy zahrádky. Účast na ObP Lomnické kulturní léto.
2005 - pro děti Jiří Tibitanzl: Pohádky z Krakonošovy zahrádky, činorodý soubor, šikovní herci, tři pohádky mnohomluvné, situace řešeny slovem, méně jednáním. 2006 účast Jilemnice Březen měsíc divadla.
2005 - P. Dostál, R. Pogoda: Výtečníci.
2005 - Pavel Dostál a Richard Pogoda: Výtečníci. Účast na KP Dospělí dětem. Účast na KP Lomnice nad Popelkou.
2005 - Ray Cooney: Rodina je základ státu. Účast na KP Lomnice nad Popelkou.
2005 Výstava ke 180. výročí ochotnického divadla (v lomnickém muzeu od 31. 7. do 4. 9. 2005) Autoři: Petr Štěpán a Josef Šimek ml.
2006 - Krkonošské pohádky, hráno též v Nové Vsi n. P.
2006 - Účast na přehlídce Březen – měsíc divadla, Jilemnice.
2006 - Ivan Bukovčan: Než kohout zazpívá. 2007 účast KP Lomnice nad Popelkou - doporučení na NP Divadelní Děčín/ Divadelní Třebíč.
2008 - Jaroslav Koloděj: Ježibaby z Babína. Účast KP O zlatý člunek města Tanvaldu - Čestné uznání Veronice Benešové za roli Ježibaby Matyldy, Ivetě Hrdličkové za roli Ježibaby Klotyldy, souboru za scénografii a za inscenaci hry.
2009 - Branislav Nušič: • PANÍ MINISTROVÁ, r. Ladislav Novák. Účast na KP Lomnice nad Popelkou.
2009 - DS J. K. Tyl, J. Koloděj: Ježibaby z Babína. Účast na Meziměstské divadelní hry, Meziměstí. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.

2010 - DS J. K. Tyl, Carlo Goldoni: Poprask na laguně, r. Renata Tomešová. Účast na KP Jizerské oblasti, Lomnice nad Popelkou (Miroslav Pěnička cena za hudbu, Renata Tomešová cena za režii, cena za inscenaci) - nominace na národní přehlídku Divadelní Děčín. Účast na CP Divadelní Děčín. Účast na NP KDP. Účast na FEMAD, Poděbrady. Účast Erbenův Miletín.
2010 - Ivan Škapa: HASTRMANSKÁ KOMEDYJE, r. Petr Sádek. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha.
2011 - J. K. Tyl, Carlo Goldoni, M. Pšenička: Poprask na laguně. Účast na KP v Lomnici n. Pop. - nesoutěžní představení.
leden 2012 - začíná se nacvičovat hra Karla a Josefa Čapkových: Ze života hmyzu, v režii Renaty Tomešové.
2012 - Petar Percija Petrovič: Liják, režie Jiří Zikmund. Účast na KP Lomnice n. Pop. 2012 - cena Lukáši Mejsnarovi za roli Stojana Mariče, čestná uznání Jarmile Barancové za roli Pely a Báře Bláhové za roli Stany.
2013 - J. K. Tyl, K. J. Erben: Dlouhý, široký a Bystrozraký. Účast na přehlídce Březen – měsíc divadla, Jilemnice. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.
2012 - J. K. Tyl, K.J.Erben: DLOUHÝ, ŠIROKÝ, BYSTROZRAKÝ, r. Ladislav Novák; bratři Čapkové: Ze života hmyzu, r. Renata Tomešová. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha (obě představení).
2012 - Josef a Karel Čapkovi: ZE ŽIVOTA HMYZU, r. Renata Tomešová. Premiéra: 20. července 2012. Účast na KP Jizerské oblasti, Lomnice nad Popelkou 2013 - čestné uznání Renatě Tomešové za režii, Janě Mikulové za choreografii, Pavlovi Matějkovi za roli Chrobáka, Vladimíře Duštové za roli Chrobačky, Petru Sádkovi za roli Viktora a další, Vladimíře Duštové za kostýmy a souboru za inscenaci hry a cena Jakubovi Tomešovi za roli Tuláka.
leden 2013 startuje nácvik nové hry od autora Alejandro Casona: Stromy umírají vstoje.
2013 - J. K. Tyl, Alejandro Cason:STROMY UMÍRAJÍ VSTOJE. Režie a úprava textu Petr Sádek. Premiéra 13. 7. 2013. Účast na Čechův divadelní podzim, Praha. Účast na KP Jizerské oblasti, Lomnice nad Popelkou 2014.
2014 - Carlo Goldoni: LHÁŘ, r. Petr Sádek. Premiéra 18. 7. 2014. Viz. příloha program. Účast na KP Jizerské oblasti, Lomnice nad Popelkou 2015 - čestné uznání za herecký výkon Luděk Vejnar a Eva Benešová.
2014 - Karel Čapek: POŠŤÁCKÁ POHÁDKA, r. Ladislav Novák. Premiéra 26. července 2014.
2015 - J. K. Tyl, Josef Kajetán Tyl: STRAKONICKÝ DUDÁK, r. Petr Štěpán a Jaroslav Krček, premiéra 17.7. 2015 - Tylovo divadlo v Lomnici v rámci festivalu Lomnické kulturní léto 2015. Účast na KP Jizerské oblasti v Lomnici nad Popelkou 2016. Ceny za kostýmy Vlaďce Duštové, za herecký výkon v roli Kalafuny Slávkovi Vejnarovi, za herecký výkon v roli Korduly Vlaďce Duštové.
2016 - Olga Šubrtová a Martin Glaser podle stejnojmenné novely Jaroslava Havlíčka: MUŽ SEDMI SESTER, r. Petr Sádek. Premiéra 15. července 2016. Viz. příloha - program. 11. února 2017 uvedeno v Kulturním domě ve Slané. Účast na KP Jizerské oblasti v Lomnici nad Popelkou 2017. Cena za herecký výkon Lída Mrázková (role Lída) cena za herecký výkon Zdena Kracíková (role Cilka) cena za ansáblový herecký výkon Dámská šatna divadelního spolku. Nominace na CP Divadelní Piknik Volyně 2017. Účast na CP Diva­delní Piknik Volyně 2017. Účast na přehlídce vyspělých DS, XLVI. Symposion, Třebechovice 2017.
2018 - Agatha Christie: A pak už tam nezbyl ani jeden …, režie: Renata Tomešová. Účast na KP Lomnice nad Popelkou. Cena Vlaďka Duštová, role Emily Brentové, Petr Štěpán, role generál Mackenzie.
2019 - J. K. Tyl a hudební kapela, Daniel Hrbek, Petr Svojtka, Jiří Janků: NAROZEN 28. ŘÍJNA, r. Petr Sádek; J. K. Tyl a ZLOM, Z. Podskalský, K. Svoboda, L. Štaidl: NOC NA KARLŠTEJNĚ, r. Veronika Sádková, hudební r. Pavel Hrdina. Účast na KP Jizerské oblasti v Lomnici nad Popelkou - obě inscenace.
2019 - na motivy bratří Grimmů: Sněhurka a sedm trpaslíků, r. Veronika Sádková. Premiéra 8.12.2019 v Kulturním domě ve Slané. (http://www.amaterskascena.cz/clanek/za-snehurkou-a-trpasliky-do-slane-u-semil-2lifq.html).

2020 - William Shakespeare: Mnoho povyku pro nic, r. Petr Sádek. Účast na KP Lomnice nad Popelkou - čestné uznání Petru Sádkovi a Josefu Šimkovi st. za scénografii a Barboře Rajmové za herecký výkon v roli Beatricie a cena Petru Sádkovi za roli Benedicka.

8.3.2021 - ON-LINE návštěva u... (viz Texty)

2022 - Robert Thomas: Mandarinkový pokoj, r. Veronika Sádková, Petr Sádek, Renata Tomešová. Účast na KP Lomnice nad Popelkou - čestné uznání Adamu Žitníkovi, Jarmile Barancové a Libuši Mikešové za herecký výkon.

2023 - Ray Cooney: Nerušit, prosím!, r. Veronika Nožičková. Premiéra 27.1.2023. Účast na KP Lomnice nad Popelkou - cena za herecký výkon Petr Sádek za roli Richard a Zdeněk Rajm za roli George Pegden, čestné uznání za herecký výkon Zuzana Vávrová za roli Jane Worthingtonová, Barbora Rajmová za roli Pamela Willeyová, Petr Nožička za roli Detektiv Baker, mrtvola a Luděk Grabec za roli číšník - nominace na Divadelní Piknik Volyně. Účast na CP Divadelní Piknik Volyně - čestné uznání Josefu Šimkovi a Petru Nožičkovi za scénu, souboru za kostýmy a Zdeňku Rajmovi za herecký výkon v roli Georgieho Pigdena. Účast na CP FEMAD, Poděbrady.

2024 - Klára Cibulková, Kristýna Frejová, Petra Hřebíčková, Martina Krátká, Blanka Popková a Jaroslav Šmíd: CRY BABY CRY. Režie Renata Tomešová. Účast na KP Lomnice nad Popelkou - čestné uznání Renatě Tomešové za režii, Vladimíře Duštové za roli Emy, souboru za inscenaci, cena Jarmile Barancové za roli Sabiny, Barboře Rajmové za roli Ivony a Ivetě Hrdličkové za roli Renaty, doporučení na CP Divadelní Piknik Volyně.
Bibliografie:
BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2008 - Tanvald – O zlatý člunek města Tanvaldu. Amatérská scéna 2008, č. 4, s. 44.

DIVADELNÍ soubor J. K. Tyl JKP ROH v Lomnici nad Popelkou. Lomnice nad Popelkou, JKP 1983.

DRTINA, Michal: ON-LINE návštěva u... AS 4.3.2021. (koná se 8.3.2021) (viz Texty)
http://www.amaterskascena.cz/clanek/on-line-navsteva-u-312it.html

FELZMANN, Rudolf: Lomnice nad Popelkou 2005. AS 2005, č. 2, s. 17. Foto:
Vysoké nad Jizerou, Dvojí hra
Lomnice nad Popelkou, Výtečníci

FELZMANN, Rudolf: V Lomnici nad popelkou zabodoval August. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 23.

FELZMANN, Rudolf: Dramaturgická pestrost v Lomnici nad Popelkou. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 33 - 34.

FELZMANN, Rudolf: V Lomnici nad Popelkou proměnlivo. Amatérská scéna 2010, č. 2, s. 27 - 29.

Informace o souboru. Lomnické kulturní léto a Přehlídka souborů Jizerské oblasti. Hrajeme pro děti i dospělé. Představení, fotky, historie. Viz Internet.

HERMANNOVÁ, Marta: Dospělí zahráli dětem již počtrnácté. Paralelně organizované akce při KP. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 51.

HÜBNER, A.: Lomnice nad Popelkou. Amatérská scéna 1977, č. 1, s. 21.

JEŠTĚ dvě jubilea. Československé divadlo 1936, roč. XIX, č. 2, s. 31.

JILEMNICE: 12. ročník festivalu Březen – měsíc divadla, divadelní HROMADA 2006 - jaro.

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919 - 2005 Divadelní přehlídky. CD kART

KOTISOVÁ, Majka: O Zlatý člunek města Tanvaldu. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 48-49.

KUBÁT, Ladislav: 170 let ochotnického divadla v Lomnici nad Popelkou 1825-1995. Lomnice nad Popelkou, Divadelní spolek J. K. Tyl a Nadace J. K. Tyla 1995. 12 s. kART.

KUBÁT, Ladislav – CERMANOVÁ, L.: Informace pro MČAD DS J. K. Tyl. Rkp. 2000. 3 s. kART.

Program Divadelní Děčín 2010. d­­´ARTAMAn 2010, č. 2, s. 10 - 12.

RICHTER, Luděk: Dospělí pro radost dětem v Havlíčkově Brodě. Amatérská scéna 2009, č. 3, s. 41 - 42.

STAREČKOVÁ, Gabriela: Dospělí (pro radost) dětem 2005 v Havlíčkově Brodě. Amatérská scéna 2005, č. 3, s. 50-51.

ZAKOPAL, Dušan: Letošní Lomnický standard. Amatérská scéna 2007, č. 2, s. 26.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 73.

Adresář ARTAMA 1993
---------

Dalibor 10. 4. 1862; 20. 9. 1863;

Divadelní listy 1881, č. 32, s. 286, č. 33, s. 295, č. 35, s. 310, č. 41, s. 358, č. 42. s. 358.
Divadelní listy 1883, č. 7, s. 61, č. 12, s. 110, č. 31, s. 262.
1897-8, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 11-12, s. 95.
Divadelní listy 1900, č. 8. s. 175.
Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 189.
Československé divadlo 1925, č. 13, s. 206.
Archivy:
A DS Tyl v budově divadla:
Kopie v kART (velké formáty):
Vlčkova kronika (orig. v A DS Lomnice nad Popelkou)
Kopie 5 stran o postupu budování divadel, repertoár 1960 a 1961

Protokoly schůzí: Valná hromada 1872. Schůze výboru 1872.
Záznamy o inscenacích 1872: Na dušičky,Paní tchýně, Proč ty ne, Augustine?, Sedlák křivopřísežník.

Dopisy a účty malíře dekorací Romana Skály s nákresy, 1888,1889.

Žádost purkmistrovského úřadu o příspěvek na chudé.1891

Plakáty: Dva přátelé a jediný kabát, 1860.
Starý manžel, 1862.
Ďáblova bařina, 1866.
Dareba, 1866.
Monika, 1867.

Stanovy Řemeslnického vzájemně se podporujícího spolu Svornost, rkp. 1898.

Pokladní kniha: Vyúčtování za rok 1866 a 1867.

Kopie fotografií z neurčených inscenací

Ústřižek poukázky na státní podporu 1929.

Stanovy SDO, rkp, 1869.


Spolek divadelních ochotníků - Tylovo divadlo, Josef Šimek, tel. 604 335 024 (512 51 L.n.P. Jilemnická 331)
Prohlídka archivu spolku:
Sbírka na Národní divadlo.
Vlčkovy divadelní paměti, zachycují činnost od 1825 do 1885. Sešit, asi 150 s.
Knihy příjmů a vydání, 1875-1905.
Zpráva o činnosti divadla ochotnického v Lomnici n.P., 1874
50 let divadla Svornost v L.n.P. 1886-1936
Stanovy SDO v Lomnici, 4 s.
Foto Stavba Tylova divadla.
Los věcné loterie ve prospěch ND, 1874
Foto historické opony Libuše věští slávu Prahy.
Text Historie opony.
Dopis Romana Skály o zásilce namalovaných kulis.
Jeden z účtů Romana Skály.
Soubor protokolů ze schůzí 1875-20. léta. (ukázka)
Po projednání dá zprávu do září p. Šimek a zašle dojednané kopie.

Archiv dále obsahuje:
Soubor plakátů
Soubor kartonů s fotografiemi zachycující jednotlivá představení od 30. let 20. stol. do současnosti.
Knihovna uložená v 7 bednách.

Archiv zkoumal Jiří Valenta 2003
-------

Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Holice, KP divadelních souborů, 1976, Ka 53, i. č. 141

Praha, NIPOS, kART: Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 2 evid. karty v kART. Sopupis repertoáru 1971-1976.)

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5792/1927, SDO (změna).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1702, sg 30/215/56/1890, Čtenářsko OJ Tyl.

Videozáznam představení Ženitba na DT 1999 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Texty

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Cerman, Vladimír, Lomnice nad Popelkou, DS Tyl, Zlatý odznak J. K. Tyla 2006
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Holice, Krajská přehlídka divadelních souborů, 1976
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP divadelních souborů, hodnocení souborů se konalo v Lomnici nad Popelkou, Meziměstí, Hronově, Třebechovicích pod Orebem, Náchodě, České Třebové, Úpici, Havlíčkově Brodě a Červeném Kostelci, 1984
Lomnice na Popelkou, KODl – Divadelní soubor Tyl, Hrajeme (si na) Sachse, JH 1989
Lomnice na Popelkou, KODl – Divadelní soubor Tyl, Turecká kavárna, JH 1989
Lomnice nad Popelkou,  DS Tyl,  Výtečníci, 2005
Lomnice nad Popelkou, divadelní spolek, Zákrejs, Anežka - plakát, 1887
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Dlouhý, Široký a Bystrozraký - plakát, 2012
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Lhář, 2015
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Liják, KP Lomnice nad Popelkou 2012
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Liják- plakát, 2011
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Muž 7 sester, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Muž 7 sester, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Muž sedmi sester, Hrádecký divadelní podzim 2017
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Muž sedmi sester, Hrádecký divadelní podzim 2017
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Nerušit, prosím!, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Nerušit, prosím!, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Nerušit, prosím!, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Nerušit, prosím!, Femad Poděbrady 2023
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Nerušit, prosím!, Femad Poděbrady 2023
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Nerušit, prosím!, Femad Poděbrady 2023
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Než kohout zazpívá, 1984
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Poprask na laguně, 2010
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Poprask na laguně, 2010
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Poprask na laguně, KDP 2010
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Ženitba, 1999
Turnov, Týden divadelní tvoby - program,1979


Mapa působení souboru - Tyl, spolek div. ochotníků / Osvětová beseda / Tylovo divadlo / Kultur. a společen. středisko

Mapy jsou v testovacím provozu. Data nemusí být přesná a úplná.
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Než kohout zazpívá, 1984
Lomnice na Popelkou, KODl – Divadelní soubor Tyl, Hrajeme (si na) Sachse, JH 1989
Lomnice na Popelkou, KODl – Divadelní soubor Tyl, Turecká kavárna, JH 1989
Cerman, Vladimír, Lomnice nad Popelkou, DS Tyl, Zlatý odznak J. K. Tyla 2006
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Ženitba, 1999
Lomnice nad Popelkou,  DS Tyl,  Výtečníci, 2005
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Poprask na laguně, 2010
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Poprask na laguně, 2010
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Poprask na laguně, KDP 2010
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Liják, KP Lomnice nad Popelkou 2012
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Muž 7 sester, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Muž 7 sester, CP Divadelní Piknik Volyně 2017
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Muž sedmi sester, Hrádecký divadelní podzim 2017
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Muž sedmi sester, Hrádecký divadelní podzim 2017
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Nerušit, prosím!, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Nerušit, prosím!, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Nerušit, prosím!, CP Divadelní Piknik Volyně 2023
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Nerušit, prosím!, Femad Poděbrady 2023
Lomnice nad Popelkou, Tyl, Nerušit, prosím!, Femad Poděbrady 2023


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.